3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

رسانه کاستومه تقدیم میکند

3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

جهل چیزی برای شرمساری نیست. این فقط بـه این معنی اسـت کـه شـما چیزی را نمی‌دانید. اما جهل هم درمان دارد. علاج ان دانش و آموختن اسـت.3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید را دراین پست مطالعه نمایید.

 

دلیل این کـه من از نادانی صحبت می کنم این اسـت کـه چرا اکثر مردم هنگام قمار بازنده میشوند. انها بـه سادگی نمیدانند کـه راه دیگری برای قمار وجوددارد.

 

گزینه هاي‌ قمار بـه 1 از 3 دسته تقسیم میشوند. هنگامی کـه در مورد 3 دسته یاد گرفتید، می توانید مراحل لازم برای قمار در دسته اي را انجام دهید کـه بهترین شانس را برای برنده شدن بـه شـما می‌دهد. این نخستین قدم اسـت. یادگیری در مورد 3 دسته

 

1 – دسته بدون استراتژی

این دسته جایی اسـت کـه اکثر قماربازان تمام وقت خودرا در ان می گذرانند. مشکل بزرگ این مقوله این اسـت کـه شـما هرگز جلو نمی‌روید. وقتی خوش شانس می‌شوید، چند بار برنده می‌شوید، اما هر چه بیشتر قمار کنید، بیشتر بازنده می‌شوید.

 

هر گزینه قمار کـه استراتژی واقع بینانه اي ندارد دراین دسته قرار می‌گیرد. بـه همین دلیل اسـت کـه من ان را دسته بدون استراتژی می نامم.

 

همانگونه کـه می‌خواهید در مورد دسته بعدی بیشتر بدانید، می توانید از استراتژی استفاده کنید تا شانس بیشتری برای برنده شدن در عده اي از گزینه هاي‌ قمار داشته باشید. اما باید بدانید کـه چه گزینه‌هاي‌ قمار دارای استراتژی هستند و چگونه از استراتژی‌ها بـه روش صحیح برای بـه دست آوردن بیشترین مزایا استفاده کنید.

 

شـما همچنین باید درک کنید کـه بین استراتژی قمار و انچه اکثر قماربازان سیستم قمار می‌نامند تفاوت وجوددارد. استراتژی قمار روشی معین برای انجام یک بازی اسـت کـه روش ریاضی ثابت شده اي برای التیام نتایج شـما دارد.

 

از سوی دیگر، سیستم قمار چیزی اسـت کـه شانس شـما را برای برنده شدن از نقطه نظر ریاضی افزایش نمیدهد. مشکل این اسـت کـه تعداد زیادی از سیستم هاي‌ قمار بـه نظر می‌رسد و بـه نظر می‌رسد.

3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

کـه می‌توانند بـه شـما کمک کنند برنده شوید. اما وقتی درک کاملی از نحوه عملکرد ریاضیات با استفاده از سیستم بـه دست آورید، متوجه میشوید کـه هیچ چیز مهمی را تغییر نمیدهد.

 

این پیچیده بـه نظر میرسد زیرا شامل ریاضیات میشود. ودر حالی کـه اگر مهارت هاي‌ ریاضی قوی داشته باشید کمک زیادی می کند، حقیقت این اسـت کـه برای استفاده از ان نیازی بـه داشتن مدرک ریاضی ندارید.

3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

ساده‌ترین راه برای استفاده از ریاضی در هنگام بررسی گزینه هاي‌ قمار و فهمیدن این کـه هر گزینه بـه کدام دسته تعلق دارد، استفاده از چیزی بـه نام لبه خانه اسـت. هر بازی، و اغلب هر شرط متفاوت در هر بازی، دارای یک لبه خانه اسـت.

 

این درصدی اسـت کـه تعیین میکند خانه، خواه کازینو، کتاب ورزشی، یا سایر مؤسسات قمار، از شرط‌بندی چقدر سود می برد.

 

هرچه لبه خانه بالاتر باشد، بیشتر ضرر می کنید. این همچنین بـه این معنی اسـت کـه هر چه لبه خانه کمتر باشد، کمتر ضرر می کنید.

 

اگر یک بازی یا شرط بندی دارای لبه خانه اسـت کـه با استفاده از استراتژی تغییر می کند، در دسته بعدی قرار میگیرد. اگر یک بازی دارای لبه خانه نباشد کـه با استفاده از استراتژی تغییر کند، دراین دسته قرار می‌گیرد. شـما می‌خواهید قمار روی هر چیزی را کـه در رده بدون استراتژی اسـت متوقف کنید.

3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

در این جا یک فهرست ناقص از گزینه هاي‌ قمار کـه در دسته بدون استراتژی قراردارند آمده اسـت:

تمامی بازی هاي‌ لاتاری
کنو
بازی هاي‌ اسلات اتومبیل
بینگو
رولت*
زبانه ها را بکشید

 

*رولت استراتژی ندارد کـه بتوانید از ان استفاده کنید، اما لبه خانه در رولت سه گانه بالاترین ودر رولت تک صفر با قوانین فرانسوی کمترین اسـت. اگر رولت بازی می کنید، فقط باید در میزهای قوانین فرانسوی بازی کنید. اما حتی دراین میزها نیز هیچ استراتژی برای تغییر لبه خانه وجود ندارد.

 

2 – دسته استراتژی اما برنده نیست

هر قماربازی میتواند بـه سرعت وارد این دسته شود. و تعداد زیادی از قماربازانی کـه زمان خودرا دراین دسته می گذرانند، حتی زمانی کـه قمار می کنند، بـه شکستن نزدیک میشوند. آن ها هنوز هم ضرر می کنند، اما پول بسیار کمتری نسبت بـه قماربازان دسته اول از دست میدهند.

 

هر گزینه قمار کـه دارای استراتژی اسـت کـه میتوانید از ان استفاده کنید، هنگام استفاده از استراتژی، دارای امتیاز پایین‌تری اسـت. اما همه ی گزینه هاي‌ قمار دراین دسته باهم برابر نیستند.

 

باید از اعداد لبه خانه برای یافتن گزینه هایي استفاده کنید کـه بهترین شانس را برای برنده شدن یا بـه عبارت دیگر بهترین شانس را بـه شـما می‌دهند.

 

مثلا:

هنگام بازی Let It Ride می توانید از استراتژی استفاده کنید و زمانی کـه بلک جک بازی می کنید می توانید از استراتژی استفاده کنید. وقتی بازی هاي‌ اسلات اتومبیل بازی می کنید نمیتوانید از استراتژی استفاده کنید.

 

بازی Let It Ride با استفاده از استراتژی بـه شـما امتیاز بسیار پایین تری می‌دهد و شانس بهتری نسبت بـه بازی بیشتر بازی هاي‌ اسلات خودرو دارد.

 

اما بازی بلک جک با استفاده از استراتژی بـه شـما امتیاز کمتری می‌دهد و شانس بهتری نسبت بـه بازی Let It Ride دارد. در واقع، وقتی بلک جک رابا استفاده از بهترین استراتژی بازی میکنید، می توانید بـه بازی در سطح سربه‌سر از هر گزینه قمار دیگری نزدیک‌تر شوید.

 

استفاده از استراتژی لازم نیست سخت باشد. عده اي از گزینه هاي‌ قمار دراین دسته استراتژی هاي‌ ساده اي دارند. سایرین استراتژی هاي‌ پیچیده تری دارند، اما هک ها یا راه هاي‌ کوتاهی وجوددارد کـه می توانید هنگام انجام این بازی ها از انها استفاده کنید.

3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

سخت‌ترین استراتژی‌ها برای استفاده از گزینه‌هاي‌ قمار دراین دسته مربوط بـه بازی‌هاي‌ پوکر ویدیویی و بلک جک اسـت. این‌ها همچنین 2 گزینه در دسته استراتژی هستند کـه می توانید با انها بهترین شانس و کمترین مزیت خانه را داشته باشید.

 

اما حتی اگر استراتژی‌ها پیچیده‌تر هستند، می توانید با استفاده از کارت استراتژی یا نمودار استراتژی استفاده از استراتژی را ساده‌تر کنید.

 

بهترین گزینه هاي‌ قمار در دسته استراتژی عبارتند از:

بلک جک
پوکر ویدیویی
پوکر
شرط بندی روی ورزش
سایر گزینه هاي‌ قمار دراین دسته کـه بـه خوبی بقیه نیستند عبارتند از:

باکارات
تلخه
عده اي از بازی هاي‌ رومیزی موجود در کازینوها

 

3 – رده جام مقدس قمار

من قصد دارم قبل از این کـه خیلی وارد این مقوله شوید در مورد چند چیز مهم بـه شـما هشدار میدهم. این مقوله اي اسـت کـه هر قمارباز باید برای بازی کردن ان تلاش کند. اما هیچ چیز سهولت در مورد این دسته وجود ندارد.

 

نکته مثبت این اسـت کـه اگر سخت روی ان کار کنید، می توانید وارد این دسته شوید. در حالی کـه درصد کلی زیاد نیست، قماربازهای زیادی وجود دارند کـه تمام وقت خودرا دراین دسته صرف می کنند.

 

در رده قمار جام مقدس، در واقع می توانید بیشتر از چیزی کـه ببازید، برنده شوید

برای انجام اینکار باید ترکیبی از انتخاب گزینه هاي‌ مناسب قمار، استفاده از استراتژی هاي‌ خاص دراین گزینه ها و استفاده از روش هاي‌ قمار مزیت استفاده کنید.

3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

این یک ترکیب راحت نیست، اما چیزی اسـت کـه می توانید یاد بگیرید کـه چگونه انجام دهید. عده اي از قماربازها سال ها طول میکشد تا همه ی چیزهایی را کـه برای شرکت دراین دسته باید بدانند یاد بگیرند. و همان طور کـه قبلا ذکر کردم، تعداد زیادی از قماربازان هرگز بـه اندازه کافی یاد نمی‌گیرند کـه دراین دسته بازی کنند.

 

شـما میتوانید در خارج از مکان‌هایي کـه شروع کردن را توصیه می کنم چند راه برای قمار دراین دسته پیدا کنید، اما تقریبا هر قماربازی دراین دسته از 1 مورد از 4 گزینه قمار زیر استفاده می کند.

پوکر
شرط بندی روی ورزش
شرط بندی روی اسب
بلک جک

3 دسته بندی قمار که اگر می خواهید برنده شوید باید بدانید

تعداد کمی از قماربازان میتوانند با استفاده از بیش از 1 مورد از این گزینه ها سود بـه دست آورند، اما تمایل دارند کـه چندین دهه تجربه داشته باشند. بهترین راه برای پیوستن بـه این دسته بندی این اسـت کـه 1 مورد از 4 گزینه را انتخاب کنید و بـه طور انحصاری از ان استفاده کنید.

 

این راحت نیست، اما ساده‌ترین ان از 4 مورد، بلک جک اسـت. دومین گزینه ساده احتمالاً پوکر اسـت و بـه دنبال ان 2 گزینه شرط بندی دیگر قراردارند. امن ترین گزینه پوکر اسـت.

 

اگر بلک جک را شکست دهید، کازینوها شـما را بیرون خواهند انداخت، و کتاب‌هاي‌ ورزشی در صورتی کـه فکر می کنند بیش از حد برنده شده‌اید، سعی می کنند شرط‌هاي‌ شـما را محدود کنند. وقتی یک بازیکن پوکر برنده هستید با این مشکلات روبه‌رو نمی‌شوید .

 

در نهایت مهم نیست کـه کدام گزینه را انتخاب می کنید، بـه شرطی کـه مهارت هایي را کـه برای برنده شدن نیاز دارید یاد بگیرید. برای رویارویی با یک نبرد سخت طولانی آماده باشید و درک کنید کـه باید زمان زیادی را برای مهارت هاي‌ خود صرف کنید. برای من ارزشش را داشت و فکر می کنم برای شـما نیز ارزشش را داشته باشد.

 

نتیجه

شـما باید انتخاب کنید کـه در کدام دسته از قمار وقت خودرا صرف بازی کنید. حداقل کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه یاد بگیرید چگونه در دسته دوم بازی کنید. در دسته دوم، شـما در حال بازی با پایین ترین لبه خانه اي هستید کـه می توانید قبل از این کـه بـه بهترین رده بروید.

 

در دسته سوم شـما می‌دانید برای برنده شدن چه کاری باید انجام دهید ودر نهایت با یک برتری بازی می کنید. دستیابی بـه دسته سوم سخت اسـت، بـه همین دلیل اسـت کـه اکثر قماربازان هرگز بـه ان نمی‌رسند.

 

اگر میخواهید دراین رده کار کنید، باید بیشتر از انچه قبلاً کار کرده‌اید، مایل باشید. ارزش کار کردن را دارد، پس باید همین امروز شروع کنید.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *