10 رفتار قمار که به هر قیمتی باید از آنها اجتناب کنید

رسانه کاستومه تقدیم میکند

10 رفتار قمار که به هر قیمتی باید از آنها اجتناب کنید

10 رفتار قمار که به هر قیمتی باید از آنها اجتناب کنید

10 رفتار قمار کـه بـه هر قیمتی باید از انها اجتناب کنید بزرگ ترین خطری کـه شـما با یک قمارباز روبه‌رو هستید، ایجاد مشکل یا وابستگی بـه قمار اسـت. ممکن اسـت فکر کنید کـه احتمال از دست دادن پول زیاد در قمار نگرانی بزرگ تری اسـت، اما معامله بـه شرح زیر اسـت:

 

اگر در قمار مشکلی ایجاد کنید، مطمئناً پول زیادی از دست خواهید داد.

 

در واقع، شـما احتمالاً بیشتر از انچه کـه فکر میکنید ممکن اسـت در قمار از دست بدهید، و همچنین احتمالاً چیزهای دیگری را نیز در زندگی خود از دست خواهید داد.

 

در این جا رفتارهای قماربازی وجوددارد کـه باید مراقب انها باشید. این‌ها بـه طور تصادفی معیار های تشخیصی قمار پاتولوژیک هستند. برای واجد شرایط شدن بـه عنوان یک قمارباز مشکل دار توسط انجمن روانپزشکی ایالات امریکا، فقط باید پنج مورد از این 10 رفتار را نشان دهید.

 

1- اشتغال به قمار

دل مشغول شدن به قمار به چه معناست؟

مشغول بودن بـه این معنی اسـت کـه شـما در چیزی غرق شده اید بـه طوری کـه چیزهای دیگری را کـه باید بـه ان توجه کنید نادیده میگیرید. همچنین بـه معنای توجه شدید بـه چیزی اسـت.

 

عده اي از رفتارهای مشغول بودن بـه قمار با پول واقعی چیست؟

آیا زمان زیادی را صرف تجدید ذهنی جلسات قمار خود بـه صورت ذهنی یا شفاهی می کنید؟

آیا زمان زیادی را صرف فکر کردن بـه جلسات قمار آینده خود می کنید؟

آیا نگران این هستید کـه چگونه می‌خواهید پولی برای هزینه سفر بعدی قمار خود بـه دست آورید؟

این ها همه ی نشانه هاي‌ اشتغال ذهنی بـه قمار اسـت.

 

2 – تحمل قمار

آیا افرادی را می شناسید که می توانند بدون مستی بیشتر از دیگران الکل بنوشند؟

این افراد تحمل بالایی نسبت بـه الکل دارند.

شـما همچنین می توانید تحمل قمار را ایجاد کنید. یک فرد معمولی در مقایسه با یک قمارباز مشکل دار محدودیت کمتری برای بلعیدن دارد.

10 رفتار قمار که به هر قیمتی باید از آنها اجتناب کنید

حد بلعیدن چیست؟

من چندین سال پیش کتابی درباره پوکر از جان وورهاوس خواندم کـه در ان درباره محدودیت‌هایي کـه باید پوکر بازی کنید تا همان‌ گونه لذت ببرید، بحث کرد. او توضیح داد کـه اگر برای پول کم بازی می کنید، بازی بی معنی اسـت. اما اگر برای پول زیاد بازی می کنید، بـه خوبی بازی نخواهید کرد زیرا از باخت بسیار میترسید.

 

او بـه شـما پیشنهاد می کند کـه در مورد مقدار پولی کـه درصورت از دست دادن پول باعث می‌شود ان را ببلعید فکر کنید. این مبلغی اسـت کـه باید با ان خرید کنید.

 

اگر واکنشی شدیدتر از یک قلپ ایجاد کند، شـما برای پول زیادی بازی می کنید.

 

اما هنگامی کـه بـه نقطه اي رسیدید کـه از دست دادن مبالغ هنگفت پول در قمار تأثیری روی شـما ندارد، آنگاه تحمل قمار را ایجاد کرده‌اید.

 

این باعث از دست دادن پول شـما میشود. و می‌تواند نشانه اي از آغاز یک مشکل باشد.

 

3- از دست دادن کنترل هنگام قمار

از دست دادن کنترل چگونه به نظر می رسد؟

دریک فرد الکلی، از دست دادن بازرسی بـه نظر می‌رسد بیش از آنچه درنظر داشتید، الکل بنوشید. همچنین بـه معنای ناتوانی در کاهش یا ترک نوشیدن اسـت.

 

همین ناتوانی در کاهش یا ترک، نمونه اي از از دست دادن بازرسی در قمار اسـت.

 

همچنین، اگر بـه قصد قمار در کازینو بروید تا زمانی کـه 100 دلار باخت یا 100 دلار برنده شوید، و قبل از رفتن بـه خانه 500 دلار از دست بدهید، نظارت قمار خودرا از دست داده اید.

 

4- علائم ترک

با یک ماده شیمیایی مانند الکل، علائم ترک اغلب فیزیکی هستند. ممکن اسـت با علائم آنفولانزا، حالت تهوع و سردرد مقابله کنید. در واقع، خماری یک مثال واقعی از علائم ترک اسـت، حتی اگر اکثر مردم اینطور فکر نمی‌کنند.

 

هر چه بیشتر بنوشید و بیشتر بنوشید، خماری شـما شدیدتر می‌شود. در نهایت ترک الکل می‌تواند ناتوان کننده و حتی تهدید کننده زندگی باشد.

 

با چیزی کـه فرآیند گراتر اسـت، مانند قمار، علائم ترک بـه احتمال زیاد روانی هستند. این نوع علائم ترک را هنگام ترک یک ماده نیز مشاهده خواهید کرد، اما احتمالاً در میان قماربازان بیشتر قابل توجه اسـت.

 

علائم ترک روانی چگونه بـه نظر میرسد؟ الکلی ها از یک مخفف برای توصیف آن ها استفاده می‌کنند – RID:

بیقرار

تحریک پذیر

نارضایتی

اگر زمانی کـه قمار نمی کنید بی‌قرار، تحریک‌پذیر و/یا ناراضی هستید، ممکن اسـت لازم باشد ان را کاهش دهید یا کلاً ترک کنید.

 

5- از زندگی خود فرار کنید

اگر از قمار بـه عنوان وسیله اي برای فرار از زندگی خود و هر مشکلی کـه دارید استفاده می کنید، اینکار را اشتباه انجام میدهید. مشکلاتی کـه افراد اغلب سعی میکنند از انها فرار کنند شامل احساساتی مانند اضطراب، گناه و/یا افسردگی اسـت.

 

این یک قضاوت اسـت کـه فقط شـما می توانید انجام دهید.

 

بـه هرحال، تعداد زیادی از مردم از اشکال مختلف سرگرمی برای تسکین خود از مشکلات خود استفاده میکنند. تعداد زیادی از مردم در نشستن با احساسات خود مشکل دارند و درک می‌کنند کـه برای همیشه چنین احساسی نخواهند داشت.

 

اگر از قمار بـه عنوان راهی برای فرار از مشکلات خود استفاده می کنید، باید بـه سایر رفتارهای موجود دراین فهرست بادقت نگاه کنید.

 

6 – تعقیب باخت یا برد

یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی کـه یک قمارباز می‌تواند مرتکب شود، تعقیب باخت هاي‌ خود اسـت. تعقیب و گریز پس از یک برد برای بدست آوردن حتی باخت هاي‌ قبلی تقریبا هرگز کارساز نیست و تقریبا همیشه نشانه اي از یک مشکل اسـت.

 

نمونه ای از این طرز فکر تعقیب ضرر چیست؟

فرض کنید دریک بازی پوکر بازی می کنید و تقریبا بلافاصله 500 دلار از دست میدهید. در واقع، این تمام پول نقدی بود کـه آوردی. اگر برای برداشت 500 دلار دیگر بـه دستگاه عابر بانک هجوم ببرید، احتمالاً در حال تعقیب ضرر خود هستید.

 

قمار کازینو

تعقیب باخت اغلب نشانه اي از اشتباه قمارباز اسـت . باور پشت این مغالطه این اسـت کـه اگر اخیراً شکست خورده اید، مطمئناً بـه نفع شـما در حرکت رو بـه جلو خواهد بود. از این گذشته، بعید اسـت کـه شـما دراین رگبار شکست بزرگ ضربه بزنید، اینطور نیست؟

 

اما اگر اصلاً احتمالات را مطالعه کرده باشید، احتمالاً میدانید کـه بیشتر شرط‌بندی‌ها در قمار روی رویداد های مستقل اسـت. پس از هر دست در بازی تگزاس هولدم، کارت‌ها بـه هم می‌ریزند، بنابر این بازی هیچ خاطره‌اي از این کـه چگونه آس‌هاي‌ شـما زودتر امشب کرک شده‌اند، ندارد.

 

بـه همان اندازه احتمال دارد کـه در دست بعدی، آس هاي‌ خودرا دوباره ترک کنند.

10 رفتار قمار که به هر قیمتی باید از آنها اجتناب کنید

7 – دروغ گفتن در مورد قمار

اگر در مورد فعالیت هاي‌ قمار خود دروغ میگویید، اینکار را اشتباه انجام میدهید. اگر بـه کازینو رفتید و همسرتان از شـما پرسید کجا بودید، باید بتوانید بـه او بگویید.

 

و اگر او می‌خواهد بداند کـه شـما چقدر بردید یا باختید، باید بتوانید حقیقت را بـه او بگویید.

 

این در واقع برای همه ی افراد زندگی شـما صادق اسـت. شـما نباید در مورد قمار خود بـه کسی دروغ بگویید مگر این کـه از نظارت خارج شده باشید و مشکلی داشته باشید.

 

متأسفانه، تعداد زیادی از قماربازان در مورد قمار خود فقط بـه اعضای خانواده یا درمانگر خود دروغ نمیگویند.

 

آن ها همچنین اغلب بـه خودشان دروغ میگویند.

 

دوستی دارم کـه سال‌ها لاتاری بازی کرده اسـت. او ادعا میکند کـه «حرکت میکند»؛ و میتوانید بگویید کـه بـه ان اعتقاد دارد.

 

من یک دوست دیگر دارم کـه روان شناس تلفن اسـت. او بـه خاطر قدرتش ادعا می کند کـه یک بازیکن پوکر برنده اسـت و همچنین بـه ان اعتقاد دارد.

 

من اعتقاد راسخ دارم کـه قماربازان برنده واقع بین هستند و بـه خود و دیگران حقیقت را در مورد قمار خود میگویند.

 

8- قانون شکنی

اگر قمار شـما شامل نقض قوانین از هر نوعی اسـت، ممکن اسـت یک مشکل باشد. با این حال، شدت قانون شکنی نیز اهمیت دارد. بزرگ ترین چیزی کـه در این جا باید نگران ان باشید جرایم مالی مانند اختلاس یا سرقت اسـت.

 

قماربازانی کـه با سرقت پول فعالیت هاي‌ قمار خودرا تامین می‌کنند قطعا برنده نیستند.

 

از سوی دیگر، در دالاس، تگزاس، در چند اتاق کارت زیرزمینی بازی میکردم. بـه بیان دقیق، این یک جنایت بودو می توانست منجر بـه جریمه نقدی و لکه دار شدن سابقه کیفری من شود.

 

فکر نمیکنم بـه این دلیل هیچ‌وقت مشکل قمار داشته باشم، اما هرگز پولی از هر نوع برای تأمین مالی بازی ام دزدیدم.

 

9 – به خطر انداختن یک رابطه به دلیل قمار

شـما در زندگی خود روابط متعددی دارید. اگر هر یک از ان ها بـه دلیل فعالیت قمار شـما در دسترس خطر قرار میگیرند، اشتباه انجام میدهید.

 

یکی از نمونه ها شوهری اسـت کـه همسرش تهدید کرده اسـت کـه اگر از دست دادن 1000 دلار در ماه شرط بندی در فوتبال دست نکشد، وی را ترک خواهد کرد.

 

نمونه هاي‌ کمتر آشکار افرادی هستند کـه شغل یا وضعیت دانشجویی خودرا بـه خطر می‌اندازند زیرا در حال قمار هستند.

 

فرض کنید آن قدر تا دیروقت بیدار میمانید و پوکر بازی می کنید کـه ساعت 8 صبح کلاس کالج خودرا از دست میدهید. این رابطه شـما با معلم و مدرسه را بـه خطر می اندازد، بـه خصوص اگر اینکار را مکرر انجام دهید.

 

فرصت هاي‌ رابطه شـما هرگز نباید بـه خاطر قمار شـما آسیب ببیند.

 

10 – وثیقه گرفتن

نه، من در مورد آزاد شدن از زندان صحبت نمی کنم زیرا پلیس ها بـه کازینویی کـه در خانه خود راه اندازی کرده‌اید حمله کردند.

 

صحبت من این اسـت کـه بـه خاطر قمار شـما وارد چنین حفره اي مالی شوید کـه وادار شوید برای پوشش بدهی هاي‌ خود پول قرض کنید.

 

نتیجه 10 رفتار قمار که به هر قیمتی باید از آنها اجتناب کنید

نگاه کردن بـه علائم یک اختلال روانپزشکی بـه همان اندازه کـه فکر می کنم راه خوبی برای تهیه فهرستی از کارهایی اسـت کـه نباید هنگام قمار انجام داد.

 

اگر فقط درگیر یک یا دو مورد از فعالیت هاي‌ بالا هستید، سعی کنید انها را انجام ندهید.

 

اگر بیش از این درگیر فعالیت‌هایي هستید، ممکن اسـت زمان ان رسیده باشد کـه دوباره محاسبه کنید کـه آیا اصلاً باید قمار کنید یا خیر.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *