کازینوها چگونه کسب درآمد می کنند؟

رسانه کاستومه تقدیم میکند

کازینوها چگونه کسب درآمد می کنند؟

کازینوها چگونه کسب درآمد می کنند؟

کازینوها چگونه کسب درآمد می کنند؟همه ی میدانند کـه کازینوها درآمدهای عجیبی بـه دست می‌آورند. با این حال، اکثر مردم دقیقاً نمی‌دانند کـه چگونه و چرا کازینوها پول در می آورند.وقتی جوان‌تر بودم و هیچ چیز درباره کازینو نمیدانستم، فکر می کردم همه ی بازی‌ها از نظر ریاضی منصفانه هستند و مردم فقط پول خودرا از دست می دهند زیرا پول کافی بـه کازینو نمی‌آوردند تا در برابر هوس‌بازی‌هاي‌ شانس مقاومت کنند.

 

همچنین فکر می کردم کـه آن ها از اتاق‌ها، غذاها و سرگرمی‌ها بیشتر از خودشان درآمد کسب میکنند.

 

همانگونه کـه مشخص اسـت، کازینوها بازی هایي را ارائه می دهند کـه کاملاً تصادفی هستند و همان‌ گونه بیشترین سود خودرا از این بازی ها بـه دست می آورند.

 

دراین مطلب بـه تفصیل توضیح میدهم کـه کازینوها چگونه پول در می آورند.

 

تأثیر داشتن یک سرمایه گذاری عملاً نامحدود

یکی از راه‌هایي کـه کازینوها پول در می‌آورند این اسـت کـه میتوانند بیشتر از بازیکنان شرط‌بندی کنند. نسبت بـه اکثر قماربازان در کازینو، کازینو دارای یک سرمایه مالی اسـت کـه ممکن اسـت بی نهایت باشد. عده اي از غلتک هاي‌ بالا استثنا هستند، اما آن ها خارج از محدوده اینبخش از پست هستند.

 

تعداد زیادی از مردم حتی زمانی کـه شـما در حال انجام بازی‌هایي هستید کـه شانس‌هاي‌ ان عادلانه اسـت، احتمال شکست‌هاي‌ طولانی را دست‌کم میگیرند.

 

اگر فقط یک دلار دارید و هر بار کـه نتیجه درست رابا یک سکه حدس میزنید، یک دلار شرط می‌بندید، تقریبا مطمئناً در مقابل شخصی کـه ۱۰۰ دلار سرمایه دارد، شرط بندی می کنید.

 

اما این تنها راهی نیست کـه کازینوها کسب درآمد می کنند.

 

در واقع، اگر انها بر این تکیه می کردند، احتمالاً در نهایت شکست میخوردند، زیرا ماهیت کازینو این اسـت کـه با تعداد کافی شرط‌بندی مقابله کند کـه قانون اعداد بزرگ درگیر شود.

 

قانون اعداد بزرگ فقط نشان میدهد کـه وقتی با چیزی تصادفی سر و کار دارید. هرچه رویداد های بیشتری داشته باشید، بـه نتایج پیشبینی شده ریاضی نزدیکتر میشوید .

 

بـه عنوان مثال، قرمز و سیاه و رولت بـه نظر بـه یک اندازه محتمل هستند و همین طور هم هستند.

 

اما وقتی توپ دو بار متوالی روی قرمز فرود آمد، ابرو را بالا نمی‌آوری. همیشه اتفاق میفته.

 

اگر توپ 100 بار متوالی روی قرمز فرود بیاید، حيرت زده خواهید شد. حتی تعجب خواهید کرد اگر توپ در 100 چرخش 90 بار روی قرمز فرود بیاید.

کازینوها چگونه کسب درآمد می کنند؟

سپس لبه خانه وجود دارد

عامل دیگری کـه باعث درآمد کازینو می شود لبه خانه اسـت. این ریاضیات جالبی اسـت، اما اگر درک اولیه اي از محاسبات عادی داشته باشید – جمع، تفریق، ضرب و تقسیم، چیزی نیست کـه نتوانید ان را نظارت کنید.

 

لبه خانه یک میانگین بلندمدت اسـت کـه نشان می‌دهد دریک شرط چقدر ضرر خواهید کرد. این بر اساس تفاوت بین احتمال برنده شدن و شانس پرداخت برای شرط بندی اسـت.

 

من بـه رولت در آخرین گلوله اشاره کردم و این کـه چطور احتمال قرمز یا سیاه شدن شـما بـه همان اندازه بود. این درست اسـت زیرا تعداد اعداد قرمز «18» با اعداد سیاه «همچنین 18» برابر اسـت.

 

اما شـما شانس 50 درصدی برای برنده شدن دراین شرط ندارید، و این بـه این دلیل اسـت کـه دو شماره دیگر روی چرخ وجوددارد. رنگشون سبزه

 

بنابر این، احتمال برنده شدن در شرط قرمز 18/38 اسـت. شـما 38 نتیجه ممکن دارید، و 18 مورد از انها شامل برنده شدن شـما اسـت. 20 پیامد دیگر، نتایج بازنده هستند – سیاه یا سبز.

 

اگر 38 شرط ببندید و همه ی 38 نتیجه را بگیرید، 20 واحد از دست می‌دهید و 18 واحد برای باخت خالص دو واحد برنده میشوید.

 

میانگین ان دو واحد در 38 شرط، 1/19 یا 0.052631579 اسـت.

 

ما ان را بـه درصد تبدیل می کنیم تا درک ان راحت‌تر شود، و همه ی ان اعداد را از نقطه اعشار نیز عبور نمیدهیم. بنابر این، لبه خانه در هنگام بازی رولت 5.26٪ اسـت.

 

آنچه در کوتاه مدت اتفاق می افتد برای کازینو مهم نیست

اگر بیش از یک جلسه قمار را در چرخ رولت گذرانده اید، از قبل میدانید کـه از دست دادن 5.26٪ از یک شرط بندی با پول زوج غیرممکن اسـت. مبلغی را کـه شرط بندی کرده‌اید یا برنده می‌شوید یا از دست می‌دهید. این یک مثال افراطی از یک نتیجه کوتاه مدت اسـت.

 

حتی اگر دو شرط پشت سر هم انجام دهید، غیرممکن اسـت کـه بـه طور متوسط ​​5.26٪ از هر شرط را ببازید. تنها نتایج ممکن عبارتند از:

شـما شرط اول را برنده میشوید و شرط دوم را می‌بازید.

شرط اول را باختید و شرط دوم را بردید.

شـما برنده هردو شرط هستید.

شـما هردو شرط را باختید.

در موارد شماره 1 و 2؛ شـما بـه هم می زنید. در مورد شماره 3؛ دو واحد برنده می‌شوید. ودر مورد شماره 4؛ دو واحد را از دست میدهید.

 

به نظر می رسد این نیز یک وضعیت سربه سر است، اما به یک دلیل ساده نیست:

احتمال هر یک از این نتایج متفاوت اسـت. احتمال برنده شدن در هردو شرط تنها 22.44٪ اسـت. احتمال باخت هردو شرط 27.70 درصد اسـت. در مجموع، این احتمال 50.1٪ اسـت. احتمال از دست دادن یک شرط و برنده شدن دریک شرط، پس 49.9٪ اسـت.

 

این بدان معنی اسـت کـه هر چه کمتر شرط بندی کنید، احتمال این کـه نتایجی غیر از نتایج ریاضی پیشبینی شده را ببینید بیشتر اسـت. اگر می‌خواهید در رولت برنده شوید ؛ هدف این اسـت کـه ضربه بزنید و بدوید. شـما یک مشت شرط می بندید و وقتی با چند واحد جلو میروید، ان را ترک می کنید.

 

با این حال، کازینو با دو تا چهار میز رولت با یک تا هفت بازیکن در هر یک از انها در هر زمان معین سروکار دارد. یک کازینو بـه طور متوسط ​​چرخ را 40 بار در ساعت می چرخاند.

 

بنابراین، کازینو چند شرط دارد؟

3 میز x 4 بازیکن x 40 شرط در ساعت 480 شرط در ساعت اسـت. و از آنجایی کـه کازینو در 24 ساعت شبانه روز باز اسـت، شـما بـه طور متوسط ​​11000 تا 12000 شرط در روز بـه کازینو نگاه می کنید.

 

حتی یک کازینو کوچک با تنها یک میز رولت احتمالاً 3000 تا 5000 شرط در روز می‌بیند. در طول یک ماه، این تعداد زیادی شرط رولت اسـت.

 

حدس بزنید وقتی با این همه رویداد سر و کار دارید چه اتفاقی می افتد؟

نتیجه واقعی بسیار شبیه بـه نتیجه پیش‌بینی‌شده اسـت، بـه این معنی کـه کازینو انتظار دارد بـه طور متوسط ​​5.26٪ از اقدامات روی میزهای رولت خود برنده شود.

 

اعداد در بازی هاي‌ دیگر متفاوت عمل می کنند، اما اصل یکسان اسـت. بازی هاي‌ کازینو با شانس کمتری نسبت بـه شانس برنده شدن پرداخت می کنند.

 

“دسته” که پرسنل کازینو به آن اشاره می کنند چیست؟

دسته یکی از مهم‌ترین چیزهایی اسـت کـه یک مدیر کازینو بـه ان نگاه می کند.

 

این فقط مقدار کل عمل یا شرط بندی پول دریک دوره زمانی خاص اسـت.

 

هر شرط بندی در هر بازی رومیزی بدون درنظر گرفتن این کـه شرط ها برنده شوند یا ببازند بـه دسته کمک می کند. همچنین مهم نیست کـه شرط‌بندی‌ها با استفاده از تراشه انجام می شوند.

 

یا پول نقد. و مهم نیست کـه شانس پرداخت برای شرط بندی ها چقدر اسـت. اگر پول شرط بندی شود، بـه عنوان بخشی از دسته کازینو حساب می شود.

کازینوها چگونه کسب درآمد می کنند؟

قمار کازینو

این همان «افت» نیست، کـه اصطلاح دیگری اسـت کـه می شنوید مدیریت کازینو درباره ان صحبت می کند. افت مقدار پولی اسـت کـه کازینو در ازای تراشه دریافت می کند.

 

اگر روی یک میز بلک جک بنشینید و 100 دلار تراشه بخرید، 100 دلار پول نقد توسط فروشنده در جعبه فلزی “ریزش” می شود. این نام از آنجا می‌آید. خواهید دید کـه عده اي از افراد از اصطلاحات drop و handle بـه جای هم استفاده می کنند، اما آن ها یکسان نیستند.

 

درصد نگه داشتن چقدر است؟

لبه خانه یک شماره نظری اسـت. این یک پیشبینی ریاضی بر اساس شانس برنده شدن و شانس پرداخت اسـت.

 

از طرف دیگر، درصد نگه‌داری یک شماره واقعی اسـت. این مقدار پولی اسـت کـه کازینو در مقایسه با افت برنده می شود، نه بـه دسته.

 

بـه عنوان مثال، اگر کازینو در پایان 24 ساعت روی میز رولت 10000 دلار افت داشته باشد، درصد نگه داشتن مقدار برنده اي اسـت کـه در ان کسب می کنند، طبق معمولً در مورد رولت حدود 20٪ اسـت. برنده شدن 2000 دلار در ازای 10000 دلار برای کازینو غیرعادی نیست زیرا بازیکنان کازینو بـه طور مکرر پول خودرا وارد عمل خواهند کرد.

 

لبه خانه بـه مقدار عمل یا دسته اعمال می شود. درصد نگه داشتن در مورد مقدار پول دریافت شده یا کاهش اعمال می شود.

 

زمان روی دستگاه چیست و چرا اهمیت دارد؟

ممکن اسـت فکر کنید کـه «زمان روی دستگاه» فقط برای دستگاه‌هاي‌ قمار اعمال میشود، اما در واقع برای هر یک از بازی‌هایي کـه در حال انجام هستند صدق میکند. هر چه زمان روی دستگاه بیشتر باشد، کازینو بدون توجه بـه عوامل دیگر، پول بیشتری از بازیکن می‌برد.

 

اما اندازه متوسط ​​شرط نیز تفاوت زیادی ایجاد می کند. شـما می‌توانید مقدار پولی کـه یک بازی برای کازینو بـه دست می آورد رابا میانگین کردن تعداد شرط هاي‌ انجام شده در ان بازی با اندازه متوسط ​​ان شرط پیشبینی کنید. شـما ان را در لبه خانه ضرب می کنید و سود پیشبینی شده برای ان بازی را خواهید داشت.

 

بنابر این زمانی کـه بازیکن در هر ساعت شرط‌بندی بیشتری می کند یا زمانی کـه بازیکن طولانی‌تر بازی می کند، یک کازینو در بازی‌اي کـه برای همان سهام انجام می شود، درآمد بیشتری کسب می کند.

 

یک کازینو می‌تواند با افزایش اندازه حداقل شرط هاي‌ خود، این سود را بیشتر افزایش دهد. بـه همین دلیل اسـت کـه بازی‌هاي‌ با حاشیه پایین، مانند بلک جک یا کرپس، اغلب حداقل شرط بندی بالاتر از 5 دلار دارند. بـه عنوان مثال، در استریپ در لاس وگاس، عده اي از کازینوها حتی بازی هاي‌ رومیزی رابا کمتر از 10 دلار در هر شرط ارائه نمیدهند.

 

چگونه کازینوها از پوکر کسب درآمد می کنند؟

خوانندگان باهوش ممکن اسـت بفهمند کـه دریک بازی پوکر با پول واقعی کـه توسط یک کازینو میزبانی می شود، بازیکنان در مقابل یک دیگر بازی می کنند، نه علیه کازینو. اگر بازیکن دیگری در بازی شرط من را بپردازد یا پول من را برد، کازینو ان را برنده نمی‌شود.

 

برای سودآوری پوکر، کازینوها درصدی از هر پات را قبل از اهدای ان بـه بازیکن برنده می گیرند. این طبق معمولً 5٪ اسـت ودر بیشتر بازی‌ها، عبارتی را شامل می شود کـه اگر فلاپ وجود نداشته باشد، سقوطی وجود ندارد. بـه عبارت دیگر، کازینو تنها زمانی این درصد را می‌گیرد کـه یک دست از یک نقطه خاص عبور کند.

 

این مقداری کـه کازینو از هر پات میگیرد، “چنگک” نامیده می شود، و چنگک بـه این معنی اسـت کـه کازینو چگونه از پوکر درآمد کسب می کند.

 

نتیجه

چگونه کازینو پول در می آورد؟

این با تقلب یا استفاده از بازی هاي‌ تقلبی نیست. کازینوها با ارائه شرط‌هایي کـه در ان پرداخت‌ها متناسب با شانس برنده شدن نیست، درآمد کسب میکنند.

 

ساده اسـت.

 

شـما میتوانید لبه خانه را بـه عنوان مالیاتی بر عملکرد خود درنظر بگیرید کـه فقط در دراز مدت بـه طور میانگین بـه دست می‌آید. برای کازینو، بلند مدت هرروز اتفاق میوفتد.

 

اما برای بازیکنان، بلندمدت فقط در طی هفته‌ها، ماه‌ها یا سالها اتفاق می‌افتد.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *