نحوه بازی خدمتکار قدیمی | بازی های ورق کلاسیک

رسانه کاستومه تقدیم میکند

نحوه بازی خدمتکار قدیمی | بازی های ورق کلاسیک

نحوه بازی خدمتکار قدیمی | بازی های ورق کلاسیک

گاهی اوقات Odd One Out نامیده می شود. بازیکنان کارت ها را از دست یک دیگر می‌کشند و سعی میکنند جفت بسازند. بازیکنی کـه با خدمتکار قدیمی بی بدیل باقیمانده اسـت، بازنده اسـت. نحوه بازی خدمتکار قدیمی کـه یک بازی کلاسیک اسـت را در مطلب زیر مطالعه کنید.

 

نحوه بازی خدمتکار قدیمی

توسط:

تعداد زیادی از ما فکر می‌کنیم کـه Old Maid بـه بسته خاصی از کارت نیاز دارد، اما در واقع شکل اجدادی ان درحدود 150 سال پیش احتمالاً از یک بسته معمولی منهای یک کارت استفاده می‌کرد.

 

یک بازی با ورق مورد علاقه برای بچه ها، خدمتکار قدیمی اسـت کـه درک ان سریع و ساده اسـت. در این جا نحوه بازی آمده اسـت:

 

تعداد بازیکنان: دو تا هشت. سه یا بیشتر بهترین اسـت.

 

شیء: در دست گرفتن خدمتکار پیر باقی نمی‌ماند.

 

کارت ها: یک دسته معمولی 52 کارتی، منهای یک ملکه.

 

برای بازی: همه ی کارت ها را یکی یکی پخش کنید. قبل از شروع بازی، هر بازیکن هر جفت از رتبه‌هاي‌ مشابه را نشان می دهد و بازنشسته می شود. فقط جفت بازنشسته شوید، نه سه تا.

نحوه بازی خدمتکار قدیمی | بازی های ورق کلاسیک

در مورد بازیکنی کـه سه کارت از یک نوع دارد، ممکن اسـت فقط دو کارت یا یک جفت را بازنشسته کند. پس از ان؛ بازیکن سمت چپ دیلر یک کارت را از بازیکنی کـه در سمت چپ او دیده نمی‌شود، میگیرد.

 

اگر این یک جفت ایجاد کرد، میز نیز می شود و بازیکن ادامه می دهد و از بازیکن بعدی بـه سمت چپ کارت میگیرد. وقتی کارت گرفته شده جفت نمیشود، بازی بـه بازیکن بعدی منتقل می شود و او نیز بـه نوبه خود یک کارت از بازیکن بعدی می‌گیرد.

 

بـه این ترتیب تمام کارت ها بـه جز یک ملکه در نهایت جفت می‌شوند و بازیکنی کـه ان را در دست دارد، خدمتکار قدیمی اعلام می شود.

 

نکته:

بعد از این کـه یک جفت ملکه بـه میز فرستاده شد، فقط زبان بدن میتواند بـه شـما بگوید کـه چه کسی ممکن اسـت ملکه تنها باقیمانده را داشته باشد. با این حال، سخت اسـت کـه بدانید ان ملکه کدام کارت اسـت.

 

تغییرات :

بـه جای حذف یک ملکه، بـه طور تصادفی یک کارت را کـه هیچکس نمی‌بیند از بسته بردارید. بـه این ترتیب، تنها در انتها همه ی بازیکنان متوجه میشوند کـه کدام کارت در واقع خدمتکار قدیمی بوده اسـت. برای یک بازی سریع‌تر، می توانید با حذف همه ی کارت‌هاي‌ چند رتبه، بسته را کوچک کنید.

 

واژه نامه اصطلاحات کارت

در این جا یک مرجع سریع برای عده اي از زبان کارت کـه دراین مقاله خواهید یافت، آورده شده اسـت.

معامله: عمل تقسیم کردن کارت ها بـه بازیکنان. همچنین، دوره بازی در بازی بین یک معامله و معامله بعدی.

 

جدول: منطقه بازی؛ همچنین، برای گذاشتن یک ترکیب در منطقه بازی.

 

2 یا بیشتر شرکت کننده

 

فعالیت

قبل از شروع بازی یکی از ملکه ها را از عرشه کارت هاي‌ بازی بردارید.

 

تمام کارت ها را رو بـه پایین بـه هر بازیکن بدهید.

 

سپس بازیکنان کارت هاي‌ خودرا مرتب میکنند و انها را از سایر بازیکنان پنهان نگه می دارند.

 

اگر جفت کارت منطبق وجوددارد، با همان تعداد یا تصویر باید انها را رو بـه بالا قرار دهید.

 

اگر کسی سه کارت منطبق دارد، فقط یک جفت را زمین بگذارید و کارت یدکی را نگه دارید.

 

اگر کسی چهار کارت منطبق دارد، دو جفت را زمین بگذارید.

 

بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، سپس کارت‌هاي‌ خودرا در دستش می‌بندد تا بتواند همه ی انها را ببیند، اگر چه انها را از دید سایر بازیکنان پنهان نگه می‌دارد.

 

او انها را بـه بازیکن سمت چپ خود پیشنهاد می‌کند کـه نمی‌تواند انها را ببیند، اما یک کارت تصادفی از طرفدار میگیرد.

 

اگر کارتی کـه انتخاب میکند با کارتی کـه از قبل دارد مطابقت داشته باشد، جفت را کنار میگذارد. اگر نه، ان را در دست خود نگه می دارد.

سپس، او کارت هاي‌ خودرا طرفدار می‌کند و انها را بـه بازیکن سمت چپ خود ارائه می دهد.

 

اینکار تا زمانی ادامه مییابد کـه همه ی کارت‌ها دوتایی کنار گذاشته شوند، بـه جز خدمتکار قدیمی، کـه تنها مانده و نمیتوان ان‌ها را جفت کرد.

 

فردی کـه این کارت را نگه داشته اسـت، خدمتکار پیر اسـت و بازی را میبازد.

 

یادداشت

این بازی را می‌توان بـه عنوان “پسر قدیمی” نیز بازی کرد. پیر پسر جک بیل اسـت. قبل از بازی برای بازی Old Boy یک جک را از روی کارت ها بردارید

نحوه بازی خدمتکار قدیمی | بازی های ورق کلاسیک

قوانین خدمتکار قدیمی

این بازی فقط بـه یک دسته کارت استاندارد با اضافه شدن جوکر و 2 تا 8 بازیکن نیاز دارد. بازیکنان سعی میکنند قبل از انجام رقیب با کشیدن از دست رقیب و دور انداختن جفت ها از شر تمام کارت هایي کـه در دست دارند خلاص شوند. بازیکنی کـه با “خدمتکار” باقیمانده اسـت، بازنده اسـت.

 

نیاز دارد

یک دسته کارت استاندارد «با اضافه شدن جوکر، یا با حذف یک کارت بـه عنوان خدمتکار قدیمی» یا یک عرشه خدمتکار قدیمی
2 تا 8 بازیکن.

 

قوانین خدمتکار پیر

قبل از معامله، بازیکنان باید تصمیم بگیرند کـه آیا یک کارت «مانند یک جوکر یا یک کارت از یک عرشه یکسان» اضافه کنند یا نه یا یک کارت را کم کنند «طبق معمولً ملکه باشگاه ها» تا بـه عنوان خدمتکار قدیمی خدمت کند.

 

مخلوط کنید، و همه ی کارت ها را تقسیم کنید. بازیکنان کارت هاي‌ خودرا مرتب می‌کنند، تا آنجا کـه ممکن اسـت جفت می سازند و این جفت ها را رو بـه بالا روی میز مقابل خود قرار می‌دهند.

 

از فروشنده شروع می شود، سپس هر بازیکن بـه نوبت دستان خودرا بیرون میزند تا بازیکن سمت چپ او بتواند یک کارت بکشد. بازیکن نباید اجازه داشته باشد دست بازیکنی را کـه از ان نقاشی میکشد ببیند. بازی بـه همین شکل ادامه دارد. همان طور کـه بازیکنان جفت هایي را در دست خود می سازند، بلافاصله انها را روی میز می‌اندازند.

 

هدف، واقعگرایانه

هر بازیکن در تلاش اسـت تا هرچه سریع تر از شر کارت هاي‌ خود خلاص شود. بازیکنی کـه کارت بی همتا را در دست دارد، یعنی خدمتکار قدیمی، میبازد.

نحوه بازی خدمتکار قدیمی

بازی رو عوض کن

اگر بـه این نتیجه رسیدید کـه برنده همان کسی اسـت کـه با خدمتکار قدیمی باقیمانده اسـت، بازی چگونه تغییر میکند. خدمتکار پیر را بـه چیزی جذابتر صدا بزنید، مانند ابرقهرمان، شاهزاده خانم یا جاسوس مخفی.

 

بازی هاي‌ ورق سرگرم کننده اي بی انتها برای کل خانواده اسـت. The Ultimate Book of Card Games اثر اسکات مک‌نیلی، مطمئناً برای همه ی سنین، خانواده‌ها و افرادی کـه بسته‌اي از کارت‌ها و زمان برای کشتن دارند، سرگرم‌کننده اسـت. این هدیه عالی را برای عاشق بازی در زندگی خود از این جا دریافت کنید .

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *