پنج مورد از بهترین بازی کازینو برای افراد درون گرا

رسانه کاستومه تقدیم میکند

پنج مورد از بهترین بازی کازینو برای افراد درون گرا

پنج مورد از بهترین بازی کازینو برای افراد درون گرا

درون گرا بودن در بهترین مواقع سخت اسـت ؛ اما وقتی دوست دارید قمار کنید ؛ حتی می‌تواند سخت تر باشد.من فکر میکنم یکی از بزرگ ترین مشکلات قمار همیشه گرایش ان بـه تمایل بـه سلیقه افراد برون گرا بوده اسـت. خود کازینوها بسیار جاهایی هستند کـه افراد برون گرا میخواهند باشند. آن ها پر از نور و صدا هستند. انها نوشیدنی هایي جاری کرده اند و افراد جالبی در اطراف قدم میزنند. فروشندگان تمایل بـه مکالمه دارند و از همکاری با شـما خوشحال میشوند.پنج مورد از بهترین بازی کازینو برای افراد درون گرا را دراین مطب بـه صورت کامل مشاهده کنید.

 

برای یک فرد درون گرا ؛ این میتواند یک کابوس باشد.اکنون ؛ قبل از این کـه بـه فهرست 5 بازی برتر کازینو برای افراد درونگرا بپردازم ؛ میخواهم کمی دور بزنم ودر مورد موضوعی صحبت کنم کـه قمار را برای افراد درونگرا بسیار لذت بخش تر «و بسیار کمتر استرس زا» میکند.

 

قمار آنلاین احتمالاً بهترین شرط بندی شما است

اینترنت یک انقلاب بودو هست ؛ و هیچ جا بـه نظر نمی‌رسید کـه انقلاب واقعاً بیشتر از قمار آنلاین مورد توجه قرار گیرد. قمار آنلاین فقط در سال‌های گذشته کـه اینترنت بـه دنیا آمده اسـت رشدکرده اسـت ؛ و برای شخصی مثل من «کـه ترجیح میدهد در خانه بماند تا بیرون از خانه بـه مکان هاي‌ شلوغ برود» ؛ قمار آنلاین تقریبا بهترین راه برای قمار اسـت.

 

حالا کـه گفته شد ؛ نمی‌خواهم بگویم کـه کامل اسـت. دلایل بسیار خوبی وجوددارد کـه ممکن اسـت بخواهید شخصاً قمار کنید. یکی از بزرگ ترین مشکلاتی کـه من با پوکر آنلاین با ان روبه‌رو میشوم این اسـت کـه بازی هاي‌ رایگان و بازی هاي‌ ارزان قیمت دارای بازیکنان زیادی هستند کـه واقعاً درگیر بازی هستند.

 

و ببین ؛ من متوجه میشوم – هنگامی کـه شـما در حال بازی برای پولهای واقعی هستید ؛ سخت اسـت کـه همه ی چیز را جدی بگیرید و بـه اسانی میتوانید همه ی کارها را انجام دهید. با این اوصاف ؛ اگر از پوکر لذت میبرید اما می‌خواهید با مبلغ کمی بازی کنید ؛ قمار آنلاین ممکن اسـت راه مناسبی نباشد. اما برای تعداد زیادی از بازی هاي‌ دیگر ؛ قمار آنلاین یک گزینه عالی اسـت.

 

حالا کـه اینکار را از سر راه برداشته ام ؛ میخواهم در مورد بازی هاي‌ کازینو صحبت کنم کـه برای افراد درونگرا عالی اسـت.

 

1. پوکر ویدئویی – بهترین بازی برای بازی اگر درون گرا هستید

دلایل مختلفی وجود دارد که من پوکر ویدئویی را برای افراد درون گرا توصیه می کنم .

اول از همه ی ؛ شـما می‌توانید ان را بـه تنهایی بازی کنید. حتی اگر بـه جای آنلاین در کازینوی زمینی بازی می‌کنید ؛ هیچکس شـما را اذیت نمی‌کند «بـه جز پیشخدمت گاه بـه گاه ؛ و واقعاً ؛ آن ها آنجا هستند تا زمان شـما را کمی بهتر کنند!». تا زمانی کـه دوست دارید می‌توانید در دستگاه انتخابی خود بنشینید. اگر از ان دستگاه خسته شده اید یا متقاعد شده اید کـه این دستگاه در حال از دست دادن اسـت و باید حرکت کنید ؛ می‌توانید کاملاً میتوانید.

 

اگر چه این امر برای بیشتر افراد درون گرا کافی اسـت تا خودرا بـه کازینو برسانند و جلوی دستگاه پوکر ویدئویی فرود بیایند ؛ اما دلیل دیگری نیز برای بازی پوکر ویدئویی در تقریبا هر بازی دیگر در کازینو وجوددارد. بـه

 

تعداد زیادی از بازی هایي کـه در کازینو پیدا خواهید کرد دارای مزیت نسبتاً بالایی هستند. مزیت خانه در واقع درصد پولی اسـت کـه خانه بـه طور متوسط ​​در طول زمان بـه دست می آورد. بنابر این امتیاز 1 درصدی خانه بـه این معنی اسـت کـه اگر بـه طور متوسط ​​500 دلار در ساعت شرط بندی کنید ؛ خانه در ان ساعت حدود 5 دلار از پول شـما برنده میشود. بدیهی اسـت ؛ این دقیقاً در چنین مدت کوتاهی رخ نمی‌دهد ؛ اما هرچه بیشتر بازی کنید و بیشتر بازی کنید ؛ بیشتر شاهد این تخلیه منابع خواهید بود.

 

عده اي از بازی ها واقعا دارای حاشیه هاي‌ بدی هستند ؛ اما پوکر ویدئویی در واقع یکی از بهترینها اسـت. ساعت ها نشستن جلوی دستگاه پوکر ویدئویی درست مانند هر بازی کازینویی دیگر برای شـما هزینه دارد ؛ اما برای مثال تقریبا بـه اندازه بازی رولت برای شـما هزینه ندارد.

پنج مورد از بهترین بازی کازینو برای افراد درون گرا

پنج مورد از بهترین بازی کازینو برای افراد درون گرا

2. شکافها – برای افراد درونگرا عالی است اما برای حسابهای بانکی مناسب نیست

اگر پوکر ویدئویی مورد علاقه شـما نیست ؛ من فکر میکنم انتخاب آشکار بعدی برای افراد درون گرا ؛ دستگاه اسلات اسـت. من طبق معمولً مردم را از این چیزها دور میکنم ؛ زیرا انها در کازینو بدترین نقطه بازی را دارند ؛ اما برای افراد درونگرا کـه فقط میخواهند کمی تفریح ​​کنند «و می فهمد کـه این مکان سرگرمی اسـت و هدف این اسـت کـه پول بپردازید تا اوقات خوبی داشته باشید» ؛ من فکر میکنم دستگاه هاي‌ اسلات در واقع می‌توانند انتخاب خوبی باشند.

 

درست مانند پوکر ویدئویی ؛ دستگاه هاي‌ اسلات بـه شـما امکان می‌دهد با سرعت دلخواه خود بازی کنید بدون این کـه اطرافیان شـما را وادار کنند سریع تر از انچه می‌خواهید حرکت کنید. بـه عنوان یک فرد درون گرا ؛ میتوانم بـه شـما بگویم کـه حتی حضور افراد دیگر «حتی اگر آن ها اصلاً با من درگیر نباشند» میتواند یک محرک و حواس پرتی باشد. دستگاه هاي‌ اسلات این مشکل را ندارند.

 

حالا ؛ دوباره ؛ درست مانند پوکر ویدئویی ؛ هر از گاهی باید با پیشخدمت ها یا پیشخدمت ها برخورد کنید ؛ اما این میزان تعامل انسانی شـما خواهد بود.با این وجود ؛ همه ی این‌ها فرض می‌کند کـه شـما تنها نشسته اید – و نه درکنار یک تری پرحرف. نکته خوب در مورد ان وضعیت این اسـت کـه اکثر کازینوها صدها یا هزاران دستگاه دارند ؛ بنابر این میتوانید بلند شوید و “دستشویی بروید” و دستگاه دیگری پیدا کنید.

 

از طرف دیگر ؛ تعداد زیادی از بازی هاي‌ اسلات آنلاین جذاب وجوددارد. حتی بهتر از این ؛ اگر می‌خواهید با تلفن خود بازی کنید ؛ تعداد زیادی از برنامه هاي‌ اسلات خودرو عالی وجوددارد کـه می‌توانید آن ها را بررسی کرده ودر اوقات فراغت خود بازی کنید.

 

3. رولت – برای افراد درونگرا بد نیست

رولت بـه دلیل داشتن بهترین شانس در کازینو شناخته نمی‌شود ؛ اما بـه بدترین شانس نیز معروف نیست ؛ بنابر این از نظر مقدار پول در تعداد زیادی از بازی هاي‌ دیگر روی میز «و بـه ویژه کینو» اهمیت دارد. در واقع ممکن اسـت ببازید

 

لبه خانه بستگی بـه تعداد صفرهای رولت دارد. تنها صفر دارای یک لبه خانه بهتر «برای شـما» از صفر دو اسـت. در هر صورت ؛ شـما هنوز زیر 7 درصد هستید ؛ کـه در مقایسه با بلک جک ترسناک اسـت ؛ اما هزینه کمی اسـت کـه باید از ان جلوگیري کنید تا مردم شـما را اذیت نکنند.

 

در این جا بـه این دلیل اسـت کـه من فکر می‌کنم رولت در واقع یک بازی عالی برای افراد درون گرا اسـت – هنگام بازی مکالمه بسیار کمی وجوددارد و وقتی همه ی انواع مختلف شرط بندی را یاد گرفتید ؛ تقریبا می‌توانید بدون هیچگونه تعاملی با فروشنده بازی کنید. «یا هر شخص دیگری».

 

از آنجا کـه اساساً شـما دراین بازی مخالف فرمان هستید ؛ نیازی بـه تعامل با افراد دیگر نیز ندارید. هنگامی کـه شرط خودرا گذاشتید ؛ چرخ میچرخد ​​و برنده یا باخت می‌شوید. هیچ سوالی از فروشنده در مورد کارهایی کـه می‌خواهید انجام دهید وجود ندارد و نیازی بـه بازی کردن یا بازی استراتژی ندارید. شـما پول را زمین بگذارید و بگذارید سوار شود!

 

4. مینی باکارات – اگر درون گرا هستید پیچیده اما عالی است

این کـه شـما درون گرا هستید بـه این معنا نیست کـه نمی‌توانید چیزی پیچیده را بازی کنید! در حالی کـه اینطور اسـت کـه ساده‌ترین بازی ها طبق معمولً آنهایی هستند کـه کمترین تعامل انسانی را دارند ؛ اما هنوز بازی هاي‌ پیچیده تری وجوددارد کـه میتوانید چت را بـه حداقل برسانید ؛ و یکی از ان بازی ها مینی باکارات اسـت. خوشبختانه ؛ فروشنده تمام کارهای پیچیده را دراین بازی انجام میدهد ؛ بـه این معنی کـه Mini Baccarat در واقع بسیار ساده برای بازیکن اسـت.

 

من مینی باکرات را دوست دارم زیرا قوانین نسبتاً ساده اي هستند و انواع و تعداد شرط بندی هاي‌ ممکن محدود اسـت. این کاهش گزینه ها بـه این معنی اسـت کـه میتوانید بنشینید و بازی را زمانی شروع کنید کـه قبلاً بازی نکرده اید و نحوه عملکرد بازی را بدون احساس فشار زیاد بدست آورید.

 

وقتی بازی میکنید تقریبا سه شرط دارید ؛ بنابر این اشتباه کردن و احساس احمق بودن سخت اسـت. شـما وادار نیستید تصمیمات زیادی بگیرید ؛ این چیزی اسـت کـه میتواند درون گراها را تحت فشار قرار دهد.

پنج مورد از بهترین بازی کازینو برای افراد درون گراپنج مورد از بهترین بازی کازینو برای افراد درون گرا

5. پوکر – شاید در واقع یک بازی عالی برای افراد درون گرا باشد

حالا صدای منو بشنو

من میدانم کـه این دیوانه بـه نظر میرسد. بـه عنوان یک شخص درون گرا ؛ من دقیقاً می‌دانم کـه شـما بـه چه چیزی فکر میکنید. “پوکر؟ بازی کـه احتمالاً بیشترین تعامل انسانی را در میان همه ی بازی هاي‌ کازینو دارد ؟! »در این جا دلیل این اسـت کـه من فکر میکنم پوکر در واقع می‌تواند برای افراد درونگرا عالی باشد – این یک شانس برای شـما اسـت کـه برنده شوید.

 

بیشتر بازی هاي‌ دیگر این فهرست تا حد زیادی بـه شانس بستگی دارد. پوکر فقط مهارت نیست ؛ اما بـه مهارت بسیار بیشتری نسبت بـه اکثریت قریب بـه اتفاق بازی هاي‌ کازینو نیاز دارد. چیزی کـه بـه بازیکن پوکر درونگرا برتری می بخشد این اسـت کـه آن ها میتوانند سبک بازی و استراتژی برون گراها را کوتاه کرده و پیروز شوند.

 

تعداد زیادی از افراد برون گرا در مکالمه ؛ هیجان ؛ صحبت و خندیدن و بـه طور کلی جریان یافتن این انرژی رشد میکنند. هنگامی کـه آن ها پوکر بازی میکنند ؛ به‌ دنبال افراد دیگری هستند کـه سر میز هستند تا با انرژی خود انها را تغذیه کنند.

 

اما شـما ان را ندارید شـما سکوت میکنید ؛ بـه جوک ها یا تلاش برای تعامل انها پاسخ نمی‌دهید. شـما روی بازی تمرکز کرده‌اید. ممکن اسـت آن قدر از این افراد آزرده باشید کـه در نهایت تمام تمرکز خودرا روی کارت هاي‌ خود بگذارید – ودر نتیجه خواندن آن ها بسیار سخت می‌شود.

 

عدم تعامل شـما چهره پوکر فوق العاده اي بـه شـما میدهد و همچنین می‌تواند افراد برون گرا را بسیار ناراحت کند کـه انها کج شده و شروع بـه اشتباه میکنند.می‌دانم بـه نظر می‌رسد دیوانه کننده اسـت ؛ اما ان را امتحان کنید – ممکن اسـت فقط با یک گلدان بزرگ و یک لبخند بزرگ بر لبانتان بروید.

 

آیا بازی هاي‌ دیگری وجوددارد کـه بـه نظر شـما برای افراد درون گرا عالی باشد؟ در نظرات بـه من اطلاع دهید! و اگر دوست دارید قمار آنلاین را امتحان کنید ؛ اما نمیدانید از کجا شروع کنید ؛ فهرست بهترین کازینوهای آنلاین ما را بررسی کنید .

 

منبع این پست: customessaytw.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *