قرض گرفتن پول برای قمار و افزایش سهام

رسانه کاستومه تقدیم میکند

قرض گرفتن پول برای قمار و افزایش سهام

قرض گرفتن پول برای قمار و افزایش سهام

قرض گرفتن پول برای قمار و افزایش سهام این آخر هفته، چند فیلم مشهور قمار را تماشا کردم – The Hustler «1961» و The Color of Money «1986». این پست شامل چند اسپویل کوچک برای هر فیلم اسـت.

 

در هردو فیلم، یکی از نکات داستانی مربوط بـه این اسـت کـه بازیکن اصلی استخر – سریع ادی فلسون در اولی و وینس لوریا – سهامی را جمع می کنند تا بتواند از طریق بازی استخر خود پول کسب کند.

 

عده اي از جزئیات مربوط بـه نحوه جمع‌آوری پول توسط شخصیت‌ها برای هر نوع قمارباز مزیتی، چه در حال بازی کردن استخر، چه پوکر، بلک جک یا پوکر ویدیویی با پول واقعی باشد، اعمال می شود .

 

اسب ذینفع چیست؟

در فیلم The Hustler ؛ مرد بد، برت گوردون «جرج سی اسکات» اسـت کـه پس از شکست بد فلسون بـه مینه سوتا فتس «جکی گلیسون»؛ سریع ادی فلسون «پل نیومن» را زیر بال خود می‌گیرد. از آنجایی کـه فلسون شکست خورده اسـت و هیچ اهرمی ندارد، گوردون در ازای حمایت از او 75 درصد تقاضای می کند.

 

در این سناریو، گوردون سهامدار است. او برای 75% خود چه می کند و چرا این همه از بردهای فلسون بدست می آورد؟

برای 75 درصد، گوردون تمام پولی را کـه قرار اسـت روی بازی هاي‌ استخر شرط بندی شود، جمع می کند. اگر فلسون کسی را پیدا کند کـه حاضر اسـت با 100 دلار در هر بازی بازی کند، اگر فلسون ببازد، گوردون پول را پرداخت می کند. فلسون هیچ یک از پول خودرا بـه خطر نمی اندازد.

 

در فیلم، گوردون تمام هزینه‌هاي‌ سفر – غذا و اسکان – را در حالی کـه در جاده هستند پرداخت میکند.بنابر این، یک اسب ذینفع کسی اسـت کـه روی یک قمارباز سرمایه گذاری می کند.او همچنین – اغلب، در اصطلاح مدرن – “حامی” نامیده می شود. بـه قمارباز «اسب» می‌گویند.

 

چانه زدن چگونه کار می کند؟

در ادامه، فلسون 25 سال بزرگ‌تر اسـت و بـه طور کامل بازی استخر را کنار گذاشته اسـت.اما او با این اعجوبه، وینس، در یک‌بار ملاقات میکند و وینس را متقاعد میکند کـه کارش را رها کند و با او بـه جاده برود تا حرفه‌اي استخر بازی کند.

 

او در مورد جدایی 60/40 با وینس مذاکره می کند. فلسون 60 درصد از بردهای بچه را بـه دست می آورد، اما اگر بچه ببازد، تمام خطرات را می پذیرد. همان طور کـه مربی او با او انجام داد، فلسون همچنین تمام هزینه هاي‌ اقامت در هتل و هزینه هاي‌ سفر مانند وعده هاي‌ غذایی را در حالی کـه انها در جاده هستند پرداخت می کند.

 

در دنیای واقعی، اکثر اسب‌هاي‌ ذینفع با قماربازان خود بـه جاده نمیروند. کمی در مورد پرداخت تمام هزینه هاي‌ سفر ممکن اسـت فقط جزییات فیلم باشد. من دوستی دارم کـه یک بازیکن حرفه‌اي پوکر اسـت.

 

کـه توسط یکیدیگر از دوستانم «یک وکیل» در دسترس خطر قرار گرفته اسـت، و تا آنجا کـه می توانم بگویم، دوست پوکرباز من اصلاً سفر زیادی نداشته اسـت. او فقط در اتاق هاي‌ پوکر آنجا در لس آنجلس کـه در ان زندگی میکرد بازی میکرد.

 

نحوه ارزیابی ریاضی جایی اسـت کـه شرط بندی جالب تر می شود.

قرض گرفتن پول برای قمار و افزایش سهام

2 روش مختلف برای انجام محاسبات

رایجترین تقسیم در دنیای واقعی، تقسیم 50/50 اسـت. پشتیبان واقعاً وادار نیست کاری انجام دهد، اما اسب وادار نیست پولی را بـه خطر بیندازد. این اغلب یک معامله خوب برای هردو اسـت.

 

طرفین با یک شرط برای ترتیب سهام موافقت می کنند. برای مثال، انها ممکن اسـت با یک ترتیب شرط بندی برای یک تورنمنت یا بازی موافقت کنند. یا، انها ممکن اسـت با یک قرارداد شرط بندی برای کل یکسال بازی موافقت کنند.

 

و عده اي از قماربازان ممکن اسـت حامیان متعددی داشته باشند کـه در اقدام او سرمایه گذاری می کنند. Greg “Fossilman” Raymer طبق معمول هر سال اکشن خودرا می فروشد تا سهمی را افزایش دهد و شـما می توانید درصدی از ان اکشن را در ازای پولی کـه گرد آوری می کند بخرید.

 

فرض کنید تصمیم دارید از یک بازیکن پوکر دریک تورنمنت حمایت کنید – مثلا سری جهانی پوکر . و همچنین فرض کنید تصمیم دارید 100% از ان بازیکن حمایت کنید. شـما باید 10000 دلار را برای خرید در رویداد اصلی قرار دهید.

قرض گرفتن پول برای قمار و افزایش سهام

حال، فرض کنید اسب شـما مقام اول را بـه دست آورد – 10,000,000 دلار.

 

چقدر پول حق شماست؟ این بستگی بـه نحوه انجام محاسبات توسط ترتیب شرط بندی دارد.
گاهی اوقات این توافق شامل بازپرداخت سهام اسـت، اما گاهی اوقات، این مبلغ فقط بـه عنوان هزینه انجام تجارت درنظر گرفته می شود.

 

اگر اسب با بازپرداخت سهام موافقت کرده باشد، ابتدا ان را پس می دهد، سپس 50% بر اساس انچه باقیمانده ارزیابی می شود. دراین مثال، اسب هزینه ورودی 10000 دلاری را بـه شـما پس میدهد. سپس او همچنین 50٪ از 10,000,000 تا 10,000 دلار یا 9,990,000 دلار را بـه شـما پرداخت می کند.

 

بـه عنوان پشتیبان، 10,000 دلار + 4,995,000 دلار یا 5,005,000 دلار دریافت خواهید کرد.

 

اسب می توانست 4,995,000 دلار نگه دارد.

 

با این حال، در سایر ترتیبات، فقط 50٪ تقسیم بر مبلغ برنده شده بدون توجه بـه سهام اسـت. در مثالی کـه من استفاده کردم، سهام و اسب هر کدام حتی 5,000,000 دلار دریافت می کنند.

 

داشتن یک توافق نامه کتبی برای جلوگیری از سوء تفاهم مهم است

هر زمان کـه وارد هر نوع قرارداد شرط بندی میشوید، چه بـه عنوان پشتیبان یا بـه عنوان اسب، مهم اسـت کـه یک توافق نامه کتبی داشته باشید. لازم نیست این یک قرارداد رسمی باشد کـه توسط وکلای دادگستری تنظیم شده باشد – اگر چه میتواند – اما حداقل باید بـه طور واضح ترتیب را مشخص کند.

 

در مثالی کـه قبلاً استفاده کردم، تفاوت بین نحوه بازپرداخت سهام جزییات ناچیز بـه نظر می‌رسد.

 

اما این فقط بـه این دلیل اسـت کـه، در مثال، اسب بـه طور کامل برنده رویداد اصلی شد. هنگامی کـه شـما در مورد 5,000,000 دلار صحبت می‌کنید، این 5000 دلار بسیار کم اهمیت می شود زیرا درصد بسیار کمی از بردها اسـت.

قرض گرفتن پول برای قمار و افزایش سهام

با این حال، اغلب اوقات، یک بازیکن پوکر برنده نمیتواند بـه طور کامل در سری جهانی پوکر برنده شود. اگر اصلاً برنده شود، یکی از جوایز کوچک تر را برنده خواهد شد. 5000 دلار در ان نقطه مهم می شود.

 

فرض کنید بازیکن در جایگاه 100 قرار بگیرد و جایزه 100 ام 11000 دلار باشد.

 

اگر بازیکن باید قبل از تقسیم بردها، ابتدا شرط را پس بدهد، فقط 500 دلار از برد خودرا نگه می دارد. او 10000 دلار را پس می دهد و انها 1000 دلار را نصف می کنند.

 

اما در موقعیت دیگر، حامی ضرر می کند – او 10000 دلار در خرید سرمایه گذاری کرده اسـت، اما فقط 5500 دلار پس میگیرد کـه برای او ضرر خالص 4500 دلار اسـت. این بازیکن 5500 دلار سود دارد.

 

کدام ترتیب شرط بندی منصفانه تر است؟

ممکن اسـت فکر کنید کـه از دیدگاه بازیکن، رویکرد “بازپرداخت سهام” ناعادلانه اسـت.

 

اما، اگر شـما پشتیبان ان هستید، ممکن اسـت فکر کنید کـه پذیرش ریسک پول درآوردن بازیکن در حالی کـه پول از دست میدهید، ناعادلانه اسـت.

 

کدام عادلانه تر است؟

پاسخ ساده است:

معامله اي کـه شـما با ان موافقت می‌کنید کاملاً منصفانه اسـت تا زمانی کـه هردو از قبل با ان موافقت کرده باشید و شرایط را کاملاً مشخص کرده باشید. هیچ چیز ذاتاً منصفانه در مورد هردو معامله وجود ندارد.

 

در واقع، میزان ریسکی کـه یک پشتیبان مایل بـه پذیرش ان اسـت، طبق معمولً بر اساس سابقه شـما بـه عنوان یک اسب بیشتر اسـت.

 

اگر گرگ ریمر هستید، ثابت کرده‌اید کـه می توانید دریک تورنمنت یا بازی بیش از یکسال سود کسب کنید.

 

اگر شـما فقط ناشناخته هستید، پشتیبان برای شروع باید کمی بـه شـما ایمان داشته باشد و شـما باید نشان دهید کـه واقعاً می توانید برنده شوید.

 

در مورد گرگ ریمر، او میتواند درصد بیشتری از سود را مطالبه کند، زیرا او شرط بهتری برای حامی اسـت. با این حال، او چیز مطمئنی نیست، زیرا پوکر هنوز یک بازی قمار با عنصر شانس اسـت. مهم نیست کـه چقدر در پوکر مهارت دارید، حتی گرگ ریمر نیز می‌تواند یک شکست بزرگ داشته باشد.

 

با این حال، در مورد شـما، احتمالاً فقط میتوانید درصد کمتری از سود را مطالبه کنید، زیرا احتمال بیشتری وجوددارد کـه پشتیبان کل سرمایه‌گذاری خودرا از دست بدهد.

قرض گرفتن پول برای قمار و افزایش سهام

چگونه Staking با سایر بازی های قمار کار می کند؟

بازی قمار بـه طور قابل توجهی ترتیب شرط بندی را تغییر نمیدهد. اگر از یک بازیکن بلک جک یا حتی تیمی از بازیکنان بلک جک حمایت کنم، هنوز هم پولی را کـه قرار اسـت بـه خطر بیاندازد، جمع میکنم. و من هنوز درصد توافق شده اي از برنده ها را دریافت میکنم.

 

همین امر در مورد پوکر ویدیویی یا حتی شرط بندی ورزشی نیز صادق اسـت.

 

اگر شـما یک قمارباز مزیت هستید کـه بـه دنبال سهامی از یک حامی هستید، در موقعیتی مشابه کسی هستید کـه شرکتی را راه اندازی می کند و می‌خواهد سرمایه گذار مقداری یا تمام پول را برای اداره ان کسب و کار تا زمانی کـه سود کسب کند، تامین کند. هنوز باید سرمایه گذار بالفعل را معرفی کنید.

 

هر چه سرمایه گذاری بزرگ تر باشد، داشتن یک توافق نامه کتبی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

 

آیا می توانید فقط برای افزایش سرمایه پول قرض کنید؟

فرض کنید شـما یک قمارباز مزیت دار هستید کـه بـه دنبال افزایش سرمایه هستید. آیا نمیتوانید فقط 10000 دلار از یک دوست وام بگیرید و قول دهید ان را دریک سال از سود قمار خود بازپرداخت کنید؟

 

حتی ممکن است موافقت کنید که آن را با بهره بازپرداخت کنید

شاید 10000 دلار از دوست خود قرض بگیرید با این قول کـه در پایان 12 ماه 11000 دلار بازپرداخت کنید. این کاری اسـت کـه می توانید انجام دهید، اما اگر آن قدر کـه فکر میکنید یک قمارباز سودمند نباشید چه اتفاقی میوفتد. اگر توانایی بازپرداخت ان پول را ندارید، دوستی خودرا با هر شخصی کـه پول را از او قرض گرفته اید، خاتمه میدهید.

 

اگر پول را از کسی کـه با او دوست نیستید قرض بگیرید، وضعیت ممکن اسـت بدتر شود. اگر از استن کوسه قرضی محلی برای قمار کردن پول قرض کنید و ان را پس ندهید، ممکن اسـت یک مرد بزرگ با کلاه سیاه را پیدا کنید کـه یک شب جلوی آپارتمان شـما منتظر شکستن انگشت شست شماست.

 

بـه این دلایل، قرارداد شرط بندی برای یک قمارباز معامله بسیار بهتری نسبت بـه وام مستقیم اسـت.

 

نتیجه

قرض گرفتن پول برای قمار میتواند راهی عالی برای افزایش سرمایه باشد، اما باید پشتیبان را متقاعد کنید کـه می توانید کالاها را بـه شکل سود تحویل دهید.

 

من دوستانی دارم کـه دوستی هاي‌ طولانی مدت و ترتیبات کاری با افرادی ایجاد کرده اند کـه شروع بـه کار انها بـه عنوان قراردادهای سرمایه گذاری بوده اسـت.

 

من همچنین دوستانی دارم کـه دوستی خودرا بـه دلیل قرض گرفتن پول از دست داده اند کـه قادر بـه بازپرداخت ان نبودند.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *