7 باید و نبایدهای بازیابی از ضررهای بزرگ بلک جک

رسانه کاستومه تقدیم میکند

7 باید و نبایدهای بازیابی از ضررهای بزرگ بلک جک

7 باید و نبایدهای بازیابی از ضررهای بزرگ بلک جک

شـما یک دست هیولا دارید و بخش قابل توجهی از سرمایه شـما روی میز اسـت. فروشنده یک نمایش 6 دارد، درضمن شـما دو برابر کردید و 20 دارید.7 باید و نبایدهای بازیابی از ضررهای بزرگ بلک جک را دراین پست بـه صورت کامل مطالعه کنید.

 

شـما در موقعیتی عالی هستید کـه می‌توانید خانه را خراب کنید و یک برد بزرگ را تضمین کنید. همه ی چیز عالی بـه نظر می‌رسد و شـما نمی‌توانید ارزیابی نکنید کـه چقدر پول می‌خواهید برنده شوید.

 

سپس، فاجعه رخ می‌دهد، زیرا فروشنده با خود یک کارت 5 21 میدهد. شادمانی کـه چند ثانیه پیش احساس کردید بلافاصله با ترس جای گزین می شود.

 

فروشنده بـه ان طرف میز می‌رسد تا مبلغی را کـه بیش از نیمی از سرمایه شماست گرد آوری کند.

 

این سناریو همیشه آشکار می شود، اما هیچ‌وقت آسان‌تر نمی شود. اما، لحظات بعدی می تواند یک قمارباز را بسازد یا شکست دهد.

 

بهترینها می‌توانند بـه جلو حرکت کنند و ضررهای خودرا جبران کنند. با این حال، بازیکنان کمتر ممکن اسـت مارپیچ شوند و فشار بیشتری بر سرمایه خود ایجاد کنند.

 

برای خاطرجمعی از این کـه در دسته اول قرار میگیرید، در این جا 7 باید و نباید برای بازیابی از ضررهای بزرگ بلک جک آورده شده اسـت.

 

1 ‒ انجام دهید: آن را تکان دهید و ادامه دهید

هنگامی کـه در میز بلک جک پول از دست دادید، میتوانید یکی از دو کار را انجام دهید. می‌توانید ان را تکان دهید و بـه جلو حرکت کنید یا غرق شوید و آسیب بیشتری وارد کنید.

 

وقتی پول بـه ظاهر زیادی را از دست میدهم، سعی می کنم چند چیز را بـه خودم یادآوری کنم:

 

بلک جک غیر قابل پیشبینی اسـت

شـما دست را درست بازی کردید و بدشانس بودید

گاه دستی را کـه سزاوار بردن ان بودید از دست خواهید داد

این امکان وجوددارد کـه راه خودرا بـه عقب برگردانید و سود کسب کنید

زمانی کـه این چیزها را تصدیق کردم، احساس اسانی میکنم و می خواهم این از دست دادن را بپذیرم. یکی از بهترین بخش هاي‌ بلک جک سرعت عملکرد بازی اسـت.

 

اگر بـه خود اجازه دهید، میتوانید ضربات بد خودرا فراموش کنید و توجه خودرا بـه دست زیر معطوف کنید. خیس خوردن از ضررهای گذشته، بـه خصوص زمانی کـه مخرب هستند، برای شـما مفید نیست.

 

تا زمانی کـه توانایی سفر در زمان را نداشته باشید، هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید تا گذشته را تغییر دهید. در عوض، بـه جلو فشار بیاورید و از هرگونه منفی کـه ممکن اسـت احساس کنید، عبور کنید.

7 باید و نبایدهای بازیابی از ضررهای بزرگ بلک جک

2- مبادا: ضررهای خود را تعقیب کنید

ان دسته از قماربازانی هستند کـه میتوانند پس از شکست شکست خورده خودرا جبران کنند، و کسانی هستند کـه نمی‌توانند.

 

کسانی کـه میتوانند ادامه دهند، طبق معمولً قماربازان بهتر، منضبط تر و بهتری هستند. ناتوانی در ایجاد فاصله بین خود و ضربات بد، نشانه واضحی از یک قمارباز ترسناک اسـت.

 

هنگامی کـه این قماربازان از بازرسی خارج میشوند، خروج زودهنگام از کازینو عملاً اجتناب ناپذیر اسـت. یک تاکتیک رایج این نوع بازیکنان، تعقیب باخت هاي‌ خود اسـت.

 

این بـه ان اشاره دارد کـه قماربازها ناامید میشوند، سعی می‌کنند سریع کشتی را اصلاح کنند و باخت خودرا پس بگیرند. این باید هدف همه ی قماربازان باشد کـه در نهایت بـه سیاهی بازگردند.

 

اما، اگر دراین فرآیند عجله کنید، بیشتر از این کـه موفق شوید شکست خواهید خورد. در شرایطی کـه قبلاً ارائه کردم، قماربازان از قبل در موقعیت ناگواری قراردارند.

 

برای بازگشت بـه قمار نیازمند قمار ماهر و مسئولانه اسـت. قمار کردن از روی ناامیدی و تلاش برای تعقیب باخت ها سودی ندارد.

 

3 ‒ انجام دهید: استراحت کنید

پس از متحمل شدن یک شکست سخت، ممکن اسـت بـه شـما کمک کند کـه استراحت کنید و سر خودرا پاک کنید.

 

هر چه یک بازیکن بلک جک تجربه کمتری داشته باشد ؛ احتمال کمتری دارد کـه نسبت بـه باخت واکنش خوبی نشان دهد. بـه همین دلیل، عده اي از ما بـه زمان احتیاج داریم تا تمرکز خودرا دوباره بـه دست آوریم و بـه بازی بلک جک برنده بازگردیم.

 

حتی اگر تجربه مازاد بلک جک را داشته باشید، بازگشت از باخت دشوار اسـت. این نوع از دست دادن ها خجالت آور هستند و معده ان سخت اسـت.

 

علاوه بر این، اغلب باعث می شود احساس کنید کـه از شـما دزدیده شده یا عرشه تقلب شده اسـت. این افکار زمانی بـه نتیجه میرسند کـه قماربازها در پایین ترین سطح خود قراردارند.

 

بـه جای این‌گونه فکر کردن، بسیار مهم اسـت کـه اجازه ندهید این منفی‌گرایی شـما را پایین بیاورد. از میزها استراحت کنید تا بتوانید با شلیک روی همه ی سیلندرها برگردید.

 

4 ‒ نگذارید: اجازه دهید روحیه شما را خراب کند

از دست دادن پول زیادی در مدت زمان کوتاه مطمئناً همه ی را بـه اشتباه می اندازد. بیشتر مردم بلک جک بازی میکنند تا از ان لذت ببرند و سعی کنند پول بدست آورند.

 

بـه جرات میتوان گفت کـه از دست دادن پول چیزی جز سرگرمی اسـت. با این حال، مهم اسـت کـه اجازه ندهید ضررهای مهم روحیه شـما را خراب کند.

 

هنگامی کـه اجازه دهید این اتفاق بیفتد، دیگر لذت نمیبرید و شانس خودرا برای برنده شدن پول کاهش می دهید. هنگامی کـه احساسات شـما بـه خطر بیفتد، ممکن اسـت متوجه شوید کـه مهارت هاي‌ قمار شـما نیز بـه همین شکل خواهد بود.

 

علاوه بر این، ضررهای جزئی ممکن اسـت مهم‌تر بـه نظر برسد و چیزی کـه طبق معمولً شـما را اذيت نمیدهد، می تواند تشدیدکننده بـه نظر برسد.

 

بلک جک قرار اسـت سرگرم کننده باشد و شـما نباید اجازه دهید کـه اوقات خوش شـما را خراب کند. اگر احساس می کنید دائماً دراین موقعیت قرار میگیرید، ممکن اسـت یک‌باره پول زیادی را شرط بندی کنید.

 

5 ‒ انجام دهید: اندازه شرط خود را کاهش دهید

یکی از هوشمندانه ترین حرکاتی کـه می‌توانید پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ انجام دهید این اسـت کـه اندازه شرط خودرا کاهش دهید.

 

از دست دادن پول زیادی دریک دست بلک جک می تواند اعتماد بـه نفس شـما را از بین ببرد و توانایی هاي‌ قمار شـما را مختل کند. برای مقابله با این، من طبق معمولً اندازه شرط خودرا بـه حداقل جدول کاهش می‌دهم.

 

با انجام اینکار بـه آرامی اما مطمئناً اعتماد بـه نفس خودرا باز می‌گردم و سرمایه خودرا افزایش میدهم. در نهایت، با قرار دادن شرط استاندارد خود احساس اسانی خواهید کرد.

 

اما، تا ان زمان، مطمئن شوید کـه آسیب بیشتری بـه سرمایه خود وارد نمی‌کنید .

7 باید و نبایدهای بازیابی از ضررهای بزرگ بلک جک

6 ‒ نگذارید: اجازه دهید آن را به دیگران منتقل کند

این یک چیز اسـت کـه اجازه دهید یک دست بد بلک جک بقیه گردش قمار شـما را خراب کند. این یک تجربه ناخوشایند اسـت، اما اگر تنها کسی کـه بر شـما تأثیر میگذارد، شـما هستید، پس این بدترین چیز در جهان نیست.

 

با این حال، کاملاً غیر قابل توجیه اسـت کـه هرگونه عصبانیت را بر سر افراد حاضر در میز خود فرو کنید. قماربازانی کـه تصمیم میگیرند باخت‌هاي‌ خودرا بـه گردن سایر بازیکنان یا حتی دلالان بیندازند، عده اي از افراد مورد نفرت‌انگیز در کازینو هستند.

 

بازیکنان بلک جک هیچکس را جز خودشان مقصر ندارند. اگر دست را عالی بازی کردید و بازهم شکست خوردید: مایه تاسف اسـت.

 

با این حال، در وهله اول باید خطرات بازی بلک جک را میدانستید. متوسط ​​​​بازیکن بلک جک کمی بیش از 50 درصد از دست دادن یک دست را دارد.

 

با این حال، گاهی اوقات، این باخت ها کاملاً بـه خودی خود وارد می‌شوند و نتیجه یک دست اشتباه بازی می‌شوند. بازیکنانی کـه برای خود هزینه میکنند و تصمیم می گیرند ان را بـه دیگران واگذار کنند، بازی کردن با انها تقریباً غیرممکن اسـت.

 

افراد دیگری کـه در میز شـما هستند بـه هیچ عنوان بر شـما تأثیر نمی گذارند. علاوه بر این، همیشه باید بـه این نکته اشاره کرد کـه فروشنده نمیداند با چه کارت هایي معامله می کند.

 

بلک جک یک بازی شانسی اسـت، و دلال ها نیز مانند شـما از دیدن نحوه انجام بازی حيرت زده می‌شوند.

 

7- انجام دهید: از تجربه بیاموزید

با هر ضرر بزرگی کـه در میز بلک جک متحمل می‌شوید، درسی باید آموخت.

 

اگر بازیکن جدیدی هستید یا فقط برای بدست آوردن پول تلاش می کنید، این احتمال وجوددارد کـه دست مورد نظر را اشتباه بازی کرده باشید. همه ی ما هنگام قمار اشتباه میکنیم، اما مهم این اسـت کـه از این اشتباهات غیراجباری درس بگیریم.

 

مهمتر از ان؛ قماربازان باید یاد بگیرند کـه چگونه در هنگام بازی بلک جک با پول واقعی ؛ با مشکلات کنار بیایند . هنگامی کـه تراشه ها پایین هستند و پشت شـما بـه دیوار اسـت، می‌توانید انتخاب کنید کـه بجنگید یا تسلیم شکست شوید.

 

بزرگ ترین درسی کـه از همه ی این‌ها میتوان گرفت این اسـت کـه در وهله اول نباید خودرا دراین موقعیت قرار دهید. اگر احساس کردید شکمتان بـه یک گره می‌پیچد یا وقتی دستتان را از دست میدهید، قلبتان سقوط میکند، پول زیادی روی میز دارید.

 

یک دست بازی با ورق نباید باعث شود شـما احساس عذاب و ناامیدی کنید. بـه اندازه شرط بندی کـه از دست دادن آسان خواهید بود پایبند باشید و دیگر خودرا دراین شرایط ترسناک قرار ندهید.

 

نتیجه 7 باید و نبایدهای بازیابی از ضررهای بزرگ بلک جک

رسیدگی بـه ضررهای بزرگ قمار حتی برای باتجربه ترین قماربازها نیز سخت اسـت. از دست دادن پول برای هیچکس سرگرم کننده نیست و مدتی طول می‌کشد تا یاد بگیرید کـه چگونه مانند یک بازیکن کهنه کار بـه عقب برگردید.

 

عواقب فوری این ضربات بد برای این کـه بقیه سفر قمار شـما چگونه پیش خواهد رفت بسیار مهم اسـت.

 

اول از همه ی، باید سعی کنید این ضررها را از بین ببرید و بـه دست بعدی بروید. خوشبختانه، بلک جک بـه سرعت حرکت می کند، بنابر این شـما یک فرصت عالی برای فاصله گذاری بین خود و ضررهای فاجعه بار خواهید داشت.

 

در هیچ شرایطی نباید نخستین پاسخ شـما تعقیب ضررهایتان باشد. اگر احساس میکنید نظارت بازی را از دست میدهید، کمی استراحت کنید و قبل از بازگشت بـه بازی، خودتان را جمع کنید.

 

مطمئن شوید کـه این ضررها روحیه یا اعتماد بـه نفس شـما را خراب نمیکند. برای کسب بردهای نسبتاً بدون استرس و افزایش پیوسته سرمایه خود، اندازه شرط خودرا کاهش دهید.

 

از دست دادن ممکن اسـت قرص سختی برای بلعیدن باشد، اما هرگز قابل قبول نیست کـه ان را برای سایر بازیکنان یا فروشندگان مصرف کنید. اگر می‌خواهید تجربه قمار خودرا خراب کنید، خوب اسـت.فقط اجازه ندهید خلق و خوی بد شـما بر دیگر قمارباز یا کارمند کازینو تأثیر منفی بگذارد.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *