آیا به اندازه کافی دیوانه یا تنبل هستید که در پوکر آناناس شرکت کنید؟

رسانه کاستومه تقدیم میکند

آیا به اندازه کافی دیوانه یا تنبل هستید که در پوکر آناناس شرکت کنید؟

آیا به اندازه کافی دیوانه یا تنبل هستید که در پوکر آناناس شرکت کنید؟

Pineapple یک بازی شبیه تگزاس هولدم اسـت کـه از تعداد زیادی از قوانین و الگوهای شرط بندی مشابه پیروی میکند. اما چند نکته جالب وجوددارد.آیا بـه اندازه کافی دیوانه یا تنبل هستید کـه در پوکر آناناس شرکت کنید؟ این بازی دارای بهترین هیجان برد اسـت.

 

در بیشتر موارد، No-Limit Texas Hold’em محبوب ترین شکل پوکر در دو دهه اخیر بوده اسـت. اما محبوبیت بازی هاي‌ ترکیبی نیز طی چند سال گذشته افزایش یافته اسـت.Crazy Pineapple نسخه اي از هولدم اسـت کـه بیشتر بازیکنان ممکن اسـت بخواهند درنظر بگیرند.

 

این بازی در بازی هاي‌ نقدی کازینو/روم پوکر زیاد انجام نمیشود. اما عده اي از سری مسابقات گاهی اوقات یک رویداد Pineapple را ارائه میدهند .در این جا راهنمای کاملی برای انجام این بازی جذاب و سرگرم کننده اسـت.

 

لیست مطالب
نحوه بازی آناناس
آناناس دیوانه
آناناس تنبل
سوپر هولدم
استراتژی پوکر آناناس
تاریخچه پوکر آناناس
پیدا کردن یک بازی
خلاصه پوکر آناناس
نحوه بازی آناناس

 

Pineapple یک بازی شبیه تگزاس هولدم اسـت کـه از تعداد زیادی از قوانین و الگوهای شرط بندی مشابه پیروی میکند.

 

اما چند نکته جالب وجود دارد.

هنگامی کـه یک دست شروع می شود ؛ مانند تگزاس هولدم، بـه جای دو کارت، سه کارت بـه بازیکنان داده می شود .

سپس بازیکنان یکی از ان کارت‌ها را کنار می گذراند و بازی بـه عنوان یک دست سنتی هولدم ادامه مییابد.

بازی از تمام مکانیک هاي‌ مشابه هولدم استفاده می‌کند: blinds، flop، turn و river. اما، در پوکر آناناس، زمانی کـه بازیکن دور می‌زند، نسخه بازی را تعیین می‌کند.

 

دریک بازی سنتی Pineapple، بازیکنان قبل از این کـه هر شرط بندی انجام شود ؛ انها را کنار می گذارند.بنابر این، بازیکنان فوراً دو کارتی را کـه قصد استفاده از آن ها را دارند تعیین می‌کنند.چند نسخه جالب دیگر از این بازی وجوددارد.

آیا به اندازه کافی دیوانه یا تنبل هستید که در پوکر آناناس شرکت کنید؟آیا به اندازه کافی دیوانه یا تنبل هستید که در پوکر آناناس شرکت کنید؟

آناناس دیوانه

Crazy Pineapple یکیدیگر از مشتقات این بازی اسـت و گزینه‌هاي‌ اضافی را در مورد دست‌هاي‌ خود بـه بازیکنان ارائه می دهد.اینبار، بازیکنان شرط بندی پیش فلاپ را انجام میدهند و هر سه کارت را نگه می دارند.

 

پس از بیرون آمدن فلاپ، بازیکنان حتی قبل از دور انداختن هر کارتی شرط بندی میکنند. سپس بازی مانند یک بازی معمولی هولدم ادامه می یابد. مانند Pineapple معمولی، بازیکنان هنگام دور انداختن یک کارت ملاحظات جدی دارند.

 

عده اي از تساوی‌هاي‌ احتمالی ممکن اسـت پس از این کـه بازیکنی قبلاً مسخره کرده اسـت، اتفاق بیفتد، کـه ممکن اسـت نتیجه داده باشد. برای عده اي از بازیکنان، بـه نظر می رسد کـه انها بـه ناچار کارتی را کـه می‌توانست دست مناسبی داشته باشد – اگر ان را نگه می‌داشتند، کنار می گذراند.

 

این بخشی از سرگرمی و گاهی اوقات ناامیدی اسـت کـه با بازی Crazy Pineapple همراه اسـت.

 

آناناس تنبل

دراین نسخه از پوکر Pineapple، بخش “تنبل” بازی زمانی اسـت کـه بازیکن کارت سوم خودرا دور می اندازد. در تنبل Pineapple ؛ کـه گاهی اوقات بـه عنوان Tahoe شناخته می شود، بازیکنان کارت سوم را در طول بازی نگه می دارند.

 

از این رو، “تنبلی” انتظار برای دور انداختن تا آخرین لحظه ممکن اسـت.بازیکنان فقط می توانند دو کارت از سه کارت را بازی کنند تا دست هاي‌ نهایی خودرا بدست آورند. این بازی بـه بازیکنان گزینه هاي‌ بیشتری می دهد و توانایی ساخت بهترین دست ممکن را بـه بازیکنان می دهد. اما عده اي از حدس و گمان ها را از بازی خارج میکند.

 

برخی ممکن اسـت استدلال کنند کـه تنبل آناناس بخشی از سرگرمی را از بازی خارج میکند. برای تعداد زیادی از بازیکنان، لذت Pineapple دور انداختن زودهنگام و تلاش برای تعیین این کـه کدام یک را دور بریزید اسـت.

 

سوپر هولدم

Super Hold’em یکیدیگر از انواع Hold’em اسـت کـه اغلب با خانواده بازی هاي‌ Pineapple ترکیب می شود.در Super Hold’em، بازیکنان از هر سه کارت در سراسر دست استفاده می‌کنند، مانند تنبل آناناس.

 

اما دراین نسخه بازیکنان می توانند از هر ترکیبی از هر سه کارت بعد از رودخانه استفاده کنند. شاید بازی بیشتر شبیه اوماها بـه نظر برسد. اما بازیکنان میتوانند از سه، دو یا فقط یکی از کارت‌هاي‌ خود برای دستیابی بـه دست آخر خود در مرحله نهایی مسابقات استفاده کنند.

 

این تفاوت با اوماها بسیار مهم اسـت، جایی کـه بازیکنان باید از دو کارت خود و سه کارت مشترک استفاده کنند.بازیکنان از همان ساختار شرط بندی و کرکره اي استفاده می‌کنند کـه در بازی سنتی هولدم دیده می شود.

 

استراتژی پوکر آناناس

اضافه کردن یک کارت بـه دست بازیکن، حتی زمانی کـه یکی از ان‌ها دور انداخته می شود، میتواند بازی را تا حد زیادی تغییر دهد.

 

بنابراین یک بازیکن چگونه باید به بازی نزدیک شود؟

یک چیزی کـه باید بـه خاطر داشته باشید این اسـت کـه، با سه کارت، بازیکنان بیشتر احتمال دارد کـه دست هاي‌ برتر را بزنند .
جفت‌هاي‌ جیب بزرگ می توانند رایج‌تر باشند ؛ مانند فلاپ سه نفره و سایر دست‌هاي‌ بزرگ.
استفاده از استراتژی سنتی هولدم ایده خوبی نیست. در Pineapple، بـه خصوص Crazy Pineapple و Lazy Pineapple، بـه طور کلی دست هاي‌ برتر برنده خواهند شد.

 

بنابر این، آماده باشید تا دست‌هاي‌ بهتری نسبت بـه هولدم ببندید.تصمیمات سختی باید گرفته شود، بـه خصوص اگر بازی یک نسخه بدون محدودیت باشد. یک شرط‌بندی بزرگ ممکن اسـت چالشی برای فراخوانی باشد، حتی زمانی کـه یک دست خوب را در No-Limit Hold’em نگه می‌دارید.

 

بازیکنان بیشتر احتمال دارد کـه یک جفت را در دست داشته باشند. بنابر این، تنظیم برای مجموعه هاي‌ بیشتر و خانه هاي‌ کامل بسیار مهم اسـت.

 

احتمال این کـه بازیکنان در هر لحظه بهترین دست هاي‌ ممکن را روی تخته داشته باشند بسیار بیشتر اسـت.کشیدن بـه چیزی کـه می تواند دست پایین تر «دومین یا سوم بهترین» باشد، یک پیشنهاد بازنده اسـت.

 

یک بازیکن اغلب دست خودرا می‌سازد اما بازهم بـه چیزی بزرگ تر می بازد. این رابا هولدم مقایسه کنید، جایی کـه با توجه بـه کارت هاي‌ جامعه، یک دست ممکن اسـت بهترین حالت ممکن نباشد. اما هنوز هم اغلب می تواند گلدان را برنده شود. در آناناس، طبق معمولً اینطور نیست.

 

ذکر این نکته ضروری اسـت کـه مانند بازی Hold’em، Pineapple را میتوان بـه صورت Fixed Limit، Pot Limit یا No Limit بازی کرد. این تفاوت ها مانند تگزاس هولدم روی استراتژی نیز تأثیر می‌گذارد.

 

آیا در بازی پوکر آناناس تازه وارد هستید؟

در این جا نگاهی گذرا بـه عده اي از تفاوت‌هاي‌ اساسی بین تگزاس هولدم و تمام نسخه‌هاي‌ Pineapple کـه در این جا لیست شده‌اند، آورده شده اسـت.

 

تگزاس هولدم آناناس آناناس دیوانه آناناس تنبل سوپر هولدم
کارت هاي‌ پرداخت شده 2 3 3 3 3
کارت هاي‌ موجود در مرحله نهایی مسابقات 2 2 2 2 3

 

چه زمانی یک کارت دور ریخته می شود؟ NA قبل از شرط بندی یا فلاپ بعد از دور شرط بندی فلاپ پس از شرط بندی روی ریور «بازیکن فقط می تواند از دو کارت استفاده کند» هرگز، بازیکن نمی‌تواند از هر سه کارت برای دستیابی استفاده کند.

آیا به اندازه کافی دیوانه یا تنبل هستید که در پوکر آناناس شرکت کنید؟

آیا به اندازه کافی دیوانه یا تنبل هستید که در پوکر آناناس شرکت کنید؟

تاریخچه پوکر آناناس

ردیابی تاریخچه دقیق آناناس کار سهولت نیست. برخی استدلال کرده اند کـه این بازی کمی ترکیبی از هولدم و اوماها اسـت. این یک پیشرفت طبیعی از طرف طرفداران ان دو بازی بـه نظر میرسید.برخی دیگر استدلال کرده اند کـه این بازی در آمریکای جنوبی، بـه ویژه در کلمبیا و سایر کشور های اسپانیایی زبان محبوب شده اسـت.

 

منشا دقیق ناشناخته باقیمانده اسـت. و این بازی همچنین توسط تعداد زیادی از بازیکنان پوکر معمولی کشف نشده باقی میماند. اما Pineapple گروه کوچکی از طرفداران هاردکور دارد.

 

پیدا کردن یک بازی

کازینوها در کالیفرنیا بـه گسترش بازی مشهور هستند. حتی ممکن اسـت یک تورنمنت گاه بـه گاه ظاهر شود. Borgata در شهر آتلانتیک شروع میزبانی مسابقات گاه بـه گاه بـه عنوان بخشی از سری پوکر سالانه خودرا.

 

متأسفانه برای طرفداران این بازی، تعداد زیادی از آناناس را بـه عنوان یک حقه یا یک نسخه عجیب از پوکر “واقعی” میدانند.بازیکنان آنلاین ممکن اسـت حتی در یافتن بازی مشکل بیشتری داشته باشند. عده اي از اپراتورها نسخه هایي از بازی را در طول رونق پوکر اجرا کردند.

 

اما درسال هاي‌ اخیر یافتن ان دریک محیط آنلاین بسیار دشوارتر شده اسـت.کسانی کـه بـه دنبال اکشن Pineapple هستند بهتر اسـت ان را بـه عنوان بخشی از یک بازی خانگی انجام دهند. پیگیری و آموزش بازی راحت اسـت، و ان را بـه گزینه اي عالی برای معرفی یک شب پوکر با دوستان تبدیل میکند.

 

سوالات متداول

چگونه آناناس بازی می کنی؟

بازی درست مثل تگزاس هولدم پخش می شود، بـه جز این کـه بـه بازیکنان سه کارت داده می شود. چند نسخه از بازی وجوددارد. اما بازیکنان طبق معمولً یک کارت را قبل از فلاپ، بعد از فلاپ یا پس از پایان کامل شرط بندی در رودخانه دور می‌اندازند.

 

رد کردن چه تاثیری روی بازی دارد؟

برخلاف هولدم سنتی، بازیکنان می توانند بیشتر انتظار دست هاي‌ برتر را داشته باشند. پس از همه ی، بازیکنان می توانند از بین سه کارت انتخاب کنند. بنابر این، احتمال ضربه زدن بـه یک دست بزرگ بسیار بیشتر اسـت.

 

کجا می توانم Pineapple بازی کنم؟

یک بازی خانگی ممکن اسـت بهترین گزینه باشد زیرا اغلب در کازینوها پخش نمی‌شود. بازیکنان ممکن اسـت بازی را دریک اتاق پوکر پیدا کنند. اما یافتن ان بـه صورت آنلاین در بیشتر موارد بعید اسـت.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *