کار در کازینو می تواند به شما کمک کند تا به قماربازی برتر تبدیل شوید

رسانه کاستومه تقدیم میکند

کار در کازینو می تواند به شما کمک کند تا به قماربازی برتر تبدیل شوید

کار در کازینو می تواند به شما کمک کند تا به قماربازی برتر تبدیل شوید

کار در کازینو می تواند بـه شـما کمک کند تا بـه قماربازی برتر تبدیل شوید قماربازان سودمند با چرخاندن لبه خانه روی کازینو یا سایر بازیکنان درآمد کسب می کنند. این وظیفه مستلزم این اسـت کـه شرط‌بندان همیشه در بالای بازی خود باشند. هر فرصت از دست رفته پولی اسـت کـه برای همیشه از بین رفته اسـت.

 

جنبه‌اي کـه اغلب نادیده گرفته میشود قمار مزیت، جزئیات جزئی اسـت. قماربازان مزیت ناپذیر بـه اندازه کافی زرنگ نیستند کـه همه ی چیزهایی را کـه از دست می‌دهند ببینند.

 

با این حال، کازینوها هر قطعه از معادله را می‌دانند. این سطحی اسـت کـه قماربازان موفق برای کسب سود پایدار باید بـه ان برسند.

 

کار دریک کازینو می تواند بـه شـما کمک کند تا قمارباز مزیت بهتری شوید. با یافتن تمام فرصت هایي کـه دیگران از دست میدهند، در صدر بازی خود خواهید بود.

 

صبر برای انتظار برای موقعیت های سودمند را بیاموزید

یکی از چیزهایی کـه همه ی کارکنان کازینو باید نشان دهند صبر اسـت. از دلال‌ها گرفته تا روسای گودال‌ها، همه ی در همه ی زمینه‌هاي‌ زندگی روزمره خود صبر دارند.

 

خود کازینوها نیز اهمیت صبر را میدانند. انها میدانند کـه برتری را در اختیار دارند و بـه همین دلیل نمیتوانند ببازند.

 

قماربازان مزیت در همان موقعیت قدرت هستند. وقتی کار کرده‌اید و مهارت هاي‌ خودرا تا حد یک قمارباز برتر توسعه داده اید، تنها چیزی کـه نیاز دارید فرصت هایي اسـت.

 

قمارباز بودن بـه این معنی نیست کـه هر جلسه با سود از کازینو خارج می‌شوید. با این حال، بـه این معنی اسـت کـه در دراز مدت، شـما پول درآورید.

 

کار در کازینو می تواند بـه شـما کمک کند تا درک کنید کـه چگونه صبر منجر بـه بازدهی نهایی می شود. کازینوها وقتی بازیکنان برنده میشوند وحشت نمی کنند، و همچنین نباید قماربازان سودمند از باختن جلسات ناامید شوند.

 

شما شروع به درک اهمیت برنامه ریزی خواهید کرد

همه ی قماربازان موفق برنامه دارند. کازینوها همچنین در برنامه ریزی همه ی چیز تا جزئی ترین جزئیات استاد هستند.

 

وقتی کازینوها یک بازی را در کف کازینو قرار میدهند، برنامه اي در ذهن دارند. کارمندان پشت صحنه بـه دقت درنظر گرفته اند کـه بازی چگونه درآمدزایی خواهد کرد و بازیکنان چگونه بـه بازی ها پاسخ خواهند داد.

 

برای قماربازان مزیت، ضروری اسـت کـه همان زمان را صرف برنامه ریزی برای موفقیت خود کنید. نگاه خودرا بـه قمار مزیت تغییر دهید و یک برنامه محکم داشته باشید.

 

با کار در کازینو می توانید از پشت پرده بینش‌هاي‌ خوبی بـه دست آورید. سپس می توانید از این استراتژی ها برای افزایش موفقیت خود بـه عنوان یک قمارباز مزیت استفاده کنید.

کار در کازینو می تواند به شما کمک کند تا به قماربازی برتر تبدیل شوید

شما دائماً در حال خواندن افراد و بازیکنان هستید

یکی از چیزهایی کـه برای یک قمارباز مزیت بسیار ارزشمند اسـت، توانایی خواندن افراد اسـت. بازیکنان باید حریفان خودرا در اتاق پوکر بخوانند تا بیشترین سود را در میزها داشته باشند.

 

همه ی بازیکنان نخبه بـه طور مداوم مسابقات را تماشا می کنند و تلاش می کنند تا آن ها را روی دستان خود بگذارند. اما اتاق پوکر تنها منطقه اي نیست کـه خواندن افراد در ان مفید اسـت.

 

شمارنده هاي‌ کارت می توانند با زیر نظر گرفتن کارکنان کازینو، زندگی آن ها را بسیار ساده تر کنند. کازینوها وقتی در دسترس شمارنده کارت قرار میگیرند در میزهای بلک جک ضرر می کنند.

 

این منجر بـه تلاش هاي‌ گسترده کازینوها برای خنثی کردن شمارنده هاي‌ مشکوک کارت می شود. با کار در کازینو، میتوانید با دانستن این کـه از چه چیزی اجتناب کنید، بـه قمارباز مزیت بهتری تبدیل شوید.

 

دلالان پوکر همچنین در خواندن افراد عالی می شوند زیرا انها هزاران دست را در روز از مجموعه کامل بازیکنان میبینند. از آنجا کـه دیلر وادار نیست بـه کارت هاي‌ خود فکر کند، در خواندن ناچیزترین واکنش ها مهارت پیدا می کند.

 

شـما می توانید با کار کردن بـه عنوان یک فروشنده یا رئیس پیت کـه سعی می کند بازیکنان مزیت را بشنود، چیزهای زیادی در مورد تبدیل شدن بـه یک قمارباز مزیت بهتر یاد بگیرید.

 

فکر کردن روی پای خود، به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد

عده اي از قماربازان مزیت بر این باورند کـه سریع عمل کردن، همان تفکر سریع اسـت. با این حال، بـه ندرت برای قماربازان زرنگ حرکت سریع سودمند اسـت.

 

با این حال، توانایی درنظر گرفتن همه ی متغیرها و تصمیم گیری بـه صورت متوالی بسیار مهم اسـت. هنگامی کـه در حال کار بر روی بازی‌ها یا در اطراف کازینو هستید، بـه نوع فکر کردن روی پای خود کـه بسیار مفید اسـت عادت میکنید.

 

کار در کازینو می تواند باعث شود کـه بلاتکلیفی کـه گریبانگیر تعداد زیادی از قماربازان اسـت بـه کلی از بین برود. اینکار بازیکنان را آزاد می کند تا بدون فکر کردن بیش از حد در هر حرکت، تصمیمات بهتری بگیرند.

 

علاوه بر این، کار دریک کازینو بـه این معنی اسـت کـه شـما دائماً باید سریع فکر کنید. هنگامی کـه بـه عنوان یک کارگر کازینو موفق نمیشوید، بـه زودی بـه دنبال شغل جدیدی خواهید بود.

 

بازی هایی که در آن دانش کامل ندارید وجود نخواهد داشت

اگر می‌خواهید همه ی جنبه هاي‌ بازی هاي‌ کازینو را بدانید ؛ جایی بهتر از کازینو برای یادگیری وجود ندارد. بازیکنان بـه ندرت طیف کامل بازی هایي کـه انجام می‌دهند را درک می کنند.

 

این منجر بـه تعداد زیادی از اشتباهات غیر ضروری می شود کـه برای قماربازان هزینه دارد. برای یک قمارباز تفریحی متوسط، این مشکل بزرگی نیست. آن ها انتظار دارند پول خودرا از دست بدهند.

 

با این حال، قماربازان مزیت باید از هر فرصتی برای کسب درآمد حداکثر استفاده را ببرند. این تنها راهی اسـت کـه انها می توانند سودآوری بلندمدت را حفظ کنند.

 

کار در کازینو راهی عالی برای آشنایی نزدیک با بازی ها بـه شـما می‌دهد. شـما می توانید این مهارت ها را بـه حرفه قمار خود ببرید و مطمئن باشید کـه بـه یک منطقه از بازی نگاه نمی‌کنید.

 

چگونه معامله بلک جک شما را به کارت شمار بهتری تبدیل می کند

از آنجایی کـه کازینوها چیزهای زیادی در خط دارند، هنگام هدف قرار دادن باجه هاي‌ کارت از هیچ هزینه اي دریغ نمیکنید. کازینوها از تکنیک هاي‌ متعددی برای جلوگیري از شمارشگرهای کارت استفاده می کنند کـه بسیار قابل استفاده هستند.

 

کازینوها گاهی اوقات بعد از هر دست شروع بـه بـه هم زدن عرشه میکنند تا خاطرجمعی حاصل شود کـه شمارنده‌هاي‌ کارت هرگز تعداد خوبی ندارند. در موارد دیگر، کازینو رئیس‌هاي‌ پیت یا پیشخدمت‌هاي‌ کوکتل را می‌فرستد تا حواس شمارنده‌هاي‌ کارت مشکوک را پرت کنند.

 

همه ی این‌ها تلاشی اسـت برای پیشگیري از سود بردن قماربازان از جلسه کازینو خود. شـما می توانید در مورد نحوه مبارزه کازینوها با کارت شمارنده با برخورد با بلک جک اطلاعات زیادی کسب کنید.

 

با این حال، با ارزش ترین چیز در مورد خرید بلک جک این اسـت کـه شـما یاد خواهید گرفت کـه بدون تلاش، یک شمارش عالی داشته باشید. این بـه شـما این امکان را می‌دهد کـه کاملاً با سایر قماربازان ترکیب شوید و تا زمانی کـه ممکن اسـت از رادار کازینوها دور بمانید.

 

مزیت های دیواری بودن در اتاق پوکر

دلالان پوکر ساعت ها صرف تماشای بهترین بازیکنان جهان می کنند کـه کارشان را انجام می‌دهند. سخت اسـت کـه با اسمز بازیکن بهتری نشوید، اما بینش واقعی را بـه دست می آورید کـه بسیاری هرگز نمیبینند.

 

عده اي از بهترین بازیکنان پوکر تمام دوران بـه عنوان دلال پوکر شروع بـه کار کردند. این فهرست شامل جانی چان، اسکاتی نگوین و مایک ماتوسو می شود.

 

وقتی دائماً نحوه واکنش بازیکنان و دست‌هاي‌ همراه را تماشا می کنید، دانش بسیار زیادی در مورد بازیکنان پوکر و پوکر بـه دست می‌آورید.

 

برای ترسیم نکات بیشتر باید برای سرگرم کردن میز وقت بگذارید، اما این بـه نفع شماست. شـما می توانید با صحبت کردن با انها در هنگام بالا یا پایین رفتن، بینشی عالی از روحیه بازیکنان پوکر بـه دست آورید.

 

دانستن نحوه کار کردن دریک اتاق یک مهارت ارزشمند برای حرفه اي هاي‌ مشتاق پوکر اسـت. نترسید کـه با کار کردن در بازی ها بـه عنوان یک فروشنده، امتیازات خودرا بـه دست آورید.

 

چرا شرط‌بندان ورزشی از کار در کازینو سود می‌برند؟

شانس سازان قبل از این کـه در کازینوها استخدام شوند فوق العاده درخشان هستند. با این حال، دانش و مهارت هاي‌ آموخته شده بـه عنوان یک معلول بـه عنوان یک شرط بندی ورزشی بسیار ارزشمند اسـت.

 

کتاب‌هاي‌ ورزشی کازینو دائماً خطوط را برای برآوردن خواسته‌هاي‌ عمومی تنظیم می کنند. درک روش هایي کـه انها برنده شدن را برای شرط بندی کنندگان بسیار چالش برانگیز می کنند گامی عالی بـه سوی برنده شدن اسـت.

 

نه تنها اطلاعاتی را خواهید دید کـه در ساخت خطوط وجوددارد، بلکه شروع بـه نگاه کردن بـه شرط بندی ورزشی صرفاً از نقطه نظر نهایی خواهید کرد. شرط‌بندی‌هاي‌ ورزشی کـه میتوانند انتخاب‌هایي را عاری از هر گونه تعصب یا هیجانی انجام دهند، مستعد موفقیت بیشتری هستند.

کار در کازینو می تواند به شما کمک کند تا به قماربازی برتر تبدیل شوید

شما اسرار صنعت را به حداکثر می رسانید تا مزیت خود را افزایش دهید

یکی از راه‌هایي کـه عده اي از قماربازان مزیت‌دار سود خودرا بـه حداکثر می رسانند، از طریق Comps اسـت. زاویه کامپوزیت بسته بـه جایی کـه توجه خودرا متمرکز می کنید بسیار متفاوت خواهد بود.

 

بازیکنان پوکر می توانند در اکثر کازینوها با نرخ دردناکی کم درآمد کسب کنند. با این حال، اگر آن ها قبلاً سودآور باشند، کامپوزیت‌ها میتوانند بـه انها کمک کنند تا از خط فاصله بیشتری بگیرند.

 

از آنجایی کـه کازینوها نگران برنده شدن بازیکنان در اتاق پوکر نیستند، شـما توجه ناخواسته اي را جلب نخواهید کرد. با این حال، شمارنده هاي‌ کارت می‌خواهند در فعالیت هاي‌ خود کم رنگتر باشند.

 

وقتی از کارت بازیکنان خود برای کسب درآمد در بلک جک استفاده می کنید، کازینو تصویر واضحی از انچه در کازینو انجام میدهید خواهد داشت. با آشکار شدن عادات شرط بندی شـما، مشکلات اساسی در مسیر ایجاد می شود.

 

بالاتر از هر چیزی کـه کار در کازینو یک مزیت برای قمارباز دارد، یک چیز برجسته اسـت. تجربه اي کـه با کار دریک کازینو بـه دست می‌آید بـه شـما اطلاع می‌دهد کـه چه زمانی باید دور شوید.

 

وقتی یک قمارباز مزیت برای مدت طولانی در بازی ها بماند، فاجعه رخ می‌دهد. داشتن آینده نگری برای بیرون رفتن در حالی کـه اوضاع هنوز بـه نفع شماست بـه صبری بیشتر از یک قمارباز معمولی نیاز دارد.

 

دیدن تأثیرات بیش از حد استقبال روزانه بـه اهمیت قمار کمک می کند تا مسئولانه‌تر اهمیت قمار را جلب کنید.

 

نتیجه

کار دریک کازینو می تواند بـه شـما کمک کند تا بـه یک قمارباز مزیت بهتر تبدیل شوید، اما در مورد تجارب دیگری کـه از ان لذت خواهید برد نیز چیزی وجوددارد کـه می‌توان گفت. اگر عاشق ملاقات با مردم از سراسر نقشه هستید، کار در کازینو فرصت هاي‌ بی حد و حصری را دراین زمینه در اختیار شـما قرار می‌دهد.

 

در پایان، یک قمارباز مزیت کـه بـه آستانه موفقیت نزدیک می شود، می تواند با صرف مدتی برای کار در صنعت کازینو، بـه سمت نتایج بهتر گام بردارد.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *