7 مفهوم قمار که هر قمارباز باید بداند

رسانه کاستومه تقدیم میکند

7 مفهوم قمار که هر قمارباز باید بداند

7 مفهوم قمار که هر قمارباز باید بداند

7 مفهوم قمار که هر قمارباز باید بداند اگر می خواهید قمار کنید، باید بفهمید کـه وارد چه چیزی میشوید. هرروز در کازینوها و کتاب هاي‌ ورزشی ثروت بـه دست می‌آید و از دست میرود.درک این 7 مفهوم قمار این احتمال را افزایش میدهد کـه بـه جای از دست دادن یک ثروت کوچک، یک ثروت کوچک بـه دست آورید.

 

1- قمار پاتولوژیک «یا قمار مشکل دار»

قمار پاتولوژیک نام هاي‌ زیادی دارد، اما اکثر مردم با دیدن ان ان را می شناسند. نام‌هاي‌ دیگر قمار پاتولوژیک عبارتند از «قمار اجباری»؛ «قمار بی‌نظم» یا «قمار بی‌نظم».

 

با این حال، قمار پاتولوژیک چیست؟

من پیشنهاد میکنم کـه قمار بیمارگونه مانند هر اعتیاد دیگری اسـت. از آنجایی کـه این یک اعتیاد فرآیندی اسـت تا اعتیاد بـه مواد، برخی افراد فکر می کنند کـه این اعتیاد کمتر جدی اسـت.

 

ان افراد اشتباه می کنند.

 

اثرات روحی و جسمی قمار بیمارگونه بـه اندازه هر اعتیاد بـه مواد واقعی و جدی اسـت.

 

قماربازان آسیب‌شناس بـه شرط‌بندی ادامه میدهند حتی زمانی کـه فعالیت‌هاي‌ قمار آن ها منجر بـه پیامد های منفی شود. البته این‌ها می‌تواند شامل پیامد های مالی باشد، اما می‌تواند عواقب روحی و جسمی را نیز شامل شود.

 

حتی می توانید با عواقب قانونی قمار آسیب شناسی روبه‌رو شوید.

 

بـه نظر میرسد عده اي از فعالیت هاي‌ قمار بیشتر از سایرین مستعد ایجاد قماربازان بیمارگونه هستند. اتومبیل هاي‌ اسلات یک مثال بارز هستند، زیرا شامل قرار دادن صدها شرط در ساعت هستند. پاسخ بیوشیمیایی بـه ان در مغز انسان خیره کننده اسـت.

7 مفهوم قمار که هر قمارباز باید بداند

7 مفهوم قمار که هر قمارباز باید بداند

چرا این اولین در لیست است؟

من نمیخواهم بـه خاطر قمار از عواقب جدی زندگی رنج ببرید. مراقب عواقب منفی از هر نوع مرتبط با قمار خود باشید. درصورت نیاز کمک بگیرید.

 

2- تعریف حقوقی قمار

تعریف قانونی گسترده قمار شامل چندین طرف اسـت کـه بـه امید برنده شدن چیزی ارزشمند، چیزی با ارزش را بـه خطر می‌اندازند. طبق معمولً این پول اسـت.

 

اما تعریف قانونی قمار بیش از این‌ها وجوددارد. ایالت هاي‌ مختلف قوانین متفاوتی در مورد قمار دارند . این تعاریف قانونی بـه جنبه‌هاي‌ مختلف یک فعالیت نگاه می کنند تا مشخص کنند کـه آیا قمار اسـت یا نه.

 

یکی از جنبه هاي‌ اصلی این اسـت کـه آیا شانس یا مهارت عامل غالب در تعیین نتایج شرط بندی اسـت. بدیهی اسـت کـه اگر در حال بازی رولت هستید، شانس عامل غالب اسـت. همین امر در مورد بلک جک یا کرپس نیز صادق اسـت.

 

و حتی اگر بلک جک عنصری از مهارت دارد، هنوز هم عمدتاً یک بازی شانسی اسـت.

 

مثال جالب تر پوکر اسـت. در کوتاه مدت، البته، هر دست پوکر بـه طور تصادفی تعیین میشود.

 

با این حال، در دراز مدت، موفقیت یا شکست یک بازیکن پوکر عمدتاً بر اساس سطح مهارت بازیکن اسـت.

 

در تعداد زیادی از ایالت ها نیز تفاوت قانونی بین قمار اجتماعی و قمار غیرقانونی وجوددارد. قمار اجتماعی زمانی اسـت کـه هیچ کس بـه جز دو نفری کـه درگیر شرط بندی هستند، پولی بـه دست نمی آورد.

 

دریک بازی پوکر کـه در ان یک چنگک گرد آوری وجوددارد، خانه از فعالیت قمار درآمد کسب می کند.

 

همه ی ایالت ها چنین تمایزی را قائل نیستند، اما در ایالت هایي کـه انجام می دهند این تمایز مهمی اسـت.

 

3- انواع بازی های قمار

اگر از کسی در مورد انواع فعالیت هاي‌ قمار در معرض بپرسید، ممکن اسـت نمونه هایي مانند بازی با ورق یا بازی تاس را بـه شـما ارائه دهند. و این دسته بندی هاي‌ مشروع هستند.

 

ممکن اسـت شخص دیگری با دسته‌بندی بازی‌هاي‌ قمار بـه دو دسته کلی شروع کند – بازی‌هاي‌ مهارتی و بازی‌هاي‌ شانسی. این دسته بندی ها هم مشکلی ندارند.

 

من ترجیح میدهم رویکردی دقیق تر و دقیق تر داشته باشم. در این جا پیشنهادات من برای انواع بازی هاي‌ قمار آورده شده اسـت:

 

بازی‌هاي‌ کازینویی بازی‌هایي هستند کـه توسط خانه تهیه میشوند و طبق معمولً دریک کازینو بازی می شوند. این بازی ها شامل بلک جک، کرپس، رولت، خودرو هاي‌ اسلات و پوکر ویدیویی «در بین سایر موارد» اسـت.

 

بازی‌هاي‌ قرعه‌کشی بازی‌هایي هستند کـه در ان اعداد را انتخاب میکنید و مدیر بخت‌آزمایی اعداد را بـه‌طور تصادفی میکشد. اگر اعدادی کـه انتخاب می کنید با اعداد قرعه کشی مطابقت داشته باشند، برنده می‌شوید.

 

بازی‌هاي‌ پوکر بازی‌هایي هستند کـه از رتبه‌بندی استاندارد دست‌هاي‌ پوکر استفاده میکنند، و همچنین توسط خانه بانکی نمیشوند. در بازی‌هاي‌ پوکر واقعی، شـما با سایر بازیکنان روی میز بازی میکنید – نه کازینو.

 

عده اي از بازی‌ها را خواهید دید کـه در واقع بازی‌هاي‌ کازینو هستند. بـه عنوان مثال میتوان بـه Cajun Stud یا Ultimate Texas Hold’em اشاره کرد. آن ها بازی هاي‌ کازینویی هستند زیرا شـما در مقابل فروشنده بازی می کنید تا سایر بازیکنان.

 

شرط‌بندی ورزشی واقعاً یک «بازی» نیست، اما زمانی اسـت کـه در رویداد های ورزشی شرط بندی میکنید. شرط بندی روی ورزش پیچیده تر از ان چیزی اسـت کـه بیشتر مردم تصور می کنند. من همچنین شرط بندی روی رویداد های با ارزش خبری، نمایش هاي‌ واقعیت و جوایز را بـه عنوان زیرمجموعه شرط بندی ورزشی درج میکنم.

 

4- شانس و احتمال

کلمه “احتمال” دو معنی دارد. این شاخه اي از ریاضیات اسـت کـه احتمال وقوع رویدادها را مطالعه می کند. همچنین روشی برای اندازه گیری نتیجه یک رویداد نامشخص اسـت.

 

“شانس” نیز دو معنی دارد. اولی بـه عنوان راهی برای بیان احتمال یک رویداد اسـت. دیگری نسبت پرداخت دریک شرط معین اسـت.

 

اساسی ترین چیزی کـه باید درک کرد این اسـت کـه احتمال یک رویداد همیشه عددی بین 0 و 1 اسـت. اگر احتمال یک رویداد 0 باشد، هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اگر احتمال 1 باشد، همیشه اتفاق میوفتد – این یک چیز مطمئن اسـت.

 

اگر اصلاً با ریاضیات آشنا هستید، میدانید کـه عددی بین 0 و 1 بـه عنوان کسر نیز شناخته می‌شود. و کسرها را می‌توان بـه روش هاي‌ مختلف ارائه کرد.

 

شـما می توانید احتمال یک رویداد را بـه صورت کسری، اعشاری یا درصدی بیان کنید. هر کدام کاربردهای خودرا دارند.

 

همچنین می توانید احتمال یک رویداد را در قالب شانس بیان کنید، کـه تعداد روش‌هایي را کـه ممکن اسـت اتفاق بیفتد با تعداد روش‌هایي کـه نمیتواند اتفاق بیفتد مقایسه میکند.

 

شانس همچنین میتواند بـه شـما بگوید کـه درصورت برنده شدن دریک شرط چقدر پول دریافت می کنید. بـه عنوان مثال، اگر دریک بازی بلک جک طبیعی بـه دست آورید، پرداخت 3 بـه 2 اسـت. این بـه این معنی اسـت کـه بـه ازای هر 2 واحدی کـه شرط بندی می کنید، 3 واحد برنده میشوید.

 

بـه عنوان مثال، یک شرط 100 دلاری با قیمت 150 دلار جواب میدهد.

7 مفهوم قمار که هر قمارباز باید بداند

5- لبه خانه

اگر دریک کازینو قمار می کنید، همیشه با یک نقطه ضعف ریاضی روبه‌رو هستید. این نقطه ضعف ” لبه خانه ” نامیده می‌شود .

 

لبه خانه تفاوت بین شانس برنده شدن شـما و شانس پرداخت برای شرط بندی اسـت. شانس پرداخت همیشه کمتر از شانس شـما برای برنده شدن اسـت.

 

کارشناسان قمار، لبه خانه را بـه عنوان درصدی از شرط بندی شـما بیان می کنند. برای مثال، اگر یک بازی کازینو دارای لبه خانه 1٪ باشد، انتظار ریاضی این اسـت کـه هر بار کـه 100 دلار شرط بندی می کنید، 1 دلار «بـه طور متوسط» از دست خواهید داد.

 

البته، این فقط یک پیشبینی و یک میانگین اسـت، اما تضمین می کند کـه کازینو سودآور باقی میماند.

 

کازینو از راه هاي‌ ساده برتری خودرا بدست می آورد. بـه عنوان مثال، در بلک جک، لبه خانه از این واقعیت ساده ناشی می‌شود کـه بازیکن باید ابتدا دست خودرا بازی کند. اگر او متلاشی شود، بازنده اسـت، حتی اگر فروشنده بعدا در دستش متلاشی شود.

 

در رولت، اگر چرخ رولت فقط 36 نتیجه ممکن داشته باشد، پرداخت ها “عادلانه” خواهد بود. اما از آنجایی کـه چرخ رولت استاندارد دارای 38 نتیجه اسـت، کازینو دارای یک مزیت اسـت.

 

می توانید در کوتاه‌مدت برنده شوید، اما شکست دادن کازینو در بلندمدت نیازمند تلاش‌هاي‌ فوق‌العاده‌اي اسـت کـه فراتر از تعداد زیادی از ماست.

 

6- استراتژی قمار

میتوانید از استراتژی‌هاي‌ قمار مختلفی استفاده کنید، اما برای بیشتر فعالیت‌هاي‌ قمار، بهترین کاری کـه این استراتژی‌ها میتوانند انجام دهند این اسـت کـه میزان باخت را بـه حداقل برسانید.

 

مثلا

بلک جک برای هر موقعیتی از نظر ریاضی یک تصمیم بازی بهینه دارد. این “استراتژی اساسی” نامیده می‌شود. بـه خاطر سپردن ان راحت اسـت، اما می توانید برای هر موقعیتی با پخش کننده مناسب کارت بخرید یا چاپ کنید.

 

اما حتی با استفاده از استراتژی اولیه، کازینو دارای برتری ریاضی نسبت بـه بازیکن حداقل 0.5٪ اسـت. هر اشتباهی کـه مرتکب شوید این مقدار را افزایش می‌دهد. یک بازیکن متوسط ​​بلک جک فقط بر اساس اشتباهاتی کـه در بازی مرتکب میشود، 2 تا 4 درصد در لبه ریاضی را از دست می‌دهد.

 

استراتژی‌هاي‌ قمار مزیتی نیز وجوددارد. این‌ها شامل شمارش کارت ها در بلک جک یا بازی پوکر در سطح متخصص اسـت.

 

بیشتر قماربازان برای استراتژی‌هاي‌ مزیتی کوتاه نمی آیند.

 

7- مغالطه قمارباز

مغالطه قمارباز این باور اسـت کـه نتایج قبلی بر نتایج بعدی تأثیر میگذارد. در بیشتر فعالیت هاي‌ قمار، نتایج قبلی بر احتمال رویداد های بعدی تأثیر نمی‌گذارد. اما استثناهایی وجوددارد.

 

رولت مثال خوبی از بازی هایي اسـت کـه در ان هر رویداد یک رویداد تصادفی و مستقل اسـت. مهم نیست کـه در چرخش قبلی چه اتفاقی افتاده اسـت، شـما بـه همان اندازه احتمال وقوع یک اتفاق در چرخ رولت را دارید.

 

اگر روی مشکی شرط بندی می کنید، احتمال برنده شدن 18/38 وجوددارد – در کل 38 نتیجه وجوددارد و 18 تای آن ها سیاه هستند.

 

اگر توپ 5 بار متوالی روی سیاهی فرود آید، احتمال اینکه در ششمین چرخش چرخ روی سیاهی فرود بیاید چقدر است؟

بدون توجه بـه این کـه در چرخش هاي‌ قبلی چه اتفاقی افتاده اسـت، هنوز 18/38 اسـت.

 

با این حال، در بازی هایي مانند بلک جک، بیرون آوردن کارت ها از عرشه بر احتمال ان تأثیر میگذارد. از این گذشته ؛ ترکیب عرشه تغییر کرده اسـت.

 

بنابر این، شمارش کارت کار می کند، اما سیستم Martingale کار نمی کند.

 

سیستم Martingale یک سیستم شرط بندی اسـت کـه در ان اندازه شرط خودرا پس از هر باخت دو برابر می کنید. ایده این اسـت کـه شکست دادن تعداد زیادی از شرط‌ها پشت سر هم سخت اسـت، بنابر این در نهایت باخت خودرا جبران کرده و سود نشان میدهید.

 

اما از آنجایی کـه احتمال بر اساس نتایج قبلی تغییر نمیکند، شـما فقط شرط‌هایي رابا انتظارات منفی باهم اضافه می کنید بـه امید این کـه نتیجه مثبتی داشته باشید.

 

هم اکنون اینطوری کار میکنه

 

نتیجه 7 مفهوم قمار که هر قمارباز باید بداند

اگر می خواهید یک قمارباز باهوش باشید، تعداد مفاهیم سطح بالایی کـه باید درک کنید بـه هفت موردی کـه دراین مطلب لیست کرده‌ام محدود نمیشود. در واقع، اگر می خواهید بـه یک قمارباز جدی تبدیل شوید، احتمالاً باید در هر یک از مفاهیم بالا بیشتر کنکاش کنید.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *