استراتژی بلک جک تک عرشه برای ضرب و شتم خانه

رسانه کاستومه تقدیم میکند

استراتژی بلک جک تک عرشه برای ضرب و شتم خانه

استراتژی بلک جک تک عرشه برای ضرب و شتم خانه

بلک جک در سراسر جهان بـه عنوان یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کارتی شناخته می شود. این بازی در اکثر کازینوهایی کـه بازی‌هاي‌ رومیزی زنده دارند، موجود اسـت، و این تنها بازی اسـت کـه میتوانید انتظار داشته باشید حتی در کازینوهای کوچک‌تر، روی زمین پیدا کنید.استراتژی بلک جک تک عرشه برای ضرب و شتم خانه بازی در بلک جکباید بـه مطلب زیر توجه کنید.

 

چیزی کـه در مورد بلک جک، مانند تعداد زیادی از بازی هاي‌ قمار دیگر، این اسـت کـه انواع مختلفی دارد. هر کازینو قوانین خاص خودرا در مورد نحوه پخش بلک جک دارد. در حالی کـه این قوانین اغلب باهم تداخل دارند، قبل از شروع شرط بندی باید مطمئن شوید کـه از چه نسخه اي بازی می‌کنید.

 

امروز، من در مورد یک بازی صحبت خواهم کرد کـه دیگر در تعداد زیادی از کازینوها موجود نیست، و ان بلک جک تک عرشه اسـت.

 

همان طور کـه از نام ان پیداست، این بازی تنها با یک دسته کارت انجام می شود. قبلاً استاندارد طلایی برای بلک جک بود تا زمانی کـه شمارنده‌هاي‌ کارت باعث شدند کازینوها عرشه‌هاي‌ بیشتری اضافه کنند تا استراتژی کمتر مؤثر واقع شود.

 

با این حال، هنوز کازینوهایی وجود دارند کـه بلک جک تک عرشه را پخش می کنند، بـه این معنی کـه بسته بـه جایی کـه زندگی میکنید، ممکن اسـت بتوانید از ان بهره ببرید.

 

اگر می توانید مکانی برای بازی بلک جک تک عرشه پیدا کنید، قوانین و استراتژی‌هایي را بـه شـما آموزش میدهم کـه میتوانید با پیاده‌سازی آن ها بهترین شانس را برای برنده شدن داشته باشید و لبه خانه را بـه 0.15% کاهش دهید.

استراتژی بلک جک تک عرشه برای ضرب و شتم خانه

قوانین بلک جک تک عرشه

قبل از این کـه بتوانم در مورد استراتژی صحبت کنم، باید مطمئن شوید کـه قوانین بلک جک تک عرشه را بـه طور کامل رعایت کرده‌اید. از آنجایی کـه بازیکنان با سطوح مختلف مهارت ممکن اسـت این را بخوانند، من قوانین را بـه گونه‌اي مرور می کنم کـه گویی هرگز در زندگیتان بلک جک بازی نکرده‌اید.

 

بـه عنوان مثال، قوانین بلک جک بسیار ساده و ساده تر از قوانین بازی هایي مانند craps هستند ؛ بنابر این یادگیری انها نباید یک چالش باشد.

 

بازی بلک جک یک عرشه با فروشنده شروع می شود کـه عرشه را بـه هم میزند و سپس دو کارت بـه هر بازیکن، رو بـه بالا می دهد. فروشنده همچنین دو کارت بـه خودش می دهد کـه یکی رو بـه پایین و دیگری رو بـه بالا اسـت.

 

هنگامی کـه کارت ها پخش شد، هر بازیکن میتواند ضربه بزند «کارت دیگری بگیرد» یا بایستد. بازیکنان میتوانند بـه ضربه زدن ادامه دهند تا مجموع انها بـه 21 برسد یا از این تعداد بیشتر شود.

 

در 21 سالگی باید بایستید زیرا دیگر نمیتوانید ببازید. اگر از 21 بالاتر برید، شرط خودرا شکست داده و می بازید.بـه غیر از زدن یا ایستادن، می توانید دو برابر کنید، یعنی شرط را دو برابر کنید و فقط یک کارت دیگر بگیرید.

 

اگر یک جفت کارت بـه شـما داده شود، گزینه تقسیم مجاز اسـت، دراین صورت می توانید دست خودرا بـه دو دست جداگانه تقسیم کنید.گزینه تسلیم در عده اي از فرمت هاي‌ بازی نیز موجود اسـت.

 

هنگامی کـه همه ی بازیکنان گزینه هاي‌ خودرا انتخاب کردند، فروشنده نیز کارت میکشد. فروشنده باید بر اساس یک نمودار از پیش ساخته شده از اقدامات کارت بکشد و نمیتواند از ان منحرف شود.

 

قوانین بلک جک تک عرشه

هنگامی کـه تمام کارت ها پخش شد، فروشنده یا یک دست خواهد داشت یا باست. اگر دیلر شکست بخورد، بـه همه ی بازیکنانی کـه شکست نخورده اند پول پرداخت می شود. اگر دیلر 17 یا بالاتر باشد «کـه باید باشد»؛ بـه بازیکنانی کـه مجموع بالاتری دارند، پول پرداخت می شود.

 

توجه داشته باشید کـه اگر در انتهای یک دست بلک جک تک عرشه، مجموع یکسانی داشته باشید، با فروشنده هم تساوی خواهید داشت.اگر بـه عنوان دو کارت اول، یک ACE و یک کارت تصویری یا یک ده بـه شـما داده شود، یک بلک جک خواهید داشت ودر 3:2 پرداخت می شود.

 

اکنون کـه این قوانین اساسی بلک جک یک عرشه را پوشش دادیم، اجازه دهید بـه نکات و ترفندهای استراتژی بلک جک تک عرشه بپردازیم کـه میتواند بـه التیام قابل توجه بهترین شانس برنده شدن کمک کند.

 

استراتژی بلک جک برای بازی های تک عرشه: نکات ضربه و ایستادن

برای برنده شدن در بلک جک یک عرشه، اول از همه ی، باید مکانی را پیدا کنید کـه بازی را ارائه دهد. هنوز مکان‌هاي‌ زنده زیادی وجود ندارد کـه بلک جک یک عرشه را پخش میکنند، اما خوشبختانه، هنوز تعداد زیادی کازینو آنلاین کانادایی این بازی را ارائه میدهند.

 

نکته اساسی بعدی کـه باید یاد بگیرید این اسـت کـه چه زمانی ضربه بزنید و چه زمانی بایستید.قوانین ضربه / ایستادن بسیار ساده هستند، اما بـه اقداماتی بستگی دارند کـه فروشنده باید انجام دهد. برای هدف این استراتژی، فرض می‌کنیم کـه فروشنده روی Soft 17 می‌ایستد «کـه طبق معمولً همین طور اسـت».

 

استراتژی بلک جک برای تک عرشه: ضربه یا ایستادن برای دست هاي‌ سخت
من اکنون تمام دست‌هایي را کـه می توانید معامله کنید و نحوه پاسخ دادن بسته بـه کارت فروشنده را کـه میتوانید ببینید، بررسی می کنم. من با دست هاي‌ سخت «آنهایی کـه حاوی آس نیستند» شروع خواهم کرد .

 

مجموع بازیکن اقدامی کـه باید بر اساس مجموع فروشنده انجام شود

5؛ 6 یا 7 بدون توجه بـه کارت فروشنده ضربه بزنید.
8 همیشه بـه 5 یا 6 فروشنده ضربه بزنید و دو برابر کنید
9 همیشه در مقابل 2 تا 6 ضربه بزنید و دوبل کنید
10 همیشه ضربه بزنید. در برابر همه ی چیز بـه جز 10 یا A دوبل کنید.
11 همیشه دوبرابر
12 در مقابل 4؛ 5 یا 6 بایستید. در غیر این صورت ضربه بزنید.
13 در مقابل 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ و 6 بایستید. در تمام سناریوهای دیگر ضربه بزنید
14 اگر مجموع فروشنده 2 تا 6 اسـت، ضربه بزنید. در غیر این صورت بایستید.
15 مانند بالا.
16 در مقابل 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ و 6 بایستید. در مقابل تمام مجموع هاي‌ دیگر ضربه بزنید. درصورت امکان، در برابر یک آس یا 10 تسلیم شوید.
17 یا بهتر همیشه بایست

 

استراتژی بلک جک برای تک عرشه: ضربه یا ایستادن برای دست های نرم

اکنون کـه من توضیح داده‌ام کـه وقتی دست سختی بـه شـما داده میشود چه کاری انجام دهید، بیایید بـه سمت دست‌هاي‌ نرم برویم کـه حاوی یک آس اسـت:

 

مجموع بازیکن اقدامی کـه باید بر اساس مجموع فروشنده انجام شود

13, 14, 15, 16 همیشه در مقابل 4؛ 5 و 6 دوبل بزنید
17 در برابر 7 یا بهتر ضربه بزنید ودر برابر همه ی مجموع هاي‌ پایین تر دو برابر کنید
18 در مقابل 2؛ 7؛ 8 یا A بایستید. در مقابل 9 و 10 ضربه بزنید ودر مقابل 3؛ 4؛ 5 و 6 دوبل کنید.
19 در مقابل 6 دوبل کنید ودر تمام سناریوهای دیگر بایستید.
20 همیشه بایست

 

این همه ی سناریوهای احتمالی کارت هایي را کـه می توانید دریافت کنید، بـه غیر از دست هاي‌ جفت شده، پوشش می دهد. من می خواهم دربخش استراتژی بلک جک تک عرشه در زیر درباره دست‌هاي‌ جفتی بحث کنم.

 

اگر بـه این نمودارهای استراتژی بلک جک یک عرشه پایبند باشید، لبه فروشنده را تقریبا بـه صفر خواهید رساند. کمی شانس بـه ان اضافه کنید، و با تپه هاي‌ چیپس کنار خواهید رفت.

 

بلک جک یک عرشه

البته، اگر بتوانید کارت‌ها را هم بشمارید، کـه در ادامه بـه ان‌ها خواهم پرداخت، ممکن اسـت در واقع برتری قابل توجهی نسبت بـه خانه داشته باشید.

 

استراتژی تسلیم بلک جک تک عرشه

تسلیم شدن همیشه در بلک جک مجاز نیست. هنگامی کـه این گزینه در معرض اسـت، بـه این معنی اسـت کـه می توانید دست خودرا از دست بدهید و نیمی از شرط خودرا بدون نیاز بـه مقایسه دستها با فروشنده، پس بگیرید.

 

تسلیم شدن در بلک جک یک عرشه بـه طور کلی ایده خوبی نیست زیرا شانس برنده شدن شـما را کاهش می دهد . با این حال، چند سناریو منتخب وجوددارد کـه این می‌تواند حرکت درستی باشد.

 

با فرض این کـه دیلر روی سافت 17 می‌ایستد، فقط در صورتی باید تسلیم شوید کـه 16 هارد بـه شـما داده شود کـه جفت نیست، بسته بـه کارت هاي‌ بالای فروشنده.

 

همانگونه کـه قبلاً اشاره کردم، شـما چند ضربه و استند رابا هارد 16 خود مخلوط خواهید کرد. با این حال، اگر فروشنده یک T یا A نشان می دهد، درصورت امکان باید دست را تسلیم کنید.

 

اگر بـه ان فکر کنید، دلیل ان کاملاً ساده اسـت. اگر تصمیم بگیرید کـه بایستید، فروشنده دست هاي‌ زیادی را بهتر از 16 می کند. اگر تصمیم بـه ضربه زدن داشته باشید، اغلب دست خودرا می کوبید.

 

حتی اگر در کارت بعدی تا 19 یا 20 بگیرید، ممکن اسـت فروشنده همان‌ گونه از شـما پیشی بگیرد.اگر بازی با قوانینی انجام می شود کـه بـه دیلر اجازه می دهد روی سافت 17 ضربه بزند، باید 15 و 17 هارد خودرا نیز تسلیم کنید زمانی کـه دیلر یک آس نشان می دهد.

 

استراتژی بلک جک تقسیم برای تک عرشه

بخش بزرگی از استراتژی بلک جک تک عرشه شـما، نحوه بازی با دست هاي‌ جفت شـما خواهد بود. منظور من از این روشی اسـت کـه وقتی دست شـما دارای دو کارت یکسان اسـت، مانند دو ده یا دو سه.دراین موارد گزینه split بـه شـما پیشنهاد می شود.

 

تقسیم کارت بـه این معنی اسـت کـه شـما باید یک شرط دیگر، مشابه شرط اولیه خود، ارسال کنید. سپس دست شـما بـه دو دست تقسیم می شود کـه هردو شامل یکی از دو کارت هستند.

 

سپس می توانید طبق معمول با هردو دست بـه کشیدن یا ایستادن ادامه دهید. علاوه بر این، بسته بـه قوانین خانه، ممکن اسـت بـه شـما اجازه داده شود کـه این دستها را دو برابر کنید یا تسلیم کنید.

 

اکنون میخواهم تمام جفت‌هاي‌ احتمالی را کـه می توان با انها معامله کرد بررسی کنم و بـه شـما یاد بدهم کـه بسته بـه کارتی کـه فروشنده نشان می دهد چه کاری انجام دهید:

 

جفت کردن اقدام برای انجام

22 اگر فروشنده 3-7 را نشان می دهد تقسیم کنید. اگر فروشنده 8-A را نشان می دهد ضربه بزنید. اگر فروشنده دو را نشان می دهد، اگر دوبل بعد از تقسیم مجاز اسـت، در غیر این صورت ضربه بزنید.

 

33 اگر فروشنده 4-7 را نشان می دهد تقسیم کنید. اگر فروشنده 9-A را نشان می دهد ضربه بزنید. اگر فروشنده 2؛ 3 یا 8 را نشان می دهد، تقسیم کنید، اگر دو برابر پس از تقسیم مجاز اسـت، در غیر این صورت ضربه بزنید.

 

44 اگر فروشنده 2؛ 3 یا 7-A را نشان می دهد، ضربه بزنید. اگر فروشنده 4-6 را نشان می دهد، اگر دوبل پس از تقسیم مجاز اسـت، دوبل کنید، در غیر این صورت ضربه بزنید.

 

66 اگر فروشنده 2-6 را نشان می دهد تقسیم کنید. اگر فروشنده 8-A را نشان می دهد ضربه بزنید. اسپلیت اگر فروشنده هفت نشان می دهد اگر دوبل پس از تقسیم مجاز اسـت، در غیر این صورت ضربه بزنید.

 

77 اگر فروشنده 2-7 را نشان می دهد تقسیم کنید. اگر فروشنده 9 را نشان می دهد ضربه بزنید. اگر فروشنده 2-8 را نشان میدهد، اگر دوبل پس از تقسیم مجاز اسـت، در غیر این صورت ضربه بزنید. درصورت مجاز بودن زمانی کـه فروشنده T یا A را نشان می دهد، تسلیم شوید.

 

88 همیشه یک جفت 8 را تقسیم کنید.

 

99 اگر فروشنده هفت یا 10 را نشان میدهد، بایستید. اگر فروشنده A نشان میدهد، اگر دوبل بعد از تقسیم مجاز اسـت، در غیر این صورت بایستید. در تمام سناریوهای دیگر تقسیم کنید.

 

AA همیشه یک جفت آس را تقسیم کنید

 

در تمام سناریوهای دیگر، طبق نمودار بلک جک تک عرشه اي کـه برای دست هاي‌ نرم و سخت ارائه کردم، عمل کنید. اگر شکافتن مجاز نیست، با این دست‌ها مانند دست‌هاي‌ سخت رفتار کنید، بـه جز یک جفت آس کـه یک دست نرم اسـت.

 

شمارش کارت در بلک جک تک عرشه

اکنون کـه همه ی قوانین بلک جک تک عرشه و استراتژی اصلی را می‌دانید، بیایید در مورد این کـه چگونه می توانید این بازی را شکست دهید صحبت کنیم.

 

من قبلاً گفته ام کـه بازی بهینه باعث کاهش لبه خانه فقط بـه 0.17٪ می شود. برای مثال، این شانس‌ها نسبت بـه بازی‌هایي مانند رولت بسیار بهتر اسـت ؛ اما این بـه این معنی نیست کـه شـما برنده هستید.

 

برای این کـه بـه خودتان برتری بدهید، باید شروع بـه شمارش کارت کنید، کـه خوشبختانه دریک بازی بلک جک یک عرشه بسیار راحت اسـت.

 

از آنجایی کـه فقط 52 کارت در بازی هستند، می توانید بـه اسانی کل عرشه را بشمارید و تا 3 درصد بـه خود امتیاز دهید کـه بسیار زیاد اسـت.

 

خبر خوب این اسـت کـه شمارش کارت راحت تر از چیزی اسـت کـه بـه نظر می‌رسد. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه بـه هر کارتی کـه بـه شـما، فروشنده و سایر بازیکنان داده می شود توجه کنید.

 

هنگامی کـه 2-6 انجام شد، 1+ را بـه تعداد دویدن خود اضافه کنید
وقتی 7-9 زده شد، تعداد دویدن خودرا ثابت نگه دارید
هنگامی کـه یک 10-A داده شد، -1 را از تعداد دویدن خود کم کنید

 

هر زمان کـه تعداد دویدن بـه 1+ یا بالاتر رفت، می توانید شروع بـه افزایش شرط‌هاي‌ خود کنید. هر چه تعداد دویدن بیشتر باشد، بیشتر می توانید سودآوری شرط بندی کنید.با فرض این کـه هنوز استراتژی بهینه را بازی می‌کنید، در دراز مدت در نهایت خانه را شکست خواهید داد.

استراتژی بلک جک تک عرشه برای ضرب و شتم خانه

استراتژی بلک جک تک عرشه

از آنجایی کـه فقط یک عرشه در حال بازی اسـت، تعداد دویدن شـما برابر با تعداد واقعی شـما خواهد بود «کـه برای بازی هاي‌ چند طبقه لازم اسـت»؛ و می توانید از این تعداد برای تعیین میزان شرط بندی استفاده کنید.

 

خلاصه استراتژی One Deck Blackjack

نمودارهای تک طبقه استراتژی بلک جک کـه در این جا بـه شـما نشان دادم بهترین راه برای انجام بازی در کازینوهایی اسـت کـه در ان موجود اسـت. بـه خاطر داشته باشید کـه بیشتر کازینوها از کفش هایي با عرشه هاي‌ متعدد استفاده می کنند، کـه قوانین را کمی متفاوت می کند.

 

اگر بازی تک عرشه اي را در کازینو خود پیدا کردید، بـه شدت توصیه می کنم نحوه شمارش کارت ها را نیز یاد بگیرید، زیرا این بسیار سودمند اسـت. اگر هیچ شرط بندی وحشیانه اي انجام نمی‌دهید، باید بسیار سریع برنده شوید.

 

حتی اگر کارت ها را حساب نکنید، استفاده از این استراتژی ساده بهترین نتایج را برای شـما بـه ارمغان می آورد و شـما را تقریبا هم تراز خانه قرار می دهد.

 

فقط با کمی شانس، می توانید هنگام بازی جلوتر بروید، اما بـه یاد داشته باشید کـه بازی هنوز بـه نفع شـما تقلب نشده اسـت. و اگر زمانی از بلک جک خسته شدید و می‌خواهید سرعت بازی را تغییر دهید کـه همان‌ گونه بـه استراتژی خاصی نیاز دارد، ممکن اسـت بخواهید بازی Ultimate Texas Hold’em را بررسی کنید .

 

سوالات متداول بلک جک تک عرشه

برای تکمیل این راهنمای بلک جک یک عرشه، در این جا چند سوال و پاسخ سریع وجوددارد کـه همه ی چیز موجود دراین مقاله را خلاصه می کند.

 

لبه خانه در بلک جک تک عرشه چیست؟

اگر استراتژی بهینه بلک جک تک عرشه را یاد بگیرید و بـه کار ببرید، لبه خانه تا 0.17 درصد کاهش مییابد. بـه یاد داشته باشید کـه هر اشتباهی کـه در استراتژی خود مرتکب شوید، این مزیت را افزایش می دهد، و هیچ راه استراتژیکی «بـه جز شمارش کارت» برای کاهش لبه وجود ندارد.

 

کجا می توانم بلک جک تک عرشه بازی کنم؟

بلک جک تک عرشه یک بازی نادر در عصر حاضر اسـت زیرا کازینوها درک می کنند کـه چقدر راحت اسـت کـه شمارنده هاي‌ کارت ان را شکست دهند. این بازی را می توان در عده اي از کازینوهای کوچک تر و همچنین آنلاین یافت. با این حال، عرشه اغلب در نوع آنلاین بـه هم می‌ریزد و شمارش کارت را غیرممکن میکند.

 

چه زمانی باید در بلک جک تک عرشه دوبل کنم؟

من دراین راهنما زمان استفاده از گزینه دوگانه رابا جزئیات بیشتر توضیح داده ام. اگر 11 بـه شـما داده شود، همیشه باید دو برابر کنید. زمانی کـه ده دارید باید دو برابر کنید، و فروشنده کارتی کمتر از ده نشان می دهد. همچنین باید در سناریوهای دیگری کـه در راهنمای استراتژی بلک جک تک عرشه توضیح داده شده اسـت، دو برابر کنید.

 

آیا هرگز باید در بلک جک تسلیم شوم؟

چند سناریو نادر وجوددارد کـه در انها تسلیم شدن «پس گرفتن نیمی از شرط شـما» سودمند اسـت. شـما باید تسلیم شوید زمانی کـه بـه شـما یک هارد 16 داده می شود، و فروشنده یک ده یا یک آس نشان می دهد. اگر فروشنده ده نشان می دهد، اگر مجاز باشد، باید یک جفت هفت را تحویل دهید.

 

آیا بیمه ارزش قبولی در بلک جک یک عرشه را دارد؟

گزینه بیمه هرگز ارزش استفاده را ندارد زیرا بـه طور چشمگیری لبه خانه را بـه 5.9٪ افزایش می دهد. وقتی بیمه بـه شـما پیشنهاد شد، همیشه ان را رد کنید و مطابق نموداری کـه در این جا ارائه کردیم بـه بازی ادامه دهید.

 

آیا می توانم در بلک جک تک عرشه برنده شوم؟

آره! بلک جک تک عرشه یکی از معدود بازی هاي‌ کازینو اسـت کـه در واقع بـه بازیکنان اجازه می دهد تا خانه را شکست دهند. شـما باید کارت ها را تا حد کمال بشمارید و بـه ازای تعداد دویدن خود شرط بندی کنید، اما این بـه شـما برتری قابل توجهی نسبت بـه فروشنده می دهد.

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *