SRP در پوکر مخفف چیست؟

رسانه کاستومه تقدیم میکند

SRP در پوکر مخفف چیست؟

SRP در پوکر مخفف چیست؟

SRP در پوکر مخفف چیست؟اصطلاح SRP در پوکر مخفف عبارت Single Raised pot اسـت. بـه پات هایي اطلاق می شود کـه در دور اول شرط بندی فقط یک افزایش داشت.

 

در این راهنما موارد زیر را یاد خواهیم گرفت:

تفاوت بین یک پات افزایش یافته «SRP» و 3bet چیست؟
تفاوت بین گلدان تک برآمده «SRP» و گلدان لنگان چیست؟
تفاوت بین SRP و SPR در پوکر چیست؟
آیا گلدان‌هاي‌ انفرادی «SRP» در پوکر یک گلدان برتر هستند؟

 

تفاوت بین Single Raised «SRP» و 3bet Pot چیست؟

یک پات افزایش یافته «SRP» بـه این معنی اسـت کـه در دور اول شرط بندی تنها یک افزایش وجود داشت. در Hold’em این بـه این معنی اسـت کـه یک افزایش باز پیش فلاپ همراه با یک یا چند تماس گیرنده وجوددارد. یک پات 3bet زمانی اتفاق می‌افتد کـه دو افزایش در دور شرط‌بندی اولیه وجود داشته باشد. در هولدم این بدان معناست کـه یک بازیکن در برابر افزایش باز اولیه «3bet» مجدداً افزایش داده و یک یا چند تماس گیرنده دریافت کرده اسـت.

 

تفاوت بین یک گلدان تکی «SRP» و لیمپ پات چیست؟

یک پات افزایش یافته «SRP» بـه این معنی اسـت کـه در دور اول شرط بندی تنها یک افزایش وجود داشت. در Hold’em این بـه این معنی اسـت کـه یک افزایش باز پیش فلاپ همراه با یک یا چند تماس گیرنده وجوددارد.

 

لیمپ پات جایی اسـت کـه هیچ افزایشی در دور شرط بندی اولیه وجود ندارد اما یک یا چند بازیکن ممکن اسـت حداقل حداقل را زده باشند «بـه ان لنگیدن گفته می شود». هنگامی کـه یک یا چند بازیکن در هولدم پری فلاپ لیمپ میکنند «اما هیچکس اوپن رایز نمی‌کند»؛ بـه ان پات لنگی گفته می شود.

SRP در پوکر مخفف چیست؟

تفاوت بین SRP و SPR در پوکر چیست؟

اصطلاح SPR مخفف پات تک بلند شده اسـت و یک دست پوکر را توصیف میکند کـه دقیقاً یک افزایش در راند اول شرط بندی وجود داشت. اصطلاح SPR «کـه گاهی PSR نامیده می شود» مخفف نسبت پشته بـه پات «یا نسبت پات بـه پشته» اسـت و اندازه گیری میزان بزرگی پات در فلاپ نسبت بـه پشته هاي‌ موثر باقیمانده اسـت. کلمات اختصاری مشابه، اما معانی کاملا متفاوت.

 

آیا پوت‌های افزایش یافته تکی «SRP» در پوکر پوت‌های برتر هستند؟

عبارت Single Raise Pot بـه سادگی بـه این معنی اسـت کـه دقیقاً یک افزایش در دور اول شرط بندی وجود داشت. تعیین نمی‌کند کـه چه تعداد تماس گیرنده افزایش مییابد. بنابر این گلدان هاي‌ تکی می توانند سربالا یا چند طرفه باشند.

 

خلاصه

اصطلاح SRP در پوکر مخفف عبارت Single Raised pot اسـت. بـه پات هایي اطلاق می شود کـه در دور اول شرط بندی فقط یک افزایش داشت. SRP ها هردو می توانند head-up یا multiway باشند.

 

استراتژی و مفهوم SPR در پوکر

SPR کـه مخفف عبارت stack-to-pot-ratio اسـت، یک مفهوم نیرومند اسـت کـه می تواند بـه شـما کمک کند خطوط بهتری هم پیش فلاپ و هم پس از فلاپ بگیرید. اگر بتوانید استراتژی SPR را در پوکر درک کرده و بـه کار ببرید، یک چارچوب ریاضی برای تعهد خواهید داشت. این فرمول SPR اسـت:

SPR = اندازه موثر پشته / اندازه گلدان

ما بـه سادگی پشته موثر «کوچک‌ترین پشته هاي‌ موجود دریک دست» را میگیریم و ان را بر اندازه گلدان تقسیم می‌کنیم. بنابر این اگر هر دوی ما 200 دلار داشته باشیم و ظرف در حال حاضر 10 دلار اسـت، دریک ظرف 20 SPR هستیم.

 

ارزیابی SPR ساده اسـت، اما این شماره در واقع بـه چه معناست؟ خب SPR بـه عنوان یک متریک preflop/flop برای سطح تعهد ایجاد شد. یا بـه عبارت دیگر، از SPR برای ارزیابی ریاضی استفاده می شود کـه آیا ما بـه یک پات با دست‌هاي‌ خاصی در محدوده شـما متعهد هستیم یا نه .

SRP در پوکر مخفف چیست؟

SRP در پوکر مخفف چیست؟

بیایید این رابا یک مثال 200NL تجسم کنیم:

MP بـه $6 باز می شود | CO با 6 دلار تماس میگیرد

HERO «BTN» 3Bets تا 28 دلار | تماس هاي‌ MP | CO FOLDS

6 max نسبت فلاپ پشته بـه پات

دراین مرحله، پشته موثر 197 دلار اسـت «پشت شرور کوچک‌ ترین پشته اسـت» و پات 65 دلار اسـت. بنابر این SPR 197$/65$ = 3 اسـت. این یک SPR کوچک اسـت و یک SPR رایج‌تر در گلدان‌هاي‌ فشرده، پات‌هاي‌ 4bet و/یا هنگام بازی با اندازه‌هاي‌ پشته کوچک‌تر اسـت. در پات‌هاي‌ تکی افزایش یافته، دیدن 13 پات SPR بسیار متداول اسـت و پات‌هاي‌ معمولی 3 bet تمایل بـه 3.5-5 SPR دارند.

 

چیزی کـه یک SPR کوچک در واقع بـه ما می‌گوید این اسـت کـه ما با هر جفت بالا «یا بهتر از ان» بـه دست متعهد هستیم. بنابر این در مثال قبلی، اگر ما CB و او هل میدهند، در حال تماس هستیم. اگر چک میکردیم و نوبت را می‌فرستاد، زنگ می‌زدیم. اگر ما CB و او تماس می‌گرفتیم، در تمام کارت هاي‌ نوبت متعهد می شدیم.

 

SPR و سطوح تعهد

اگر SPR بزرگتر بود، مثلا 9؛ همه ی چیز را تغییر می داد زیرا ما دیگر دریک SPR “انباشته خودکار” نیستیم . نمودار زیر مناطق SPR را نشان می دهد کـه من استفاده می کنم، و توجه داشته باشید کـه کمتر از 3 یک پشته خودکار با جفت بالا یا بهتر اسـت، بین 3-6 موقعیتی اسـت و بر اساس بافت شرور/تخته اسـت، و بیشتر از 6 SPR نیست. t یک استک آف پیش فرض «اگر چه نقاط آشکاری وجوددارد کـه ممکن اسـت در مقابل ماهی یا با دستان بسیار قوی باشیم».

 

ما می توانیم چند چیز مفید از این مفهوم SPR بـه دست آوریم. اول، این اسـت کـه ما می خواهیم از SPR کـه در حال ایجاد ان هستیم آگاه باشیم. اگر بازیکن 40bb بـه 3bb باز شود و ما با 76s از BB تماس بگیریم، دریک پات 5.7 SPR «37bb/6.5bb» درگیر خواهیم شد.

 

کانکتورهای مناسب و عقربه هاي‌ تنظیم کننده بهترین عملکرد را در گلدان هاي‌ SPR بسیار عمیق دارند، جایی کـه قابلیت پخش زیاد و شانس ضمنی وجوددارد . با SPR مانند 5.7؛ ما انعطاف لازم برای مشاهده کامل قرعه کشی خودرا نخواهیم داشت، و این قبل از بحث در مورد این واقعیت اسـت کـه OOP هستیم…

 

دوره رایگان پوکر

وقتی بـه 3betting فکر میکنیم می توانیم از همین مفهوم استفاده کنیم. فرض کنید ماهی با 50 bb بـه 3 bb باز می شود و ما در مورد 3 شرط بندی بـه 10 bb با دست فکر می‌کنیم. اگر ماهی می خواهد، و راستش را بخواهید، ماهی‌ها تمایل دارند 3 بت‌ها را آزادانه فراخوانی کنند.

 

یک پات SPR 2 خواهد بود «~20bb در وسط و 40bb موثر». قابلمه 2 SPR فضای زیادی را برای بلوف +EV باقی نمی‌گذارد و تقریبا در تعهد اسـت، بنابر این ما می خواهیم از محدوده دستی استفاده کنیم کـه عملکرد خوبی در ان گلدان 2 SPR داشته باشد. دست‌هایي مانند QQ، KK، AA، و AK بـه ذهن میرسند و مطمئناً میتوانید دست‌هایي مانند TT و AQ را نیز درنظر بگیرید.

 

محدوده های تنگ

حالا در مورد یک نقطه معمولی تر، جایی کـه villain بـه 3bb باز می شود و یک پشته 100bb برای شروع دست دارد، چطور؟ خوب حالا اگر روی 10 bb 3 شرط بندی کنیم و او تماس بگیرد، دریک ظرف 4.5 SPR هستیم «~20bb در وسط و 90 موثر». این یک SPR بسیار معمولی اسـت.

 

کـه میتوان با ان دریک پات 3bet مبارزه کرد و ایده‌هاي‌ «انباشته خودکار» ما می توانند در هر نوع بازیکن تغییر کنند. در مقابل ماهی، احتمال بیشتری وجوددارد کـه AK را بـه‌طور خودکار روی تخته Axx بریزیم یا بیش از حد جفت کنیم، صرفاً بـه این دلیل کـه ماهی‌ها با دست‌هاي‌ بدتر زیادی جمع می شوند.

 

اما آیا وقتی AK داریم یک TAG با QQ روی یک برد Kxx جمع می شود؟ یا جی جی را بـه نمد روی تخته T85 ببرید؟ این بدان معنا نیست کـه وقتی ما دریک گلدان 4.5 SPR با AA روی هم میزنیم، ماهی هرگز بـه یک ست ضربه نمیزند و استک ما را برنده نمی شود.

 

اما در کل انتظار داریم کـه استک آف در درازمدت سودآور باشد. ماهیان باید در واقع یک اشتباه بزرگ شده توسط فعال شدن دریک درگیر ساخته شده “خودکار پشته کردن” SPR با دست ضعیف، حتی اگر وی را خورد گاهی اوقات.

 

در اینجا چند نکته کلی SPR وجود دارد:

1. از SPR که در حال ایجاد آن هستید آگاه باشید :

قبل از این کـه حتی اکشن پری فلاپ خودرا انجام دهید، SPR را کـه ایجاد می‌کند و این کـه SPR چقدر سودآور خواهد بود را درنظر بگیرید. تعداد زیادی از بازیکنان خیلی آزادانه در گلدان‌هاي‌ SPR کوچک با اتصالات مناسب و جفت‌هاي‌ کوچک … دست‌هایي کـه می خواهند SPR‌هاي‌ بزرگ وارد فلاپ شوند، درگیر می شوند.

 

2. اندازه های خود را در نظر بگیرید :

هنگام 3betting و 4betting اندازه شـما می تواند تا حد زیادی بر SPR تأثیر بگذارد. در مقابل بازیکنان غیرکشسان، شـما فقط می توانید اندازه خودرا انتخاب کنید و یک SPR سودآورتر ایجاد کنید … اما در برابر بازیکنان بهتر باید بـه این فکر کنید کـه اندازه هاي‌ پری فلاپ شـما چگونه بر دامنه آن ها تأثیر میگذارد.

 

3. ماهی و SPR :

ایده هاي‌ SPR ما می تواند بین ماهی و رگ تغییر کند. در مقابل ماهی، قرار دادن یک جفت بیش از حد دریک SPR 4.5 بـه عنوان پیش فرض رایج تر اسـت، در حالی کـه انجام اینکار همیشه در برابر یک reg می تواند خطرناک باشد. شـما نمی‌خواهید استانداردهای SPR خودرا خیلی کاهش دهید، اما مطمئناً انها تا حدی در برابر بازیکنان ماهی کاهش مییابند.

 

4. خطوط می توانند تغییر کنند :

فقط بـه این دلیل کـه شـما دریک SPR کوچک قرار دارید و یک دست انباشته دارید، بـه این معنی نیست کـه باید خودتان را هل دهید یا شرط بندی کنید. می توانید با AA 4 شرط بندی کنید و یک SPR کوچک ایجاد کنید و همان‌ گونه فلاپ را بررسی کنید. البته، مطمئن شوید کـه خط شـما از اشتباهات احتمالی پوکر رقیب شـما استفاده می‌کند ؛ اما احساس نکنید کـه نمیتوانید در پات هاي‌ SPR کوچک چک کنید.

 

5. SPR یک متریک preflop/flop است :

لطفاً این را بـه خاطر بسپارید. SPR بـه ما می‌گوید کـه آیا در فلاپ متعهد هستیم، بنابر این ما SPR خودرا مجدداً در نوبت و ریور ارزیابی نمیکنیم و از همان آستانه هاي‌ تعهدی استفاده میکنیم کـه در فلاپ انجام دادیم.

 

6. SPR ریاضی است :

شـما بـه اسانی می توانید از ریاضی برای اثبات مفهوم SPR استفاده کنید. در پات‌هاي‌ SPR کوچک‌تر می توانید از یک خودرو‌حساب برابری برابر و Equilab استفاده کنید تا ببینید یک بازیکن چقدر باید در مقابل ضربه‌هاي‌ شـما فولد کند…و میتوانید یک قدم جلوتر بروید و از Flopzilla برای تخمین تعداد دفعات ضربه‌هاي‌ واقعی بازیکن استفاده کنید.

SRP در پوکر مخفف چیست؟

با استفاده از مثال SPR

این دست از 2NL آنلاین اسـت کـه بـه صورت چهار دستی بازی می‌کند. یک لنگی از CO وجوددارد، یک افزایش از دکمه، کـه 32/21 بیش از 30 دست اسـت. Hero تصمیم بـه 3Bet میگیرد کـه من از این بابت بسیار خوشحالم. با این حال، من فکر می کنم اندازه در این جا یک مشکل بزرگ خواهد بود.

 

مسئله اینجاست کـه اندازه ان واقعا کوچک اسـت. بـه طور معمول من قصد دارم 3bet را درحدود 3 برابر اندازه افزایش باز در حداقل، کـه بـه معنای رفتن بـه حداقل 0.30 دلار اسـت. در مقابل یک 32/21؛ کـه من فرض میکنم بهترین بازیکن جهان نیست.

 

CO تصمیم گرفت کـه اساساً از UTG مؤثر باز شود. بنابر این، من همچنین فرض می کنم کـه آن ها احتمالاً خوب نیستند. بنابر این بـه‌جای این کـه خط خلاقانه‌اي در برابر یک ماهی اتخاذ کنم، برای ارزش خالص، فقط بـه یک اندازه بزرگ در این جا میروم.

 

من واقعاً دوست دارم شخصاً جایی در محوطه بال 40 سنت را ببینم.گفته شد، در نهایت با دکمه فراخوانی میشویم، بـه سمت فلاپ بروید کـه در ان Hero با 0.36 دلار شرط می‌بندد.

 

خوب، قبل از این کـه واقعا وارد این موضوع شویم، می خواهم از یک تیک سریع نسخه پشتیبان تهیه کنم و بـه SPR در این جا نگاه کنم. ما متوجه شدیم کـه حدود 0.50 دلار در وسط، حدود 1.80 دلار موثر اسـت، و بـه این ترتیب، ما بـه SPR 3.5 نگاه میکنیم.

 

توجه داشته باشید کـه یک پری فلاپ 3 بت 40 سنت، SPR را 2.5 میکند. تغییرات کوچک در اندازه پری فلاپ می تواند تاثیر زیادی بر SPR داشته باشد!

SRP در پوکر مخفف چیست؟

SRP در پوکر مخفف چیست؟

پیش‌فرض من وقتی صحبت از SPR میشود این اسـت کـه وقتی کمتر از 3 SPR باشد، جفت‌هاي‌ اضافی خودرا بـه‌طور پیش‌فرض جمع می کنم. بین 3 و 6 نوعی منطقه خاکستری من اسـت، و بالاتر از 6؛ من بـه طور پیش‌فرض stack off نمیکنم. این بدان معنا نیست کـه من روی هم قرار نمیدهم، فقط بـه این معناست کـه بـه‌عنوان پیش‌فرض جمع نمی کنم .

 

بدیهی اسـت کـه دراین نقطه ما در ناحیه خاکستری هستیم، اما در سمت کوچک تر منطقه خاکستری. وقتی در منطقه خاکستری مقابل کسی قرار می گیرم کـه فکر میکنم رقیب ضعیف‌تری اسـت، طبق معمولً هنوز هم می خواهم جفت‌هاي‌ اضافه‌ام را کنار بگذارم . دراین نقطه دلیلی برای انجام ندادن ان نمیبینم.

 

من فکر می کنم این موقعیتی اسـت کـه ما هنوز میتوانیم ان را وارد کنیم، برتری داشته باشیم، احساس اسانی کنیم، فکر نمیکنم فقط در مقابل چیزهایی مانند ست‌ها و دو جفت قرار بگیریم. اگر او تعداد زیادی دو جفت داشته باشد، پس می تواند چیزهایی مانند JT و T9 داشته باشد کـه ممکن اسـت بسیار زیاد ارزش گذاری کند.

 

من در نهایت این جا خیلی خیلی آسان هستم. روند کلی فکر من این اسـت کـه بـه دلیل ترکیبی از SPR و حریفم کـه نشت پوکر معمولی دارد/اشتباهات استراتژیک را کنار هم میگذارم . حالا این اسـت کـه چگونه می‌توانم پشته خودرا در وسط قرار دهم؟ این واقعا مهم اسـت کـه ما ان را درک کنیم و با اجرای این نوع SPR ها آشنا شویم.

 

وقتی ما در پات هاي‌ 3 و 4 بت هستیم، طبق معمولً بین 3 تا 5 SPR آنلاین خواهیم بود، بنابر این بسیار مهم اسـت کـه بدانید چگونه با این موقعیت ها رفتار کنید، چه چیزی در ان رخ می دهد، چگونه انها را مشاهده کنید، چقدر متعهد هستید. یا متعهد نیستید، ودر نهایت یک خط +EV را بر اساس ان انتخاب کنید.

 

“SPR هدف”

همان طور کـه بحث کردیم، دست هاي‌ خاصی دریک SPR بهتر از دیگری عمل میکنند. با عقربه هاي‌ رسم، ما یک SPR عمیق می خواهیم تا حداکثر فضایی برای کشیدن داشته باشیم. با کارت‌هاي‌ شروع بزرگتر، ما SPR کوچک‌تری می خواهیم تا بتوانیم پشته‌هاي‌ خودرا در اسرع وقت با لبه‌هاي‌ سهام بزرگ متعهد کنیم.

 

در طول سالها، مردم همان‌ گونه از من می‌پرسند: «اگر نتوانم بـه ان هدف کوچک SPR ضربه بزنم، با دست‌هاي‌ هیولایی‌ام، مانند AA و KK، چه کنم؟» آیا باید ریزهای بسیار بزرگ را پری فلاپ انجام دهیم تا درصورت دریافت تماس گیرنده، SPR کمتر از 3 باشد؟ آیا باید بـه جای باز کردن، لیمپ/رییز کنیم؟

SRP در پوکر مخفف چیست؟

Push play و بیایید آن را تجزیه کنیم…

پاسخ کوتاه این اسـت کـه انجام افزایش‌هاي‌ بزرگ پری فلاپ با بهترین دست‌هاي‌ شروع، تقریبا بـه‌طور قطع بهینه نیست. احتمالاً در نهایت همه ی را وادار خواهید کرد کـه پری فلاپ را تا بزنند و فقط پرده ها را بردارید. این بدان معناست کـه شـما با دست‌هاي‌ هیولا خیلی کم می‌آورید و بـه حذف همان دست‌هاي‌ هیولایی از محدوده باز کردن پری فلاپ با اندازه معمولی خود پایان می دهید .

 

بـه‌جای تولید SPR‌هاي‌ کوچک با کارت‌هاي‌ شروع بزرگ تنها بـه دلیل سادگی، با التیام مهارت‌هاي‌ دست‌خوانی برای گسترش لبه‌هاي‌ پست فلاپ خود ؛ عملکرد بسیار بهتری خواهید داشت. بله، یک گلدان کوچک SPR روی فلاپ با AA بسیار آسان اسـت – اما از ایجاد ان بـه قیمت بـه حداقل رساندن میزان کلی خود با AA اجتناب کنید.

 

SPR یک مفهوم ساده ودر عین حال بسیار نیرومند اسـت. این بـه ما کمک می‌کند تا میزان تعهد خودرا بـه یک پات در فلاپ بسنجیم، کـه می تواند بـه ما در ایجاد خطوط پری فلاپ و پست فلاپ کمک کند. مناطق اصلی SPR را درک کنید، چگونه آن ها بر محدوده هاي‌ preflop ما تأثیر می گذارند، و همچنین چگونه انها بر ایجاد خط postflop ما تأثیر می گذارند.

 

بـه‌عنوان پیش‌فرض، در گلدان‌هاي‌ SPR بسیار کوچک با دست‌هایي کـه می توانید بـه صورت سودآور جمع کنید، درگیر شوید و از عقربه‌هاي‌ عجیب‌وغریب در گلدان‌هاي‌ SPR بسیار عمیق‌تر استفاده کنید. بـه یاد داشته باشید، این تنها راه استفاده از SPR نیست، اما درک اصول اولیه بسیار مهم اسـت!

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *