بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

رسانه کاستومه تقدیم میکند

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

بازی کنت Kent کـه با نام کمپس یا پول نیز شناخته می شود، یک بازی کارتی سرگرم کننده برای بازی با گروهی از دوستان اسـت. هدف بازی این اسـت کـه چهار کارت از یک نوع «چهار کارت با رتبه یکسان» دریافت کنید.

 

سیگنال تیم خودرا نمایش دهید، و از هم تیمی خود بخواهید “کنت” را صدا بزند، یا از هم تیمی خود بخواهید زمانی کـه سیگنال می دهید “کنت” بگوید. دارای چهار نوع برای انجام این بازی بـه حداقل چهار بازیکن نیاز دارید زیرا بـه صورت جفت انجام می شود.

 

مطمئن شوید کـه شـما و هم تیمی‌تان سیگنالی ظریف، اما منحصربه‌فرد ارائه میدهید. سعی کنید از علائم معمولی مانند خاراندن چشم، بینی یا گوش خودداری کنید. صف هاي‌ کلامی تا زمانی کـه زیر 3 هجا باشند مجاز اسـت.

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

قسمت1 راه اندازی بازی

1- جمع کردن چهار بازیکن کنت یک بازی اسـت کـه میتوان با چند بازیکن بازی کرد. بـه صورت دو نفره نیز بازی می شود. بـه طور معمول، چهار بازیکن «دو تیم» وجوددارد، اما شـما می توانید بازی رابا حداکثر 12 بازیکن «شش تیم» انجام دهید.

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

2- از یک دسته کارت بازی معمولی استفاده کنید. اگر با چهار تا هشت بازیکن بازی میکنید، از یک دسته کارت استفاده کنید. اگر بیش از هشت بازیکن وجوددارد، از دو عرشه استفاده کنید.

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

3- بـه تیم ها تقسیم کنید. میتوانید تیم‌ها را بـه‌طور تصادفی با کشیدن کارت انتخاب کنید، یا میتوانید از بازیکنان بخواهید کـه با چه کسی تیم شوند.

 

برای انتخاب تیم‌ها بـه‌طور تصادفی، از چهار بازیکن بخواهید هر بار یک کارت از عرشه بکشند. بازیکنانی کـه کارت همرنگ «چه مشکی یا قرمز» را بکشند دریک تیم خواهند بود.

 

اینکار را تا زمانی کـه همه ی یک تیم داشته باشند تکرار کنید.

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

4- باهم تیمی خود دریک منطقه خصوصی جمع شوید. هنگامی کـه همه ی دریک تیم هستند، هر تیم باید بـه صورت خصوصی یک سیگنال مخفی ارائه دهد. بـه اتاق دیگری بروید، بـه گوشه اي عقب نشینی کنید.

 

بـه بیرون بروید یا پشت یک شی بزرگ بروید تا در مورد سیگنال تیم خود صحبت کنید. فقط مطمئن شوید کـه تیم هاي‌ دیگر صدای شـما و شریکتان را نمی‌شنوند.بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

بازی کنت Kent

5- با یک سیگنال مخفی بیایید. سیگنال برای نشان دادن زمانی کـه یکی از اعضای تیم دارای چهار نفر از یک نوع اسـت استفاده می شود. سیگنال میتواند یک ژست، حرکت بدن یا علامت دست باشد. با این حال، سیگنال هاي‌ شفاهی مجاز نیست.

 

بازتر از حد معمول، کارت‌ها را در دست چپ یا راست نگه دارید، بـه ساعت نگاه کنید، عینک خودرا تنظیم کنید، سه بار چشمک بزنید یا کارت‌ها را رو بـه پایین بگذارید، همگی نمونه‌هایي از سیگنال‌هایي هستند کـه شـما و هم تیمی‌تان می توانید استفاده کنید.

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

6- از چندین سیگنال استفاده کنید شـما و هم تیمی تان اجازه دارید چندین سیگنال داشته باشید. حتی می توانید سیگنال هاي‌ جعلی داشته باشید تا تیم هاي‌ دیگر را گیج کنید.

 

با این حال، اگر چهار کارت از یک نوع نداشته باشید، نمی‌توانید سیگنال هایي داشته باشید کـه وضعیت کارت هاي‌ شـما را نشان دهد. این “گفتگوی روی میز” درنظر گرفته می شود و تقلب اسـت.

 

این یک استراتژی اختیاری اسـت، اما راهی عالی برای کنار گذاشتن تیم هاي‌ دیگر اسـت.

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

7- روبروی هم تیمی خود بنشینید. هنگامی کـه تیم ها پس از بحث درباره سیگنال هایشان دور هم جمع شدند، از همه ی بخواهید دریک دایره بنشینند. هم تیمی ها باید روبروی هم بنشینند. انها اجازه نشستن درکنار یک دیگر را ندارند.

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

قسمت 2 پرداختن کارت ها

1- یک فروشنده انتخاب کنید می توانید بـه‌طور تصادفی فروشنده‌اي را انتخاب کنید یا از شخصی داوطلب بخواهید. برای انتخاب یک فروشنده بـه صورت تصادفی، از همه ی بخواهید از روی عرشه یک کارت بکشند. از شخصی کـه بالاترین «یا کمترین» کارت را می‌کشد، فروشنده باشد.

 

اگر بین دو بازیکن تساوی وجوددارد، از آن ها بخواهید کارت دیگری را از عرشه انتخاب کنند. شخصی کـه بالاترین «یا کمترین» کارت را داشته باشد برنده می شود.

بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

2- کارت ها رابا هم مخلوط کنید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه فروشنده حداقل دو بار کارت ها را بـه هم می زند. آن ها میتوانند با چند بار بریدن عرشه، یک جابجایی روی دست انجام دهند. از طرف دیگر، می‌توان از ریفل شافل برای بـه هم زدن عرشه استفاده کرد.بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت

بازی کنت Kent

3- بـه هر بازیکن چهار کارت تقسیم کنید. اگر فروشنده هستید، کارت ها را در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت توزیع کنید. یا بـه هر بازیکن دریک زمان چهار کارت بدهید یا بـه هر بازیکن یک کارت بدهید تا همه ی بازیکنان چهار کارت داشته باشند.

 

4 -کارت هاي‌ تخته را روی زمین بگذارید. هنگامی کـه همه ی کارت هاي‌ خودرا دارند، چهار کارت از بالای عرشه انتخاب کنید و انها را رو بـه پایین بگذارید «اگر شـما فروشنده هستید». این کارت ها بـه عنوان “تخته” نامیده می‌شوند.

5- عرشه را در مقابل فردی کـه در سمت راست شـما نشسته اسـت قرار دهید. این شخص دفعه بعد فروشنده خواهد بود. بـه این ترتیب، هیچکس در هر بار معامله غرق نمیشود.از عرشه بـه عنوان سهام نیز یاد می شود.

قسمت 3 بازی کردن

1- تخته را برگردانید. اگر فروشنده هستید، بگویید: “3…2…1… برو!” و کارت هاي‌ تخته را ورق بزنید. کارت هاي‌ تخته باید دراین نقطه رو بـه بالا باشند. بـه این ترتیب همه ی می‌توانند آن ها را ببینند.

2 -یه کارت بگیر بـه محض برگرداندن همه ی کارت ها، هر بازیکن یک کارت می‌گیرد. بازیکنان بـه نوبت کارت نمیگیرند. همه ی بـه یک باره چنگ میزنند بـه یاد داشته باشید، هدف شـما این اسـت کـه از یک نوع چهار نفر بدست آورید. بنابر این مطمئن شوید کـه کارتی را بگیرید کـه حداقل با یکی از کارت‌هاي‌ در دستتان مطابقت داشته باشد.

اگر دو بازیکن یک کارت را بگیرند، بازیکنی کـه ابتدا کارت را لمس کرده اسـت، کارت را دریافت میکند.

3 -یک یا چند کارت را دور بریزید. از آنجایی کـه نمیتوانید هم زمان بیش از چهار کارت در دست داشته باشید، باید بـه محض برداشتن کارت از روی تخته، ان را دور بریزید. اگر دو کارت گرفتید، باید دو کارت را دور بریزید. این تا زمانی ادامه می‌یابد کـه هیچکس هیچ کارتی از هیئت مدیره نخواهد.

بازی کنت Kent

4- تخته را تازه کنید. فروشنده جدید، یعنی بازیکنی کـه عرشه در جلوی خود دارد، کارت هاي‌ تخته ناخواسته را برمی دارد و آن ها را دریک شمع دور انداختن جداگانه قرار می دهد.

 

فروشنده چهار کارت دیگر را از بالای عرشه انتخاب می‌کند و انها را دوباره رو بـه پایین قرار می دهد تا یک تخته جدید بسازد. انها شمارش معکوس می‌کنند و دوباره کارت ها را برمی گردانند.

 

این روند تا زمانی تکرار می شود کـه کسی «کنت» را صدا بزند، یا عرشه تمام شود.

قسمت 4 با کنت تماس گرفت بازی کنت Kent

1- سیگنال را نمایش دهید. هنگامی کـه چهار نفر از یک نوع دارید، سیگنال مخفی تیم خودرا به طور مجزا نمایش دهید. سعی کنید سیگنال را زمانی انجام دهید کـه هیچ یک از بازیکنان دیگر تماشا نمیکنند. برای پیشگیري از فراخوانی، سعی کنید سیگنال را چندین بار پشت سر هم انجام ندهید.

2 -فریاد کن “کنت! بـه محض این کـه دیدید هم تیمی خود سیگنال را انجام می دهد، اینکار را انجام دهید. مطمئن شوید کـه در طول بازی مراقب هم تیمی خود باشید.

 

تا سیگنال را از دست ندهید. هنگامی کـه “کنت” را صدا میزنید، همه ی بازیکنان کارت هاي‌ خودرا آشکار میکنند.

 

فقط اگر دیدید هم تیمی‌تان سیگنال را نشان می دهد، باید “کنت” را صدا بزنید.

3- حرف K را زیر نام تیم خود بنویسید. اگرهم تیمی شـما چهار نفر از یک نوع داشته باشد، تیم شـما یک نامه دریافت می‌کند، دراین مورد K. روی یک تکه کاغذ، نام همه ی تیم ها را بنویسید. بـه عنوان مثال، “تیم A”؛ “تیم B،” و غیره. زیر نام تیم خود، حرف K را بنویسید

بازی کنت Kent

اگرهم تیمی شـما چهار تایی نداشته باشد، تیم شـما بازنده اسـت و نامه اي دریافت نمی‌کند.برای چالش‌برانگیزتر کردن بازی، تیمی کـه وقتی چهار نفر از یک نوع ندارد، کنت را صدا میزند، یک نامه را از دست می دهد.

4- بگویید «نه کنت! اگر مشکوک هستید کـه بازیکن دیگری می خواهد بـه هم تیمی‌اش اشاره کند، فریاد بزنید: «نه کنت!» دراین مرحله همه ی کارت هاي‌ خودرا نشان میدهند، اگر حق با شـما بود، تیم شـما برنده می شود و شـما یک نامه دریافت میکنید، اما اگر اشتباه می‌کردید، تیم شـما می‌بازد و شـما یک نامه را از دست می دهید.

 

یا اگر مشکوک هستید کـه تیم دیگری «کنت» دارد، میتوانید بگویید «برش» یا «توقف».

5 -“معامله واقعی! ” معامله واقعی زمانی اتفاق میوفتد کـه عرشه تمام شود و هیچ تیمی بـه نام “کنت!” یا “نه کنت!” دراین مرحله، بازی مساوی اسـت و هیچکس امتیازی نمی‌گیرد.

بازی کنت Kent

6 -بازی رابا املای “Kent” برنده شوید. تیمی کـه کلمه “Kent” را هجی می‌کند ابتدا کل بازی را برنده می شود. برای افزایش شانس خود برای برنده شدن در بازی، سعی کنید سیگنال هاي‌ تیم هاي‌ دیگر را یاد بگیرید. بـه این ترتیب، می توانید برای پیشگیري از دریافت نامه، “No Kent” را صدا کنید.

 

اگر مشکوک هستید کـه تیم دیگر سیگنال مخفی تیم شـما را می داند، پس از پایان دور دوباره باهم تیمی خود گروه کنید تا سیگنال جدیدی ارائه دهید.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *