15 نکته برتر استراتژی پوکر در برد میزهای خرده سهام

رسانه کاستومه تقدیم میکند

15 نکته برتر استراتژی پوکر در برد میزهای خرده سهام

15 نکته برتر استراتژی پوکر در برد میزهای خرده سهام

شکست دادن بازی هاي‌ Micro Stakes – حتی با استاندارد ضعیف بازی – بـه مهارت و نظم نیاز دارد. 15 نکته برتر استراتژی پوکر در برد میزهای خرده سهام برای برنده شدن دراین سطح را فهرست می کند.همه ی بازیکنان پوکر باید حرفه خودرا از جایی شروع کنند. برای تعداد زیادی از ما، این بـه معنای سهام خرد اسـت . متأسفانه، علیرغم این کـه بازی‌هاي‌ آنلاین دارای کمترین حد مجاز هستند، نرخ برد مثبت مشخص نیست.

 

کسب مهارت و انضباط لازم اسـت تا بـه اوج برسیم، حتی اگر استاندارد بازی نسبتا ضعیف باشد.ما برای پیروزی فقط نیاز نداریم از حریفمان بهتر باشیم. ما باید بـه اندازه کافی جلوتر باشیم تا بتوانیم پس از پرداخت چنگک بازهم سود ببریم .خبر خوب این اسـت کـه با کمی سخت کوشی و فداکاری، بازی هاي‌ micro-stakes قابل شکست هستند.

 

ما فهرستی از نکات برتر را برای کمک به شما برای تحقق این هدف گردآوری کرده‌ایم.

فهرست مطالب
نگرش حرفه اي داشته باشید
قوانین را بـه طور کامل یاد بگیرید
یک استراتژی مدیریت سرمایه ایجاد کنید
یک برنامه بازی ایجاد کنید
بازی هاي‌ خودرا بادقت انتخاب کنید
از نمایه سازی رقیب استفاده کنید
از ردیاب استفاده کنید
از ابزارهای اضافی پوکر استفاده کنید
دسترسی بـه محتوای آموزشی
با دیگران کار کنید
ذهنیت خودرا آموزش دهید
از شیب خودداری کنید
سالم ماندن
عوامل حواس پرتی را حذف کنید
عاشق بازی

1. نگرش حرفه ای داشته باشید

اگر ما فقط برای یک انعام جا داشتیم، ان نگرش حرفه اي بود . تمام نکات دیگر دراین فهرست بـه هر طریقی با این ایده حیاتی مرتبط اسـت.برای بـه دست آوردن بهترین نتیجه ممکن، ما میخواهیم پوکر را فقط یک بازی ندانیم . در عوض، با بازی پوکرمان بـه همان شیوه اي رفتار کنید کـه با اداره یک کسب و کار کوچک رفتار می کنیم.

 

پس از ایجاد این تغییر اساسی در نحوه تفکر ما در مورد پوکر، سایر نکات دراین فهرست بـه طور طبیعی بـه ما می‌رسند.از این گذشته، یک بازی فقط سرگرمی اسـت، اما یک تجارت در مورد کسب درآمد اسـت .

15 نکته برتر استراتژی پوکر در برد میزهای خرده سهام

15 نکته برتر استراتژی پوکر در برد میزهای خرده سهام

2. قوانین را به طور کامل یاد بگیرید

ما فقط در مورد جریان اصلی عمل صحبت نمی‌کنیم بلکه جزئیات دقیق هر نوع پوکری کـه یاد میگیریم .قوانین را بـه طور کامل یاد بگیریدقوانین را بـه طور کامل یاد بگیرید

 

بـه عنوان مثال، یک بازیکن جدید هولدم ممکن اسـت قوانین اساسی پوکر را بداند اما دست خودرا دریک سناریوی معمولی کـه شامل جعل اسـت، اشتباه خوانده باشد.تصور کنید هیرو جی کیو را روی برد JQ225 نگه می دارد و نمی‌تواند بفهمد کـه چرا بـه KK حریفش باخت.

 

دانستن قوانین بـه ویژه در انواع پوکر پیچیده تر مانند Omaha و Omaha Hi/Lo بسیار مهم اسـت.این شگفت انگیز اسـت کـه چقدر اشتباه خواندن دست در اینگونه ها وجوددارد، فقط بـه این دلیل کـه یک بازیکن قوانین را درک نمیکند.

 

بـه عنوان مثال، بازیکن اوماها Ah Ks TcJc را نگه می دارد و نمی‌تواند بفهمد کـه چرا در رانات 5h6hTh2h 4c فلاش قلب ندارد .

 

3. یک استراتژی مدیریت سرمایه ایجاد کنید

پوکر فقط در مورد نحوه بازی ما در حالی کـه واقعاً روی میز هستیم نیست. تصمیمات خارج از میز ما نیز بسیار مهم اسـت . ما باید در بازی هایي بازی کنیم کـه با توجه بـه سطح مهارت و حجم سرمایه ما، بیشترین منطق را داشته باشند.

 

در اینجا یک عمل متعادل کننده لازم است :

بیش از حد تهاجمی با سرمایه خود بازی کنید، و پس از رفتن بـه یک روند بد، احتمال از دست دادن همه ی چیز را بـه خطر می‌اندزیم.
با سرمایه ما خیلی سخت بازی کنید، و پیشرفت ما بـه سمت بالا رفتن سهام بـه طرز دردناکی کند می شود. «ممکن اسـت بـه جایی برسیم کـه هرگز بـه اهداف خود نخواهیم رسید.»

 

تعداد زیادی از بازیکنان می دانند کـه انجام یک بازی بدون پول نقد صحیح یک اشتباه اسـت.اما تعداد بسیار کمی از انها متوجه می شوند کـه انجام یک بازی بسیار کوچک برای سرمایه گذاری ما نیز یک اشتباه پرهزینه اسـت .

 

4. یک برنامه بازی ایجاد کنید

اگر بـه نحوه عملکرد بیشتر مشاغل فکر کنیم، کارمندان فقط در زمان‌هاي‌ تصادفی ظاهر نمیشوند و برای مدت زمانی کـه احساس می کنند کار نمی کنند «حداقل، نه در بیشتر مشاغل».

 

نتایج چنین رویکردی احتمالاً در بهترین حالت نامنظم خواهد بود. و با این حال، این دقیقاً همان چیزی اسـت کـه تعداد زیادی از بازیکنان بـه پوکر نزدیک می شوند.

 

با رعایت یک برنامه بازی میتوان بـه نتایج بهتری دست یافت . توصیه میشود برنامه‌ریزی کنید دقیقاً چند ساعت در هفته ودر چه زمان‌هایي بازی می کنیم.

 

این فرآیند باعث ایجاد نظم و انضباط می شود «یک ویژگی ضروری برای بازیکنان پوکر». همچنین احتمالاً حجم کلی «ودر نتیجه درآمد» ما را افزایش می‌دهد.

 

5. بازی های خود را با دقت انتخاب کنید

بازی هاي‌ خودرا بادقت انتخاب کنیدبازی هاي‌ خودرا بادقت انتخاب کنید

 

به یاد دارید که چگونه گفتیم تصمیمات خارج از جدول بسیار مهم است؟

بازی در بازی هاي‌ مناسب می تواند بین یک بازنده و یک برنده بزرگ تفاوت ایجاد کند.هدف یک بازیکن پوکر موفق بـه طور کلی این نیست کـه با سایر بازیکنان خوب سر بزند . در عوض، این برای برداشتن پول از بازیکنان تفریحی روی میز اسـت.

 

ما باید به دنبال انجام موارد زیر باشیم:

پیک اتاق پوکر با نرم ترین میزها را انتخاب کنید.
جداول با نرم ترین حریفان را انتخاب کنید.
البته اینها تنها عوامل نیستند. ما همچنین باید متغیرهای دیگری مانند هزینه‌هاي‌ رنک و هرگونه پاداش VIP را درنظر بگیریم .

 

6. از نمایه سازی مخالفان استفاده کنید

پوکر فقط یک بازی با ورق نیست. این بازی مردم اسـت نوع حریفی کـه در مقابل ان بازی می کنیم اغلب تأثیر مهم تری بر تصمیم ما دارد تا کارت هایي کـه در دست داریم.

 

گروه بندی حریفان بـه دسته هاي‌ مختلف بر اساس سبک بازی انها بـه عنوان پروفایل رقیب شناخته می شود .هر زمان کـه پشت میز می‌نشینیم، باید فعالانه تلاش کنیم تا دیدگاه حریفان خودرا در مورد پوکر و این کـه چگونه می‌توانیم از سبک بازی آن ها بـه بهترین نحو استفاده کنیم، درک کنیم.

 

7. از یک Tracker استفاده کنید

«ردیاب پوکر» قطعه‌اي از نرم‌افزار اسـت کـه نتایج ما را ثبت می کند و فرکانس‌ها و گرایش‌هاي‌ ما را تجزیه و تحلیل میکند .ما هرگز بدون داشتن گزارش تراکنش، کسب و کاری را اداره نمی‌کنیم. بنابر این، منطقی نیست کـه پوکر را بدون پیگیری سود و زیان خود بازی کنیم.

 

این فعالیت حیاتی یک بازیکن تفریحی را از یک حرفه اي پوکر جدا می کند .
استفاده از نوعی نرم افزار ردیابی پوکر بـه شدت توصیه می شود .

 

8. از ابزارهای اضافی پوکر استفاده کنید

از ابزارهای پوکر استفاده کنید – خودرو حساب ها/حل کننده هاي‌ سهاماز ابزارهای پوکر استفاده کنید – خودرو حساب ها/حل کننده هاي‌ سهام.

 

ردیاب تنها نمونه اي از نرم افزاری اسـت کـه بازیکنان پوکر از ان استفاده می کنند. انواع دیگری از نرم افزارهای پوکر وجوددارد کـه بـه ما کمک می کند تا پیشرفت کنیم.

 

یکی از انواع رایج نرم افزارهای پوکر، اتومبیل حساب سهام اسـت . این ها می توانند ارزیابی کنند کـه دست یا محدوده ما در برابر محدوده دارایی‌هاي‌ حریفمان چقدر اسـت.

 

یکیدیگر از انواع رایج نرم افزار پوکر، حل کننده اسـت . اینها استراتژی هاي‌ GTO «بهینه تئوری بازی» را بر اساس یک درخت بازی معین ارزیابی می کنند.منطقی اسـت کـه با ابزارهای موجود آشنا شویم و تصمیم بگیریم از چه چیزی برای افزایش پیشرفت خود استفاده کنیم.

 

9. به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشید

پوکر یک بازی قابل شکست اسـت. و بازیکنان برنده اي وجود دارند کـه مایلند دیدگاه هاي‌ استراتژی خودرا از طریق فیلم ها و کتاب هاي‌ آموزشی بـه اشتراک بگذارند .

 

غیرمعمول نیست کـه بازیکنان پوکر برنده مشترک یک سایت آموزش پوکر شوند و از ویدیوها برای کار روزانه روی بازی خود استفاده کنند.اگر ترجیح میدهیم مطالعه کنیم، کتاب‌ها و انجمن‌هاي‌ زیادی وجود دارند کـه می توانند درک ما از استراتژی را التیام بخشند.

 

10. با دیگران کار کنید

بی شک گرگ هاي‌ تنها در دنیای پوکر وجود دارند. اما بیشتر بازیکنان از طریق همکاری با دیگران در بازی خوب می شوند.یک فعالیت مشترک این اسـت کـه با همبازیان پوکر ملاقات کنید و یک گروه مطالعه تشکیل دهید . سپس این گروه‌هاي‌ مطالعه با استفاده از یک برنامه شخص ثالث مانند Skype یا Discord ملاقات خواهند کرد.

 

راه دیگر برای کار با دیگران، استخدام یک مربی خصوصی اسـت . اگر چه مربیان پوکر بسیار گران هستند، اما بـه طور بالفعل ساده‌ترین راه برای خوب شدن در پوکر – سریع اسـت.زمانی کـه شروع بـه جمع‌آوری سود کنیم، سرمایه‌گذاری بـه مرور زمان نتیجه خواهد داد.

 

11. طرز فکر خود را آموزش دهید

داشتن یک وضعیت روحی خوب اتفاقی نیست. یک زمینه مطالعه کامل در زمینه روانشناسی پشت اوج عملکرد وجوددارد.این نیز چیزی اسـت کـه یک بازیکن خوب پوکر بـه طور خاص زمان خودرا برای التیام ان اختصاص می‌دهد.

 

همانگونه کـه بازی هاي‌ پوکر چالش برانگیزتر می شوند، بازیکنان بیشتر و بیشتری متوجه موارد زیر می شوند:

یک بازیکن متوسط ​​با ذهنیت عالی اغلب پول در می آورد. در مقابل، یک بازیکن بزرگ با ذهنیت ضعیف تقریبا همیشه بازنده خواهد بود.
کتاب ها، ویدیوها و خدمات مربیگری خصوصی وجوددارد کـه صرفاً بـه التیام جنبه ذهنی بازی پوکر اختصاص دارد.اگر در مورد موفقیت در پوکر جدی هستیم، یقیناً مدتی را صرف بازی ذهنی خود خواهیم کرد .

 

12. از Tilt خودداری کنید

از Tilt خودداری کنیداز Tilt خودداری کنید. Tilt اصطلاح پوکر برای بازی کردن پوکر ترسناک و بیش از حد احساسی اسـت. این وضعیت اغلب پس از گرفتن یک رشته بد بیت در طول زمان اتفاق میوفتد.

 

“روی شیب” بودن بـه این معنی اسـت کـه آموزش طرز فکر ما «نکته قبلی» نقاط کوری دارد کـه نیاز بـه التیام دارد.ضروری اسـت کـه بر اساس سناریوهای زیر بـه هر قیمتی از بازی کج شده خودداری کنید.

 

اگر روی تمرین ذهنیت خود سخت کار کرده باشیم، ممکن اسـت با استفاده از تکنیک هاي‌ بازی ذهنی بـه سرعت از شیب خود خارج شویم.اگر نمی توانیم از شیب خود خارج شویم، باید در اسرع وقت جلسه پوکر را ترک کنیم.

 

کل سرمایه‌هاي‌ مالی از بین رفته‌اند، زیرا یک بازیکن کج‌شده نمی‌توانست قدرت ان را پیدا کند کـه وقتی چندین پشته را پایین می‌آورد ترک کند.

 

عده اي از بازیکنان تعیین حد ضرر را انتخاب می کنند، بـه این معنی کـه ما پس از از دست دادن تعداد مشخصی از پشته ها، جلسه را ترک می کنیم – مهم نیست کـه چه باشد.

15 نکته برتر استراتژی پوکر در برد میزهای خرده سهام

15 نکته برتر استراتژی پوکر در برد میزهای خرده سهام

13. سالم بمانید

ما احتمالاً بـه ایده یک ورزشکار سطح بالا میخندیم کـه سالم نمی‌ماند اما انتظار داشت در طول بازی هاي‌ المپیک بهترین عملکرد خودرا داشته باشد.

 

پوکر دقیقاً یکسان اسـت، اگر چه ممکن اسـت در ابتدا واضح نباشد. ما مانند یک ورزشکار المپیکی از عضلات بدن خود استفاده نمیکنیم، اما در عوض از مغز خود استفاده می کنیم.با این حال، مغز ما بـه همان منابعی نیاز دارد کـه ماهیچه هاي‌ فیزیکی ما نیاز دارند.
یک رژیم متعادل از ورزش، خواب و یک رژیم غذایی سالم تضمین می کند کـه فرآیندهای فکری ما تا حد امکان نیرومند و کارآمد هستند.

 

بازی پوکر بدون خواب کافی یا با رژیم غذایی نامناسب تضمینی مجازی اسـت کـه ما بهترین بازی خودرا در میز انجام نخواهیم داد.

 

14. عوامل حواس پرتی را حذف کنید

حتی اگر در حال انجام هر کار دیگری دراین فهرست باشیم، بازهم بسیار مهم اسـت کـه در حال بازی پوکر در فضایی مناسب برای تمرکز باشیم .حواس پرتی را حذف کنیدحواس پرتی را حذف کنید

 

اعلان‌ها در نوار وظیفه، تلفن یا ساعت ما میتوانند حواس ما را از بازی منحرف کنند و فرآیندهای فکری ما را مختل کنند. همچنین می تواند خوب باشد کـه بـه کسانی کـه با ما زندگی میکنند بدانیم کـه نمیخواهیم در زمان‌هاي‌ خاصی حواس‌مان پرت شود.

 

حواس پرتی دریک لحظه حساس بـه دلیل یک وقفه با نیت خوب می تواند تفاوت بین یک جلسه برنده و باخت باشد.طبق معمولً داشتن مقداری آب و تنقلات دراین نزدیکی منطقی اسـت. بـه این ترتیب، ما وادار نیستیم جلسه خودرا بی جهت ترک کنیم.

 

15. عاشق بازی

بنابر این تعداد زیادی از بازیکنان صرفاً برای این کـه بتوانند چیزی را کـه تصور می کنند «پول راحت» باشد ؛ وارد پوکر می شوند . وقتی انها متوجه می شوند کـه پوکر سخت اسـت، در نخستین نشانه هر مقاومتی تسلیم می شوند.

 

بـه هرحال، آن ها هرگز بـه این اندازه پوکر را دوست نداشتند، و این پول سهولت نیست کـه فکر می کردند.اگر بـه جای ان؛ پوکر بازی کنیم، زیرا پوکر را دوست داریم، توان مقاومت در برابر فراز و نشیب ها را خواهیم داشت.

 

هنگامی کـه ما در حال عبور از یک وصله سخت واریانس هستیم، راه هایي برای کار روی بازی خود خواهیم یافت. ما قبلاً تصمیم گرفته ایم کـه برای مدت طولانی در ان هستیم.این بازیکنانی هستند کـه عاشق بازی هستند کـه تقریبا همیشه ان را می‌سازند، چه 6 ماه یا 20 سال طول بکشد.

 

خلاصه – خرد کردن میکرو

اگر بـه هر نقطه از این فهرست بپردازیم و ان را در بازی خود بـه کار ببریم، احتمالاً در کمترین زمان شاهد سودهای خرد خواهیم بود.اگر بخواهیم کل فهرست را بـه دو نکته مهم تقسیم کنیم، نخستین و آخرین خواهد بود.

1. نگرش حرفه اي داشته باشید
15. عاشق بازی باشید

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *